Followers

maandag 13 oktober 2014

Dutch -- SaLuSa, 10 oktober 2014


SaLuSa, 10 oktober 2014

Zoals altijd volgen wij jullie vooruitgang en verheugen ons om vast te stellen dat zo velen van jullie volledig betrokken zijn in jullie voorbereiding op de voortdurende stijgende trillingen die jullie naar de hogere niveaus voeren. Zoals we jullie al eerder hebben laten weten, omdat jullie je vibraties aan het verhogen zijn in een tempo dat jullie zal brengen tot het punt van ascensie naar het volgende level, moet het niet worden gezien als een aparte gebeurtenis. Jullie gaan vooruit met de stijging van de trillingen, en langzaam maar zeker creëer je een op kristallijn gebaseerd lichaam, met alle voordelen van dien. Je zult ascenderen door je eigen inspanningen en de toewijding om jezelf in harmonie en evenwicht te brengen. Het is duidelijk dat niet iedere ziel in staat is om een dergelijk niveau te bereiken, maar alle zielen vinden uiteindelijk hun ideale en perfecte niveau. Velen van jullie zijn al in totale controle over wat er plaatsvindt aangaande jullie zelf. We moedigen jullie aan om volledig gefocust te blijven op jullie doel in deze belangrijke tijd, en koppel jullie energie niet aan iets van een lagere trilling.


Er is altijd een risico dat je betrokken raakt bij de zaken van anderen, wat natuurlijk goed is, zolang je zelf maar in balans blijft. Je kan een vredestichter zijn zonder zelf betrokken te raken in andermans zaken. Je kunt nog steeds een genezer zijn als dat je verlangen is, maar vergeet niet om je aura te sluiten aan het einde van een sessie. Ik weet dat julie nauwelijks herinnerd hoeven te worden aan deze voorzorgsmaatregelen, maar het is zeker nodig om volledig bewust te zijn van alle risico's voor jezelf. Zelfgenezing zal door blijven gaan, maar naarmate de tijd verstrijkt zal het minder en minder noodzakelijk worden. Je zult merken dat je lichaam "zichzelf zal verjongen" na verloop van tijd, en wij weten dat sommigen van jullie al het gevoel hebben dat jullie lichaam steeds meer in evenwicht is, ongeacht jullie leeftijd. Je ziet dus dat jullie een periode ingaan van duidelijke veranderingen die zelfs effect heeft op zielen die hier niet van op de hoogte zijn. Uiteindelijk zullen alle zielen het juiste niveau vinden dat noodzakelijk is om vorderingen te maken en te evolueren.

Voor vele zielen zal deze cyclus het einde zijn van hun behoefte om de lagere trillingen te ervaren. Zodra de lessen geleerd zijn zal je je verplaatsen naar een hoger niveau, en zo blijf je dus evolueren en brengt vooruitgang je hoger in de Rijken van Licht. Op dit moment ben je nog maar een klein puntje Licht, maar het groeit snel als je hoger en hoger gaat. Uiteindelijk zul je een enorm Wezen van Licht zijn, maar voor het moment volstaat het om te zeggen dat je die reis gestart bent. Ondertussen kunnen jullie uitkijken naar een spannende tijd en krijgen jullie allerlei interessante ervaringen. Misschien vinden jullie het vooruitzicht om jullie familie uit de ruimte te ontmoeten het meest opwindende, en de mogelijkheid om terug te keren naar jullie thuisplaneet. Er is zo veel voor jullie om te verkennen en een heel scala aan missies die je kunt ondernemen. Jullie toekomst zal er een zijn die je zelf kiest, en het zal zijn om het Licht heinde en verre te verspreiden.

Sommige mensen op Aarde hebben een zekere mate van nieuwsgierigheid over hun doel waarom ze hier zijn, en zijn geïnteresseerd in het leven in het algemeen, maar vinden het moeilijk om te bepalen welke bronnen van kennis ze kunnen vertrouwen. In het algemeen zouden we zeggen volg gewoon je intuïtie, aangezien het je geleidelijk zal brengen naar een geschikte bron van informatie. Het is duidelijk dat je overweldigd kan worden door de waarheid en het is logisch dat het geleidelijk wordt ingevoerd tot een niveau dat acceptabel voor jullie zal zijn. Houd ook in gedachten dat zodra je ontvankelijk wordt voor het ontvangen van informatie, je meer zal ontvangen. Jullie allemaal hebben Gidsen en Helpers die gebeurtenissen "ordenen" zodat je de juiste mensen zult ontmoeten, ook met verhelderende ervaringen. Deze worden allemaal uitgevoerd met jouw kennis en instemming, hoewel je dat misschien niet bewust weet. Je zal nooit alleen zijn om te zoeken zonder hulp, en zelfs die zielen die dwalen in de duisternis hebben hulp bij de hand als ze op het Licht reageren.

Soms in het dal van depressie kan het voelen alsof je geen enkele vriend in de wereld hebt, maar hulp is altijd slechts een gedachte van je verwijderd. In deze emotionele staten ben je zeer moeilijk te bereiken, maar je wordt overspoeld met liefde die je uiteindelijk overeind zal helpen. Je vraagt je misschien af waarom dergelijk trauma je overkomt, en het antwoord is "voor de ervaring" om groei voor je ziel mogelijk te maken. Het zijn zulke omstandigheden en lessen die geleerd moeten worden, die tot een snelle groei leiden, waarmee meer Licht tot je wordt aangetrokken. Je zou kunnen zeggen dat de Aarde de plaats is van de harde leermeester, en dat is in het algemeen waar, maar het is ook waar je jouw lessen het snelst leert.

Wij kijken naar de Aarde en wij zien zielen op alle verschillende niveaus van evolutie, en hoe ze door elkaar lopen en samenwerken met elkaar. Soms leidt het tot gewelddadige acties als er voor hen een tendens is om egocentrisch en zelfzuchtig te worden. Deze worden waargenomen door meer gevorderde zielen die nog steeds lessen van hen kunnen leren zonder erbij betrokken te raken. De interactie tussen de verschillende groepen van Wezens is allemaal onderdeel van de ervaring waardoor je evolueert. Karma kan zeer ingewikkeld zijn, maar wees er zeker van dat het perfect werkt zodat alle betrokken zielen ervan kunnen profiteren. Jullie zullen verrast zijn als je wist hoeveel aandacht er wordt besteed aan karmische kwesties, om ervoor te zorgen dat alle betrokken zielen er baat bij hebben. Je zult ongetwijfeld opgelucht zijn om te leren dat wanneer je boven de 3e dimensie uit stijgt, je al je karma hebt ingelost.

Wanneer je ogen worden geopend voor de waarheid van je wezen, zullen er met het groeien van je bewustzijnsniveau meer vragen opkomen, en er zijn altijd beter geïnformeerde Wezens om jullie heen die jullie antwoorden kunnen geven. Als je jezelf in een meditatieve staat brengt en je geest openstelt zodat je kunt ontvangen, kun je zelfs communiceren met Hogere Wezens. Laat hen weten wat voor informatie je nodig hebt, en je kunt een onmiddellijke reactie krijgen, of het kan op een later moment komen wanneer je het niet verwacht.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ben altijd blij om samen te werken met Michael [Quinsey] voor jullie verlichting. Moge de Liefde en het Licht voor altijd met jullie zijn.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Elene 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS