Followers

Google+ Followers

vrijdag 3 januari 2014

03.01.2014SaLuSa,  3 januari 2014.

We vergezellen jullie tijdens een opwindende tijd nu jullie de trillingen van een Nieuw Jaar binnengaan. Over de hele wereld anticipeert men de prachtige veranderingen die de komende tijd brengt. Zij gaan een duidelijk signaal afgeven dat een nieuw tijdperk onderweg is. Naar buiten toe lijkt de chaos nog steeds aanwezig, maar deze is aan het verdwijnen zodat de langverwachte veranderingen zichtbaar worden. Nu de mogelijkheid zich aandient is het tijd een nieuwe manier te onthullen om mensen samen te brengen, zodat de harmonie hersteld kan worden. Liefde gaat worden gezien als de energie die alle restanten van het oude, dat jullie millennialang heeft belemmerd, te verwijderen.

Overal ter wereld wordt schoongemaakt en de oude energieën lossen langzamerhand op aangezien ze niet langer enig doel dienen. Spoedig zullen ze niet meer in staat zijn de veranderingen die gaande zijn te belemmeren, waardoor jullie zonder enige twijfel zullen zien dat het nieuwe tijdperk blijvend is. Een behoorlijk lange tijd werden jullie belangrijke veranderingen beloofd, en het werk dat gedaan werd om ze te laten plaatsvinden gaat nu vrucht dragen. Dit jaar zal het keerpunt in vele levens zijn en er zal geen twijfel meer bij jullie bestaan dat de dagen van de Cabal geteld zijn. Ze weten dit en zijn bereid toe te geven dat ze zijn verslagen, maar er zijn altijd bepaalde individuen die geen andere weg kennen dan te vechten tot het bittere eind.

Er zal veel worden geopenbaard dat zal helpen enige vragen die jullie hebben te verhelderen, en dat de nieuwe weg naar het Licht dat zich opent aan zal duiden. Wees ervan overtuigd dat alle noodzakelijke veranderingen die jullie toekomst zullen verzekeren klaar staan. Het scheiden der wegen is nimmer duidelijker geweest, en voor vele zielen is het een tijd voor het nemen van beslissingen die hun toekomst beïnvloedt. We sturen onze liefde naar al diegenen die niet klaar zijn om het Licht binnen te gaan. Iedereen betreedt het pad dat hij voor zichzelf heeft uitgestippeld, en gaat voort met onze zegen aangezien ze precies datgene ervaren dat nodig is voor hun ontwikkeling.

Het is geen wonder dat jullie geschiedenis vol ontmoetingen is met mensen van verschillend geloof, aangezien ze met elkaar botsen omdat ze niets met elkaar gemeen denken te hebben. Ze hebben de tijd echter aan hun zijde en ze kunnen er net zolang over doen als ze willen op hun weg naar vervulling. Buiten jullie dimensie bestaat de tijd niet zoals jullie die kennen, Alles is in het Nu. Het betekent dat jullie terug ‘in de tijd’ kunnen gaan, en zelfs naar de toekomst, hoewel het een projectie is van alle mogelijkheden. Jullie zullen je realiseren dat wanneer je eenmaal de tijdsdimensie verlaat, het niet langer de manier zal zijn waarop je verantwoording aflegt ten aanzien van je handelingen of ervaringen. Jullie zullen vrij zijn, zonder beperkingen, mits je begrijpt dat je je niet moet bemoeien met de reis van een andere ziel, maar kunt helpen indien daarom wordt gevraagd.

Geliefden, onze reis door de Dualiteit zoals jullie die kennen is bijna ten einde, en het zal makkelijker worden om afstand te nemen van de oude trillingen. Jullie zullen versteld staan hoe snel jullie je oude herinneringen aan je leven in dualiteit achter kunnen laten. De vreugde en de blijheid die jullie in de hogere trillingen zullen ervaren zal veel opwindender en bevredigend zijn dan enige vroegere ervaring. Velen van jullie worden nog steeds belast door de oude trillingen en zullen zichzelf eruit moeten verheffen om zich van een rustige en doorgaande vooruitgang te verzekeren.

Jullie bevinden je in een opwindende tijd en jullie hebben je vele levens voorbereid op een gelegenheid als deze. Jullie wisten dat je klaar zou zijn om een grote sprong voorwaarts te doen, en nu hebben jullie een grootse toekomst voor je. Velen zullen uiteindelijk terugkeren naar hun thuisplaneet, nu ze hun tijd in de lagere dimensies hebben volbracht. De ervaring die ze opgedaan hebben zal dan met anderen gedeeld worden om het geheel ten goede te komen. Sommigen zijn zo geïsoleerd geraakt door het leven op Aarde, dat ze bijna zijn vergeten dat leven overal in het Universum gedijt. Er is zoveel te zien en te doen dat jullie het hebben van nieuwe ervaringen nooit moe zullen worden.

Jullie ogen worden geopend om te begrijpen dat jullie grootse Wezens zijn, en bestemd zijn om al jullie chakra’s en onderdrukte vaardigheden te herkrijgen. Alleen dan zullen jullie het potentieel van een volledig ontwikkeld Wezen, dat in de hogere dimensies leeft, begrijpen. Momenteel worden jullie voorbereid op een grote sprong voorwaarts. Het zal jullie terugbrengen naar een staat waarin jullie je bevonden voor jullie reis in de lagere dimensies.

Dit is een interessante tijd voor jullie, maar met jullie ervaring zouden jullie in staat moeten zijn je er gemakkelijk doorheen te bewegen. Volg je intuïtie wanneer je enigszins twijfelt en je zult zeker niet verkeerd gaan. Onthoud dat vele zielen hun reis door jou ervaren, en terzelfder tijd jou helpen waar ze kunnen. Onthoud eveneens dat jullie Gidsen zich niet met je leven bemoeien tenzij het ze gevraagd wordt. Ze zullen echter wel hun invloed gebruiken om je te allen tijde te juiste richting te wijzen.

Ik ben SaLuSa en ik vraag jullie klaar te staan om de veranderingen te aanvaarden en diegenen hulp te bieden die wellicht niet zo goed geïnformeerd zijn. We zijn met jullie en geven onze liefde en zegen voor een succesvolle reis.

Dank je SaLuSa

Mike Quinsey Vertaling: Rob 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS