Followers

Google+ Followers

vrijdag 3 juni 2011

3 juni 2011June 3, 2011


Er moest een tijd komen waarin meer mensen bewust worden zouden worden van de veranderingen in hun bewustzijnsniveau. Die tijd is aangebroken en de aantallen zullen verder toenemen omdat de naar jullie toegestuurde energieën in kracht toenemen. Het is de hulp die jullie krijgen om er zeker van te zijn dat jullie alle gelegenheid krijgen het optimale niveau te bereiken om te ascenderen. Jullie moeten begrijpen dat het aan niemand wordt opgedrongen, het is volledig jullie beslissing of je het accepteert. Maar meegaan met de stroom en het tot je nemen is aangenaam en heel kalmerend. Het zal uiteindelijk leiden tot een scheiding tussen mensen in twee verschillende groepen, een groep die gaat ascenderen en degenen die de mogelijkheid hebben afgewezen en een ander pad hebben gekozen.

Het is ook tijd om meer waardering en aandacht voor jullie eigen behoeften te krijgen, omdat jullie je aanpassen aan nieuwe niveaus van bewustzijn die jullie verder gaan brengen. Ze te kennen is één ding maar ze in praktijk brengen is iets anders, maar door dit te doen ondersteunen jullie ook de groei van het Collectief Bewustzijn. Materiële sferen neigen ernaar bezitterigheid en dienstbaarheid aan jezelf aan te moedigen, terwijl als jullie het pad van Licht gaan betreden dienstbaarheid aan anderen jullie natuurlijke weg van vooruitgang wordt. Het brengt ook een realiteit tot stand die jullie creëren door jullie verbeelding. Jullie hebben in dit verband in werkelijkheid meer kracht dan jullie misschien geloven. Wanneer jullie ascenderen zal echter de verantwoordelijkheid voor jullie creaties ook verder toenemen. Met een hoger bewustzijnsniveau zou je verwachten zo’n inzicht te verwerven, en jullie bedoeling is om in harmonie en balans met alle levensvormen te zijn.

Al het andere dat in jullie leven en daar omheen verder gaat, moet de fouten en vergissingen rechtzetten die tot onaanvaardbare omstandigheden hebben geleid en tot het oude paradigma behoren. Dingen moeten veranderen en de reiniging moet zijn voltooid voordat jullie met Moeder Aarde kunnen ascenderen. Als het oude verdwijnt, verschijnt het nieuwe om haar plaats in te nemen en soms zal het behoorlijk verwarrend, zo niet chaotisch worden. Deel van de reden daarvoor is dat mensen het moeilijk vinden om los te laten wat voor hen vertrouwd en comfortabel is. Daarom benadrukken we de verheffing die met de veranderingen samenhangt en geven we jullie details over wat jullie kunnen verwachten. Het is ook de reden waarom we spreken over een kwantumsprong vooruit, want jullie zullen daadwerkelijk profiteren van wat anders misschien nog 100 jaar had geduurd voor het kon worden ingevoerd. We zien het doelbewuste beleid van de Illuminatie natuurlijk niet over het hoofd om jullie vooruitgang te ontzeggen, en als dat er niet was geweest, dan zouden jullie je zo’n 50 jaar geleden duidelijk verder naar het Nieuwe Tijdperk zijn ontwikkeld. Eén van de grootste voordelen die jullie is onthouden is vrije energie, dat zoveel ernstige problemen waar jullie nu mee leven zou hebben opgelost.

Welke angsten sommigen ook over onze komst hebben, feit blijft dat jullie beschaving zonder onze hulp al lang geleden zou zijn ingestort. Wat voor ons eenvoudige handelingen zijn om de Aarde te reinigen, zou vanwege de omvang van het probleem jullie vermogen te boven gaan. Jullie pogingen om Golf Olie problemen op te lossen hebben slechts meer problemen gecreëerd die nog steeds verwoestend zouden kunnen blijken te zijn voor het milieu. Wees echter niet bang voor de gevolgen want wij zullen bij jullie zijn voor het te ernstig wordt. We noemen deze kwesties alleen zodat jullie je bewust zijn van hoe belangrijk het is dat wij binnen de kortst mogelijke tijd op Aarde arriveren. Disclosure gaat bijna gebeuren, en het wordt voor de autoriteiten moeilijk de waarheid nog veel langer te verbergen. De hoeveelheid informatie die vrij komt, neemt voortdurend toe en meer mensen zijn bereid publiekelijk naar buiten te treden met de kennis die zij hebben.

Bijna dagelijks horen jullie iets nieuws wat verband houdt met de veranderingen, dus jullie krijgen onmiskenbaar sterke aanwijzingen van het niveau van activiteiten met betrekking tot ons en onze bondgenoten. Het meeste van ons werk vindt nog steeds achter de schermen plaats, en het is nog geen tijd teveel feiten omtrent onze bedoelingen te onthullen. Het is voldoende te zeggen dat we jullie altijd een breed overzicht hebben gegeven, zodat jullie de richting kennen waar we op afstevenen. De op de duisteren uitgeoefende druk drijft hen tot wanhoop, omdat ze hun uiteindelijke capitulatie en uitlevering aan het Licht niet kunnen voorkomen. Ja Dierbaren, we zeggen het Licht omdat het de kracht is die jullie naar de planeet heeft gebracht, en die de lagere trilling afbreekt en omvormt.

Uiteindelijk zal niets van de oude energieën blijven bestaan, want alles zal omhoog zijn getild. Op vergelijkbare wijze kunnen slechts de zielen die hun trilling hebben verhoogd, hun plaats in de hogere trillingen innemen. Het is een Universele Wet die in deze omstandigheden van kracht is, en het is volkomen eerlijk en gerechtvaardigd door de Goddelijk invloed van God. De wetten van de Mens reflecteren niet altijd het Licht in de manier waarop ze worden uitgevaardigd, dus dat is nog een ander terrein dat moet veranderen. Zoals we eerder hebben aangegeven, zullen de mensen die ten onrechte gevangen zijn genomen zo snel mogelijk worden vrijgelaten. De Dodencel zal worden gesloten, want het benemen van het leven ter vergelding van misdaden gaat volledig in tegen Universele Wetgeving. Jullie zouden je kunnen afvragen wat er onder dergelijke omstandigheden met de gevangenen gebeurt, en we kunnen jullie vertellen dat zij zullen worden gerehabiliteerd totdat ze weer geschikt zijn om opnieuw hun plaats in de samenleving in te nemen. Liefde kan wonderen verrichten, zoals jullie ze zouden noemen, en er is niet één ziel die niet zou profiteren van haar kracht om harmonie en balans tot stand te brengen.

Liefde, en meer liefde is het medicijn om de meeste ziekten te genezen, en ieder van jullie is een potentiële genezer. Jullie terughoudendheid wordt vaak veroorzaakt doordat jullie geen geloof hechten aan jullie eigen capaciteiten. Probeer te genezen wanneer de mogelijkheid zich voordoet, en vergeet niet dat jullie tot zelf-genezing in staat zijn. Jullie overtuigingen zijn buitengewoon krachtig en dat is de reden waarom jullie soms juist datgene aantrekken wat je verwerpt. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld zo bang een ernstige ziekte te krijgen en maken zich daar zoveel zorgen over, dat ze het eigenlijk daardoor krijgen. Dat is een ander voorbeeld van hoe krachtig jullie gedachten zijn, en waarom jullie voorzichtig moeten zijn met waar jullie je op focussen. Concentreer je in ieder geval op alles wat goed en gezond is want het komt jezelf en alle anderen ten goede. Wanneer jullie dit massaal doen, neemt de kracht exponentieel toe en dat is hoe belangrijke veranderingen tot stand worden gebracht. Jullie zien nu op welke wijze jullie inbreng zo belangrijk is voor de uitkomst van wat er op dit moment op Aarde gebeurt.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik kan jullie verzekeren dat de Galactische Federatie klaar is om op volle snelheid van start te gaan wanneer de situatie oproept tot actie.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
 
Website: Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte 


 previous message | next message Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS