Followers

Google+ Followers

vrijdag 11 januari 2013

11-01-2013SaLuSa, 11 januari 2013


Sommige mensen vragen zich nog af waarom 21 december voorbij ging zonder dat er veel gebeurde. We willen benadrukken dat jullie als beschaving een grote stap voorwaarts hebben gezet. Het is belangrijk om je aandacht te richten op datgene wat je gemanifesteerd wilt zien. Dat gebeurt vervolgens ook langzaam maar zeker. Doordat je de lagere energieën achter je hebt gelaten is het gemakkelijker om resultaat te boeken omdat je niet langer wordt tegengehouden. Voortgang zien we als de mate waarin je in staat bent je bewustzijn te verruimen. Het bereikte voor de datum van Ascentie niet het verwachte of gewenste niveau. Als je intentie krachtiger was geweest zou wellicht een beter resultaat zijn bereikt. De datum 21-12 was voor veel individuen een succes en wees er zeker van dat iedere ziel de hogere energieën heeft ontvangen. Dat kan alleen maar goed nieuws zijn omdat het betekent dat de trillingen op aarde zijn gestegen.

De vele veranderingen die nodig zijn om een einde te maken aan de dualiteit naderen hun manifestatie steeds dichter. We moeten zorgen dat onze bondgenoten volgens de wet handelen. Jullie hebben echter ook wetten die niet zijn gemaakt met het oog op het welzijn van de mensen. Dergelijke wetten mogen voortgang niet belemmeren en zullen uiteindelijk worden afgeschaft. In de toekomst worden alle wetten herzien en blijven alleen regels behouden die eerlijk en in het belang van jullie vrijheid en soevereiniteit zijn. Iedereen die onterecht in de gevangenis zit zal worden vrijgelaten.

Op den duur komen criminele acties niet eens meer in je op. Uiteindelijk zal criminaliteit tot het verleden behoren en zijn gevangenissen overbodig. Kleine incidenten zullen worden beoordeeld door hogere wezens, die beslissen of er actie moet worden ondernomen. Nu heb je de tien geboden, maar die worden genegeerd door mensen die alleen aan zichzelf denken. Dergelijke zielen kunnen niet verder gaan met mensen die de eenheid in alles accepteren. Ze hebben er zelf voor gekozen om in de lagere trillingen te blijven.

Als gevolg van de verruiming van jullie bewustzijn worden alle soorten corrupte praktijken onderzocht en aan het licht gebracht. Alles wat verbonden is met de lagere energieën wordt opgeschoond terwijl je voorbereidingen treft op de veranderingen die je het nieuwe tijdperk in loodsen. De media zijn nog grotendeels in handen van mensen die de waarheid verhullen, maar ze kunnen niet voorkomen dat de feiten op het internet worden onthuld.

Het implementeren van de veranderingen is niet gemakkelijk omdat er zo veel mensen bij gebaat zijn om ze tegen te houden. Voortgang kan echter niet worden gestopt. Wanneer duidelijk wordt wat er gebeurt volgen gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op. Er zullen op diverse momenten in de toekomst veranderingen zijn, voordat jullie volwaardige galactische wezens worden. Het zal een aangename ervaring zijn omdat je niet langer kan worden beïnvloed door de lagere dimensies.

Disclosure is een zeer belangrijke factor in jullie evolutie. Er zijn nog steeds te veel mensen die bang worden bij de gedachte aan ons en open bezoek aan de aarde. We proberen daarom te zorgen dat de media beter verslag doen van onze aanwezigheid. Het moet goed gebeuren en niet op sensatie berust zijn. We kunnen niet oneindig blijven wachten. Je kunt er zeker van zijn dat we alles doen om te zorgen voor de juiste omstandigheden zodat disclosure kan plaatsvinden. Het zal een grootse gebeurtenis zijn.

Tijd gaat steeds sneller en domineert je leven niet langer zoals voorheen. Dit gaat gepaard met vergeetachtigheid en de neiging om in het nu te leven. Je zult ondervinden dat het leven gemakkelijker wordt door mee te gaan met de stroom. Je leert je aanpassen aan de veranderingen en zult ondervinden dat het leven een stuk aangenamer wordt door alles te nemen zoals het komt. Je zult in het nieuwe tijdperk meer tijd voor jezelf en minder zorgen hebben. Je hebt nog niet echt ervaren hoe het is om vrij te zijn omdat je gevangen bent gehouden op je eigen planeet. Het wordt geaccepteerd en daarom investeren wij van de Galactische Federatie van Licht zo veel tijd in het helpen van mensen om te ontwaken naar de waarheid.

Je gaat sinds het millennium sneller langs je pad. Terwijl de tijd verstrijkt reageren steeds meer zielen op de stijgende lichtniveaus die de aarde bereiken. Bijna iedere ziel is door de Ascentie gegaan en heeft hogere energieën in zich opgenomen. Ze zullen verder omhoog worden getild en gebeurtenissen die grote veranderingen inluiden zullen daar aanzienlijk bij helpen. We sturen jullie onze eindeloze liefde en zegeningen voor jullie toekomst.

Dank je SaluSa.

Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS