Followers

maandag 6 oktober 2014

Dutch - SaLuSa, 3 oktober 2014


SaLuSa, 3 oktober 2014

Onderschat nooit de macht en de technologieën die we hebben om jullie Aarde te transformeren in zeer korte tijd, naar één die meer passend is bij jullie toekomstige verwachtingen. Bijvoorbeeld, jullie zijn zo geconditioneerde dat je bijna verwacht dat een deel van de Aarde bij oorlogen wordt betrokken. Om je heen is bewijs van hen die jullie planeet voor eeuwen hebben verwoest, met geen duidelijk eind aan de cycli van dood en verderf. Vrede lijkt verder weg dan ooit en de mensheid blijft de bronnen van de Aarde uitputten, terwijl miljoenen in jullie beschaving in ellende en aan de rand van de hongersnood leven. Maar voor alles kunnen we een onmiddellijk einde maken aan de oorlogen, maar er moet een aanvaarding van zinvolle vrede zijn en de intentie om één te worden aangezien het gaat om jullie toekomst. Soms kan de enige manier om samen vooruitgang te boeken en vrede te realiseren, pas komen als jullie als beschaving de Eenheid van het Menselijk Ras herkennen. Als we kijken naar jullie geschiedenis, zijn jullie traag om te leren, maar zoals jullie zeggen "je komt er wel".


Op een gegeven moment in de nabije toekomst zal blijken dat omdat jullie voldoende spirituele vooruitgang hebben gemaakt, dat het tijd is om dergelijke zielen toe te staan vooruit te stromen zonder de belemmering van degenen die nog steeds achterblijven. Het is op geen enkele wijze veroordelend naar hen toe, maar het is het toestaan van degenen die klaar zijn om naar de hogere trillingen te gaan, zonder te worden vertraagd door degenen die dat niet zijn. Het is immers onvermijdelijk dat degenen die niet klaar zijn om te gaan naar de hogere trillingen, hun eigen pad volgen om door te gaan met hun evolutie. De nieuwe cyclus is begonnen en langzaam maar zeker zullen alle overblijfselen van de oude verdwijnen, om te worden vervangen door een bijgewerkte versie die is geboren van het Licht. Er zal geen plaats zijn voor de lagere trillingen, die zou er sowieso niet kunnen bestaan, en alle gedachtenniveaus zullen gebaseerd zijn op Licht en Liefde.

Moeder Aarde zal ook genieten van de veranderingen die de Aarde zullen herstellen naar haar oorspronkelijke glorie. Jullie zullen versteld staan hoe snel ze kunnen plaatsvinden, en het zal zowel een plezierige als opwindende tijd zijn om op Aarde te zijn. Met de terugkeer van de hogere trillingen kunnen onze Ruimte-Vrienden zich ook zo vaak laten zien als ze willen, en ze zullen hun ervaring gebruiken om de veranderingen van de Aarde te versnellen. De beschaving van de Binnen-Aarde zal ook deelnemen aan de veranderingen, en je zal sneller met hen kennismaken dan je misschien had verwacht. Met andere woorden Dierbaren, alle veranderingen zijn ten goede, ook al is het moeilijk om het op dit moment voor te stellen. Velen van jullie weten al dat de Illuminati nieuwe ontwikkelingen achter gehouden hebben die hen tot ver in de toekomst hebben gebracht. Ze hebben nooit enige intentie gehad om het met jullie te delen, maar houden het voor zichzelf om zo de macht in hun handen te houden. Maak je geen zorgen, zij zullen er op de lange termijn niet van profiteren en wij zorgen ervoor dat jullie dat zeker wel doen, maar let op: er is geen ruimte of wat voor toekomst dan ook voor oorlogswapens.

Er is zo veel nieuwe technologie die staat te wachten om aan jullie geïntroduceerd te worden, en spannende tijden liggen in het verschiet. Zo raak niet ontmoedigd als er niets lijkt te gebeuren. Wij kunnen je verzekeren dat onze activiteiten nooit stil staan, en we zetten ons volledig in om ervoor te zorgen dat jullie veilig jullie weg in de New Age maken. We volgen jullie Aarde en de luchten rond jullie om ervoor te zorgen dat jullie je ongehinderd door inmenging van buitenaf kunnen ontwikkelen. Wij hebben controle over de activiteiten van de duistere machten, om ervoor te zorgen dat er een grens is aan de mate waarop ze zich voorbereiden op het overnemen van de Aarde. Echter, zoals we eerder hebben gesuggereerd, moeten we ook hen laten evolueren binnen de aan hen opgelegde grenzen. Overal om jullie heen is het vol van leven, vaak buiten jullie zicht als gevolg van het verschil in trillingen. Wat je kunt overwegen als een beetje bewijs daarvan is wanneer foto's worden ontwikkeld met wezens of spookachtige beelden, die eerder niet opgemerkt werden. Het is gewoon te wijten aan de gevoeligheid van de film die een afbeelding oppikt die jouw ogen niet kunnen.

Dus kijkend door de chaos van buiten en binnen, zien we door de schijnbare warboel heen en vinden het vroege begin van het Nieuwe Tijdperk met al zijn technologieën dat staat te wachten om te worden ingevoerd. Sommige vereisen grote veranderingen die niet op dit moment overwogen kunnen worden, omdat daar dusdanige middelen voor nodig zijn dat die nu niet beschikbaar zijn. Echter wordt alles geleidelijk voorbereid op de dag wanneer het wel kan, en vooruitgang zal worden geboekt met een adembenemende snelheid. Een periode zoals jullie huidige is er in geen millennia van tijd geweest, en alles wordt duidelijker naarmate de tijd vordert. Dus we hopen dat jullie kunnen zien dat jullie niet bezorgd hoeven te zijn over de uitkomst van jullie huidige ervaringen, dus concentreer je op jullie eigen behoeften en zorg ervoor dat jullie volledig bereid zijn voor de veranderingen.

Over het algemeen vinden we dat mensen meer open minded zijn als het gaat om onderwerpen die vroeger gezien werden als te moeilijk om openlijk te bespreken. De angst om belachelijk gemaakt te worden is bijna verdwenen, aangezien de New Age deuren heeft ontgrendeld voor zaken die in het algemeen niet werden besproken. Dus verberg je Licht niet, durf erover te praten en je zal merken dat meer mensen dan je dacht geïnteresseerd zijn. Per slot van rekening is dit de tijd van de openbaringen, want jullie zijn al te lang in het donker gehouden wat betreft de waarheid van je wezen en de Menselijke geschiedenis. Zoals we in een van onze eerdere berichten vermeld hebben, hebben jullie allemaal jullie oorsprong buiten de Aarde. Dat betekent niet dat jullie volledig nieuw zijn op Aarde, omdat jullie wel al vele levens hier geleefd hebben. Beginnen jullie nu te zien dat de Aarde een School voor het Leven is, en jullie feitelijk een van de snelste ervaringen geeft om je in te ontwikkelen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben altijd blij wanneer ik een inzicht in jullie toekomst kan geven. Natuurlijk is het altijd een "goed" moment om je geest te verruimen, en hopelijk kunnen jullie oude concepten die je niet langer dienen, loslaten. In het verleden waren mensen gemakkelijk gegrepen door bijgeloof, wat kwam door een gebrek aan begrip. Vooruitgang in Wetenschap en jullie technologieën heeft geholpen om jullie kennis uit te breiden, wat al een hele overgang is sinds de dagen dat jullie dachten dat jullie het centrum van het Universum vormden. Jullie kunnen nog veel verder gaan, dus blijf altijd open minded. Ik laat jullie met mijn liefde en energie om jullie te verheffen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Elene 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS