Followers

vrijdag 2 mei 2014

02:05:2014
SaLuSa  2 Mei 2014

We komen met goed nieuws in een tijd waarin de meeste landen verandering of onzekerheid ervaren. Het Licht en het duister scheiden duidelijk nu de trillingen worden verhoogd en het is het Licht dat zich sneller dan ooit verheft. Dit zal uiteindelijk leiden tot een complete afscheiding wanneer het Licht een hogere dimensie betreedt. Een indicatie van de veranderingen is al duidelijk aanwezig in sommige landen, waar de bevolking een zekere kalmte ervaart en zich boven de lagere trillingen verheft. In tegenstelling tot waar deze in het verleden resulteerden in een agressievere en gewelddadige reactie op de gerezen problemen. Nu is er een duidelijke verandering van houding daar waar meer mensen zoeken naar vreedzame oplossingen en waar ze voldoende invloed hebben om deze te realiseren. Dit zal steeds weer de respons zijn waar omstandigheden bestaan die zouden kunnen leiden tot confrontatie. De oorlogshitsers hebben nog steeds de intentie om de zaken op hun manier op te lossen maar nu beweegt de slinger zich naar meer vreedzame oplossingen die niet genegeerd kunnen worden.


Vanuit de chaos die jullie ervaren komen veranderingen die zeer welkom zullen zijn en zullen leiden tot wereldwijde vrede. Dat betekent vele veranderingen waar het de topmensen en regeringen betreft en de leiding zal van President Obama worden afgenomen. In elk tijdperk waar belangrijke veranderingen nodig zijn zul je zien dat de ‘juiste’ mensen altijd bij de hand zijn om de weg te wijzen. We pretenderen niet dat er makkelijke tijden in het verschiet liggen en de schoonmaak die in feite plaatsvindt betekent dat het eerst slechter zal worden voordat het beter wordt. Iets ervan is het opruimen van oud karma, aangezien het Nieuwe Tijdperk een schone lei moet hebben, zonder de verantwoordelijkheid van fouten die in het verleden zijn gemaakt. De nieuwe manier van denken wint aan snelheid en kan niet oneindig worden genegeerd. In de huidige situatie op Aarde moet veel gedaan worden om de vijandelijkheden te beëindigen en we kunnen ingrijpen om vrede te vestigen wanneer we daartoe worden opgeroepen.

Sinds lange tijd hebben we onze aanwezigheid in jullie hemel opgevoerd; wees ervan verzekerd dat we absolute bescherming hebben tegen elke actie die bedoeld is om ons en onze schepen te vernietigen. Er waren tijden dat de omstandigheden anders waren en er werd voor gezorgd dat jullie evolutie versneld werd door jullie de kans te geven bepaalde neergestorte ruimtevoertuigen te bemachtigen. Feitelijk boekte jullie Duistere Garde heel snel vooruitgang maar wees gerust, hun activiteiten zijn zeer goed onder onze controle. Onze rol bestaat eruit jullie kennis veel verder te bevorderen maar niet voordat de tijd rijp is en jullie ermee vertrouwd kunnen worden. De duistere garde denkt alleen aan persoonlijke macht en gewin maar ze zullen de doelen die ze in gedachten hebben niet bereiken.

Jullie mooie Aarde was bijna vernietigd door de vele oorlogen die plaatsvonden. Ze verkeert in een belabberde staat en Moeder Aarde heeft ons gevraagd om hulp. We zijn verheugd jullie te vertellen dat er een limiet is bereikt aan de schade die is ontstaan en we hebben meer nucleaire oorlogen en de daaruit voortvloeiende wereldwijde schade weten te voorkomen. Vanaf nu zal de Aarde niet langer onderworpen zijn aan vernieling of vergiftiging en op de juiste tijd zullen jullie getuige zijn van een prachtige reiniging en renovatie om haar terug te brengen in haar oorspronkelijke ongerepte staat. Onze technologie zal jullie verrassen m.b.t. hoe snel de veranderingen gedaan kunnen worden. We zullen samenwerken en jullie aanmoedigen meer verantwoordelijkheid te nemen voor jullie planeet.

Grootse tijden liggen in het verschiet en jullie hebben veel om in te halen zodat jullie uiteindelijk je plaats naast ons kunt innemen. De veranderingen die er aan komen voeren jullie verder weg dan je kunt dromen, zodat jullie uiteindelijk Kosmische Wezens worden. Het leven is voor jullie nog maar net begonnen en het zaad van verandering is al ver gevorderd. Alleen zij die een plaats hebben verdiend in de hogere dimensies kunnen voorwaarts gaan en we prijzen jullie omdat jullie boven de uitdagingen waarvoor je geplaatst werd zijn uitgestegen. Elk van jullie had dezelfde kans om door deze periode heen te evolueren maar sommigen raakten verstrikt in de lagere trillingen en waren niet in staat voldoende op te rijzen om verder te gaan. Het is echter geen schande wanneer het langer duurt om je weg te vinden en het wordt jullie helemaal niet kwalijk genomen. Echt, jullie zullen meer hulp ontvangen zodat jullie in staat zijn om vooruitgang te boeken totdat jullie ook klaar zijn om te ascenderen.

Om een van jullie uitdrukkingen te gebruiken, “ hou je hoofd boven water”, te allen tijde, wetend dat deze tijd een prelude is van het einde van de cyclus. Iedere ziel leert zo veel door het ervaren van de eindtijd en zeker door het leven in een leefgebied dat zoveel vijandigheid bevat. Zoals we jullie echter vaak hebben verteld, de uitdagingen die jullie tegenkwamen in de lagere dimensie hebben jullie evolutie versneld. Het was wat je zou kunnen noemen een ‘snelweg’ naar de completering van jullie ervaringen. Onthoud eveneens dat jullie heel lang geleden vrijwillig een reis in de duisternis wilden ervaren, in de wetenschap dat we altijd bij jullie zouden zijn. Heel binnenkort zullen jullie ons in blije omstandigheden ontmoeten, aangezien jullie dan op weg naar volledig bewustzijn zullen zijn.

Welke ervaringen jullie ook nog tegenkomen, draag ze met trots en vreugde, wetend dat jullie tijd in dualiteit tot een einde komt. Nadat jullie eenmaal het einde van de huidige periode bereiken zullen jullie geen uitstaand karma meer bij je dragen. Jullie zullen de lessen die voor je van belang zijn hebben geleerd en klaar zijn om een volgende opwindende periode in je evolutie te beginnen. Je bent zoiets als een gevangene die voor het eerst bevrijd wordt en de wereld zal vol verrassingen en mogelijkheden zijn om je passies na te jagen. Altijd zijn er verder gevorderde zielen die in staat zijn je op je reis te helpen. Als Kosmisch Wezen kun je kiezen welk pad je volgt en er zullen je zo veel kansen worden gegeven.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel jullie vermoeidheid maar ook de vreugde van het besef dat het einde van de reis zo dichtbij is. Jullie zijn al begonnen de nieuwe energie binnen te gaan en in het algemeen gesteld zal het een vreedzamer gevoel veroorzaken. De Galactische Vloot  komt steeds dichterbij en wordt vaker in jullie hemel gezien, soms terwijl het ervoor zorgt dat enige poging tot het starten van nog een nucleaire oorlog onder controle wordt gehouden. Ik laat jullie achter met mijn zegen en liefde.
  


Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey Vertaling: Rob 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS