Followers

Google+ Followers

vrijdag 18 januari 2013

18-01-2013


SaLuSa, 18 januari 2013


Niets heeft jullie progressie achteruit gebracht, waar het Ascentie betreft en alles gaat verder op een acceptabele manier. Ergens langs jullie pad en niet te ver in de toekomst zal jullie beschaving volledig ascenderen/opstijgen zoals gepland is. Op die tijd zullen jullie het punt van de kritieke massa hebben bereikt en zal het niet afhankelijk zijn van iets anders voor zijn succes. Dus is het nu aan jullie om de omstandigheden te creëren waarbij dit kan worden bereikt, door een krachtig focus vast te houden op alles dat jullie wensen. Verlies het zicht niet op het feit dat jullie de hele tijd je toekomst scheppen, met veel parallelle werelden. Stel zeker wat het is dat je wilt en zet je intentie op alles dat zuiver en holistisch/heel is, en ten goede, ter verbetering van iedereen. 

Volgend op jullie verheffing zijn jullie nu krachtiger dan ooit en met het temperen van de Duistere Mensen staat er nog weinig in jullie weg naar de vervulling van alles waar jullie naar toegeleid werden te verwachten. De wereld zoals jullie die kennen is nog van het oude voorbeeld en heeft jullie nu weinig te bieden waar jullie je je rug naar toegekeerd hebben. Jullie zijn toch degenen die de veranderingen oproepen en veel is er al op zijn plek gezet om een opvolging van aankondigingen te doen die jullie zullen verzekeren dat de Nieuwe Periode is begonnen. De wereld is in verwarring maar gebeurtenissen die gepland staan zullen vredige oplossingen gaan brengen, en waar nodig zullen die door ons worden ondersteund. Wij zullen zeker niet uit het zicht verdwijnen omdat onze toekomst heel erg is verbonden aan die van jullie. 

Wij van de Galactische Federatie van Licht zijn zo druk als wat, omdat veel zaken betreffende de veranderingen worden gerangschikt. Dit betekent de verbinding  met onze bondgenoten om te verzekeren dat onze plannen zullen opleveren wat wij nodig hebben. Onze toestellen hebben succesvol een nucleaire oorlog in bedwang gehouden, die de laatste tijd meer dan een gelegenheid heeft gedreigd te ontstaan. Zulke ideeën hebben niet langer meer plaats in jullie wereld en dat is het wapen van jullie vorige cabal die van hun macht zijn beroofd. Op hun tijd zullen alle soorten oorlogvoering stoppen en totale wereld vrede zal worden verklaard. Veel industrieën die met dit soort activiteiten zijn verbonden zullen hun werklui moeten omkeren voor meer nuttig en vredige noodzaken.  Men hoeft zich geen zorgen te maken over hun toekomstige baan-situaties, omdat mensen niet zullen lijden als consequentie van de veranderingen, omdat welzijn voor hun noden zullen zorgen. 

Jullie zullen uit je armoe en gebrek worden gehaald en deel worden van een gemeenschap die overvloed zal delen voor ieders noden. Ga gewoon met de stroom mee, en weet dat jullie frustraties en teleurstellingen spoedig naar de achtergrond zullen wegtrekken. Jullie zijn al zo ver op het pad naar volledige Ascentie dat het absoluut verzekerd is je grootste belevenis tot nu toe te worden. Hierna zullen jullie je missie naar Moeder Aarde en de dualiteit wel zo goed als voltooid beschouwen, en terugkeren naar jullie thuisplaneet. Het zal jullie eigen keuze zijn die tot jullie eigen toekomst zal besluiten en velen zullen hun reis met Moeder Aarde willen voortzetten. De reiniging van de Aarde staat serieus te beginnen en wij zijn wat dat betreft  actief. 

Jullie zullen zeker beginnen om meer van ons aan je hemelen te zien, want doordat de bedreigingen tegen ons zijn verwijderd, zal het veiliger voor ons zijn om ons zelf te laten zien.  wij willen jullie zonder twijfel onze aanwezigheid brengen en dan zal Eerste Contact meer waarschijnlijker worden om te gebeuren. Dit zal natuurlijk met een correct protocol gedaan worden die de leiders van jullie verschillende landen erkent. Het is niet een zaak dat wij force/geweld zullen gebruiken maar het is onze sterke wens dat dit niet al te lang zal worden uitgesteld. Samen hebben we zoveel te doen en we weten al wie van jullie geschikte bondgenoten zullen zijn om aan de veranderingen deel te nemen. Om deze reden, hebben sommigen van jullie al verscheiden keren onze schepen bezocht maar wij verwijderen de herinneringen om een overreactie aan jullie kant tegen te gaan. Als jullie andere aardse verantwoordelijkheden hebben, willen wij niet dat je afgeleid wordt en die gaat negeren.  Er zal nog tijd zat zijn voor zulke dingen in de nabije toekomst.

Wij delen jullie visie voor de toekomst waarin jullie beschaving zal samen-bestaan met ons als Een, waarbij jullie begrip van het leven en zijn ware bedoeling zal leiden naar de verwijdering van alle begrenzingen die jullie van elkaar hielden afgescheiden. We zien al hoe jullie jezelf beginnen te zien in anderen, en je realiseren je dat jullie in essentie allemaal de zelfde wens hebben voor vrede en geluk. Jullie kunnen genieten van de verschillen in elkaars leefstijlen, en in de kunst zien jullie een ware uitdrukking van de innerlijke mens. Vergeet kleur of ras, politiek of godsdienst omdat op zijn tijd geen daarvan in de weg zal staan van een grootse samenkomst. Het gemak van modern reizen en communicatie heeft jullie al naar elkaar toegetrokken. Want voor degenen onder jullie die geloven in de waarheid van reïncarnatie is het zo veel gemakkelijker te accepteren waar wij naar hebben verwezen. Jullie weten dat ieder van jullie levens hebben gehad in verschillende culturen, in veel verschillende landen als deel van jullie evolutionaire ontwikkeling.

Realiseer je dat dualiteit geheel aan zijn eind is gekomen en dat jullie vrijwillig daarin belevenissen hebben gehad en dat het werkelijk kan worden gezien als een experiment. Het is nooit jullie ware werkelijkheid geweest maar sommige mensen zijn er zo aan gewend geraakt dat ze onwillig zijn om dit op te geven. Het bekende zal altijd prettig voelen, maar dualiteit en de derde dimensie hebben hun doel gediend en zijn nu aan het afbreken. Het is echter waar dat zij die willen blijven in een gelijksoortig bestaan hun wensen ook krijgen vervuld. God heeft jullie de vrije wil gegeven en zal dat niet van je afnemen. Alleen jullie zullen dit opgeven terwijl je verder gaat door de hogere dimensies en een zuiver Wezen van het Licht worden. Dan zullen jullie Een worden met Alles Dat Is en de Wil van God dienen. 

Heden zijn jullie alleen een aspect van je echte zelf en begrijpelijk versta je niet wat een prachtige, machtige ziel jullie zijn. Jullie potentie is onbeperkt en de eerste stap terug naar de herkenning ervan komt bij de Ascentie, en jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Denk in het groot terwijl je door dit jaar gaat en weet dat het nogal opmerkelijk en opwindend zal zijn. Jullie zullen, zoals je kunt zeggen “come of age” (uit je leeftijd weggaan?) en het verleden zal snel langzaam in de verte verdwijnen en niet langer meer aan je trekken. Dus laat dat los en zet al je energie in het helpen om veranderingen in manifestatie te brengen. Wees geïncarneerde Liefde en vergeef iedereen die je leven binnenkwam met duisternis en geef je liefde vrijuit. Het is de enige manier om voor jezelf vrij te worden van het verleden en stap volledig in het volle Licht.

Ik ben SaLuSa van Sirius en zeer erg verheugd over jullie intentie om naar voren te duwen en om geen energieën te verspillen aan dat wat nu de geschiedenis is in gegaan. De toekomst behoort bij jou en zorg er dus voor veilig te stellen dat die wordt wat je werkelijk wenst. Dank je SaluSa.

Mike Quinsey.


Vertaling: Winnie
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS