Followers

zondag 14 september 2014

12:09:2014

SaLuSa, 12 september 2014

Dierbaren jullie hebben zo’n groot potentieel dat nog onthuld moet worden, en met zorgvuldig plannen zullen jullie geleidelijk gewaarworden dat jullie bewustzijn aan het uitbreiden is. Het maakt allemaal deel uit van jullie evolutionaire plan en bereidt jullie voor op het volledige bewustzijn. Echter gebeurt dat in de toekomst, en op het juiste tijdstip zullen jullie geholpen worden om een dergelijke verheffing te bereiken. Er is al een besef met betrekking tot de groei van jullie bewustzijn, en jullie kunnen een dergelijke vooruitgang tot jullie verdienste rekenen aangezien jullie het zijn die zichzelf aangemeld hebben voor jullie taken. Op het moment zijn er zielen op Aarde die op alle verschillende niveaus van bewustzijn zijn, en het veroorzaakt veel wrijving tussen de verschillende groepen. Jullie moeten jezelf niet toestaan afgeleid te worden door wat er rondom jullie heen gebeurt, en concentreer je op jullie eigen vooruitgang. De dagen van het opofferen van jullie eigen ontwikkeling om anderen te helpen zijn niet langer meer noodzakelijk, aangezien alle zielen nu weten waar zij naartoe gaan en wat er van hen verwacht wordt. De tijd is aangebroken dat iedere ziel zichzelf aan moet wenden voor zijn levensplan, en zijn best moet doen om zijn doel te bereiken. Wees ervan verzekerd dat diegenen die het aan besef ontbreekt van wat het is, ondersteund zullen worden om zoveel vooruitgang als mogelijk is te maken.


Het Menselijke Ras heeft zich zo snel ontwikkeld dat de vorderingen die zij gemaakt hebben moeilijk te geloven zijn. Het lijkt dat hoe moeilijker de komende taken zijn, de groter de inspanning om succes te behalen. Zoals wij vaak hebben aangegeven, wordt er van geen enkele ziel gevraagd om meer te doen dan waartoe zij in staat is, dat is waarom sommigen die hun beperkingen al kennen geaccepteerd hebben dat in deze cyclus Ascentie buiten hun bereik is. Alle ervaringen vormen echter een goed platform voor diegenen die ernaar streven om deze cyclus te voltooien, om grote schreden in hun evolutie te maken. Hoe andere zielen vorderen is hun eigen keuze hoewel wij hen aanmoedigen om iedere kans aan te grijpen om hun trillingen te verhogen.

Jullie hebben misschien gemerkt dat wij steeds dichterbij jullie komen, en dat is omdat de tijd om ons te ontmoeten naderbij aan het komen is. Onze schepen worden nu vaker in jullie luchten gezien, en wij hebben gedurende een lange tijd nu laten zien dat wij aanwezig kunnen zijn zonder dat er veel angst door jullie mensen ervaren wordt. Wij hebben jullie nooit in gevaar gebracht, hoewel sommige van jullie piloten vrees hebben ervaren toen zij met onze vloot geconfronteerd werden. Wees ervan verzekerd dat wij onze vloot volledig onder controle hebben, en met onze technologie kunnen wij met iedere situatie omgaan die zowel een bedreiging voor jullie als voor ons kan betekenen. Wij hebben jullie vaak uit de moeilijkheden geholpen wanneer jullie bedreigd werden door gevaren, op zo’n manier dat jullie je zelden bewust waren van onze interventie. Soms worden wat jullie wonderen noemen toegeschreven aan onze aanwezigheid, maar wij moeten ons er eerst van verzekeren niet tussenbeide te komen met jullie karma.

Er zijn zoveel verschillende rassen die op of in jullie Aarde wonen. De Innerlijke Aarde Bewoners zijn al eonen bij jullie, maar zullen jullie in de nabije toekomst ontmoeten. Zij zijn verder geëvolueerd dan jullie en hebben jullie veel te bieden. Anderen hebben ook basissen binnenin de Aarde en sommigen zijn buiten jullie bereik op de zeebodem geplaatst. De meest verrassende openbaringen zullen misschien zijn wanneer de Mensen hun Ruimte Families erkennen, omdat vele zielen die op de Aarde geïncarneerd zijn van andere planeten afkomstig zijn. Het is allemaal in het belang van de toekomst van het Menselijke Ras. Individuen kunnen op ieder gegeven tijdstip ascenderen, maar het gehele Menselijke Ras krijgt alleen een dergelijke kans aan het einde van een Zonnecyclus die jullie nu ervaren.

Dus jullie zullen begrijpen dat jullie een zeer belangrijke periode binnengegaan zijn, waar jullie toekomst van afhangt. Veel zielen werken met jullie om te verzekeren dat jullie je doel bereiken, en wij hebben er alle vertrouwen in dat jullie zullen slagen. Wanneer jullie terugkijken, zullen jullie je verwonderen over jullie doorzettingsvermogen en intentie om naar de hogere niveaus te gaan. Wees zeker en weet dat jullie bestemming niet bij de Aarde ligt waar jullie nu vertrouwd mee zijn.
Diegenen van jullie die bewezen hebben gereed te zijn zullen zich vanuit de lagere dimensie verplaatsen, en de oude Aarde achter zich laten. Het is tijd voor een nieuwe start en om met een schone lei te beginnen, aangezien jullie niet gedoemd zijn om in de huidige dimensie te blijven. Jullie zullen het moeilijk vinden om de nieuwe binnenkomende trillingen te weerstaan, en inderdaad waarom zouden jullie dat doen als het jullie bestemming is om volledig naar het Licht terug te keren. Als jullie maar weten, dat jullie zoveel situaties ervaren hebben die jullie grondig getest hebben, en jullie zijn er ten slotte doorheen gekomen als een Wezen van Licht. De fysieke rijken zijn niet jullie thuis maar hebben jullie goed gediend voor jullie ervaring.

Angst is jullie grootste obstakel voor evolutie, en in een dergelijke staat is jullie vooruitgang tot een halt gebracht en zijn jullie kwetsbaar voor de lagere trillingen. Wanneer geconfronteerd met condities die het naar buiten kunnen brengen, behandel dan diegenen die verantwoordelijk zijn met liefde en begrip. Entiteiten van de lagere trillingen voeden zich met hen en dat is niet wat jullie willen. Geef hen niet de kracht maar isoleer hen liever en neem hun macht weg. Is het niet interessant om te denken dat door in feite geen actie te ondernemen, je het pad volgt dat het beste is voor jou. Confrontatie en wraakzucht zijn de acties van diegenen die karma niet begrijpen, en zijn zich onbewust dat iedere ziel er zelf voor verantwoordelijk is. Je kunt jouw verantwoordelijkheid voor jouw acties en woorden niet ontkennen. Wanneer je overgaat en terugkijkt op jouw leven, zal je ontdekken dat alleen de waarheid kan resteren en het is niet goed te proberen om wie dan ook voor de gek te houden. Het is niet zo angstaanjagend als jullie je voor kunnen stellen aangezien deze Hogere Wezens die dergelijke zaken behandelen, geheel liefde zijn en er niet zijn om jou te berispen of te straffen.

Het leven op Aarde gaat gewoonlijk met alle ups en downs, dus probeer alsjeblieft te begrijpen welke lessen er aan jullie gepresenteerd worden. Als je er niet van leert, zullen zij terug blijven komen totdat je dat wel doet. Dat is waar het leven over gaat, dus accepteer je lot omdat je ingestemd zult hebben met een levensplan. Jouw taak is om de aan jou gepresenteerde lessen te leren zodat je dat niet opnieuw hoeft te doen. Op die manier zal jij je veel sneller ontwikkelen en jezelf uit de lagere trillingen verheffen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, om jullie te helpen en te verzekeren dat jullie je energieën in de dingen steken die zeer gunstig zijn voor jullie. Jullie zullen er nooit spijt van hebben aangezien er zoveel op het spel staat, en jullie zullen zoveel sneller vooruitgaan. Probeer de dingen te verwijderen die je herkent als een belemmering voor jouw vooruitgang. Ik verlaat jullie met veel Liefde en Licht, en dank jullie voor jullie verlangen om verder naar het Licht te gaan.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey

Website: 
Tree of the Golden Light
Vertaling: Elene 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS