Followers

Google+ Followers

vrijdag 22 maart 2013

22.03.2013

SaLuSa, 22 maart 2013
Er gebeurt zo veel op jullie planeet, waardoor het voor steeds meer mensen heel duidelijk wordt dat de beloofde veranderingen onderweg zijn. Het is onder geen beding een makkelijke tijd voor jullie, omdat jullie je in het middelpunt van de actie bevinden. Hoewel, jullie kozen ervoor om in deze tijd op Aarde te zijn, als een belangrijk onderdeel van jullie ervaringen die je zal voorbereiden op je toekomstige opdrachten. Mettertijd zullen velen van jullie Mentoren worden, voor andere opkomende beschavingen. Door een hoger niveau van weten te bereiken zal dit jullie manier van dienstbaarheid zijn die je de status van Meester brengt. Dit is je natuurlijke vooruitgang wanneer je meer ’van het Licht’ wordt, en zoekt om anderen met jou te verheffen.
De rangschikking die je in het Universum ziet komt doordat alle zielen een punt bereiken wanneer zij zich realiseren dat er uiteindelijk niets anders dan Liefde is en dat al het leven daarom draait en dat z’n wezen zich daarin bevindt. Zelfs nu op dit moment verheffen jullie je en je gewaarzijn is zo dat je de verbazingwekkende  Kracht van Liefde begrijpt. Het is het leven zelf en de meest invloedrijke kracht in het Universum, die je in staat stelt dat jij continue door de dimensies heen opstijgt.                      Zoals je  reeds meerdere malen bent geïnformeerd, zijn jouw ervaringsniveaus in de lagere dimensies  op basis van een experiment  om te zien hoe jullie als Lichtwezens  je werkelijke zelf terug konden vinden.  Ze zijn niet en zullen ook nooit je ware realiteit zijn, omdat jullie originele thuis in de sterren er één is, waar je in totale eenheid  en Liefde als Eén leefde. Dualiteit was het middel om afscheiding toe te staan, en ervaring van zowel duisternis en Licht in dezelfde dimensie.
Wij van de Galactische Federatie van Licht vinden dat er de laatste tijd zo’n snelle vooruitgang in jullie niveaus van bewustzijn is geweest, dat je het Gouden Tijdperk al kunt bespeuren en visualiseren.  Dat is een geweldige prestatie want wanneer je hier je focus op houdt, bespoedig je voor jou het moment van manifestatie. Het Licht neemt jullie Aarde over en je hoeft je geen zorgen te maken over de resterende duisternis, daar het wordt getransmuteerd door een massieve uitstroom van Licht. De antwoorden op jullie problemen zijn reeds gevonden, en worden geleidelijk door onze bondgenoten toegepast. De voordelen ervan worden geïntroduceerd en vrije energie staat daarbij vooraan, ook al moeten jullie niet gelijk teveel verwachten, maar een geleidelijk geplande introductie. We kunnen de beslissingen niet forceren maar zullen degenen die ermee werken ondersteunen, voeden en beschermen. 
Jullie hebben lang gewacht op enige zichtbare veranderingen, waar het meeste achter de schermen plaatsvond en meer van doen had met invloed en inspiratie. Wanneer je open staat voor onze begeleiding kun je daarop gerust zijn, en er altijd om vragen. Wanneer jullie verzoeken in het belang van anderen zijn, zullen we ons best doen om er voor te zorgen dat je de hulp krijgt die je nodig hebt. Wij zijn veelal de niet zichtbare Lichtwerkers naast jullie, en we geven je onze Liefde en begeleiding. Wij zijn natuurlijk constant bezig met het helpen van Moeder Gaia, en je zult ontdekt hebben dat gebeurtenissen die met haar en haar fysieke veranderingen te maken hebben in alle rust hebben plaatsgevonden. Inderdaad, hoe meer jullie je bewustzijnsniveaus verhogen op Aarde, des te makkelijker alles in het algemeen gaat.
Jullie ontvangen meer energie van buiten de Aarde, en het komt van vele bronnen. Jullie Lentenachtevening (equinox) is zo’n krachtig voorbeeld en vele, vele mensen zullen het effect gevoeld hebben. Het is een verheffende energie die, wat sommigen zeggen je “het goede gevoel factor” geeft, en een mooi gevoel van kalmte en vreugde.  Houdt het vast en je zult zien dat sommige mensen de verandering in jou kunnen waarnemen, en zeer binnenkort zal het je normale manier van zijn worden. Stel je een wereld voor vol met zielen die allemaal als Eén zijn geworden en permanent in het Licht en Liefde leven, daar dit gebeurt wanneer je voort gaat  naar de 5de dimensie.                          
Sommigen van jullie zijn al zo dichtbij, en zij zijn diegenen die de weg leiden. Door jullie voorbeeld zullen velen het gecreëerde pad volgen. Jullie verkeren in zo’n schitterende tijd waarin bijna alles mogelijk is, dus limiteer je ambities of geloof in jezelf op geen enkele manier.
Wanneer de duisternis en zij die erachter zitten worden blootgelegd vragen wij je nogmaals om natuurlijke rechtspraak zijn pad te laten vervolgen. Weet dat iedere ziel op een bepaalde tijd verantwoording zal afleggen voor zijn/haar misdaden tegen de Mensheid, maar bescheiden fouten worden geaccepteerd als onderdeel van het leerproces. We benadrukken dat er geen straf aan te pas komt en dat jij er zelf voor kiest hoe ze recht te zetten en te overwinnen. God geeft geen vrije wil om je vervolgens op de gemaakte fouten te veroordelen. Het is alleen wanneer er een opzettelijke poging is om een andere ziel pijn te doen of te doden, dat vraagt om verdere ervaringen, die je de fout van je daden doet inzien. Het is karma en is een onderdeel van je levensplan wanneer je het ondergaat. Alles wordt uitgevoerd met de grootst mogelijke liefde en aandacht om je door je ervaringen heen te helpen. Je Gidsen en Engelen doen veel meer voor jou dan je je normaal gesproken gewaar bent, en zijn altijd bij je op je reis door het leven.
Wij van de Galactische Federatie van Licht hebben mensen op hoge positie ervan doordrongen om hun inspanningen op te voeren om enige vorm van Disclosure te realiseren. Met onze aanwezigheid in jullie luchtruim en zo vele rapporten en artikelen over ons, lijkt het eigenlijk nauwelijks nodig.    Het zal de meesten van jullie niet verrassen, maar het ligt eraan hoever de onthullingen zullen gaan die onze associatie met jullie zullen onthullen. Alleen al in deze eeuw hebben jullie veel meer historisch bewijs over ons ontdekt, en ons contact met jullie in de afgelopen duizenden jaren.                      Het kan niet langer genegeerd of ontkend worden, behalve door degenen met een zeer halsstarrig geloof. Wij zouden graag een situatie zien waarin jullie regeringen zouden toegeven dat zij reeds zo’n 100 jaar contact met ons hebben, en bevestigen dat we hen altijd benaderd hebben met liefde en in vrede. Dat zou de twijfels verlichten die sommige mensen nog hebben, die geleid werden om te geloven dat wij de monsters zijn, die in jullie films en  ‘science fiction’ worden afgeschilderd.
Ik ben SaLuSa van Sirius,  en moet de Lichtwerkers feliciteren die zich in een nieuwe vibratie hebben genesteld, die hen voorwaarts brengt naar het Nieuwe Tijdperk. Jullie hebben net zoveel belangrijk werk te doen als voorheen, zo niet nog meer, opdat jullie de mensen voorbereiden voor de laatste ronde en naar het lint op de finishlijn. De zege is aan jullie, en jullie prijs is om nooit meer de afscheiding van God en jullie werkelijke thuis in de sterren  te hoeven ervaren. Wij houden van jullie  en van jullie intentie om je toekomst en plek met ons te vinden, als Galactische Wezens.


Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: André 
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS