Followers

maandag 3 november 2014

Nederlands -- SaLuSa, 17 oktober 2014Mike Quinsey - SaLuSa, 17 oktober 2014

Indien jullie ooit bewijs nodig hebben van de weersveranderingen die plaatsvinden, hoef je alleen maar terug te kijken naar het verschil van nu en naar wat het was zo'n 50 jaar geleden. De wijzigingen zijn dramatisch en lijken geen patroon te volgen en komen chaotisch over. Toch zijn de veranderingen geen willekeurige gebeurtenissen, maar leiden tot een meer aanvaardbaar patroon en dat zorgt ervoor dat de uitersten die jullie vaak ervaren niet langer optreden. Om je heen is de chaos een teken van wat er gebeurt, hoewel veel daarvan karmisch is zoals oude problemen tussen mensen en zelfs landen die worden vereffend. Ja, het is een verontrustende tijd maar het is noodzakelijk omdat, zoals je zou kunnen zeggen, het de troep opruimt die geen plaats heeft in de hogere trillingen. Jullie individuele rol is om jullie eigen "rommel" op te ruimen om je plaats in de New Age te waarborgen, en te genieten van al de veranderingen die de mensheid naar een hoger niveau zullen tillen. Als het jullie wens is om deel uit te maken van de veranderingen, zal je intentie je meevoeren en gidsen aantrekken die je zullen assisteren.


Wij hebben jullie vaak verteld dat niets bij toeval gebeurt, en het is het waard om in gedachten te houden, omdat je je misschien anders overgeleverd voelt aan de genade van willekeurige gebeurtenissen. Als het om je eigen leven gaat is er altijd een plan dat jullie helpt om te evolueren, dus er zou geen gelegenheid onbenut gelaten mogen worden. Jullie gaan in een tempo dat is overeengekomen met jullie gidsen, die zullen helpen zodat jullie succes bereiken. Maar jullie hebben altijd vrije wil en de uiteindelijke beslissing is aan jou. Het is duidelijk dat als je verlangt om te evolueren, je zal doen wat nodig is om succesvol te zijn, en dat is vaak het volgen van jouw intuïtie zonder noodzakelijk te weten wat het doel is. Natuurlijk vinden sommige ervaringen plaats om karmische schuld die jullie hebben te wissen, dus met dit in het achterhoofd zou het goed voor jullie zijn om dergelijke situaties grootmoedig te accepteren. Niets gebeurt zonder goede reden dus maak het beste van dergelijke kansen. Dit is een tijd van vergeving voor al het vermeende onrecht tegen jullie, en houd in gedachten dat alle ervaringen van waarde zijn.

Jullie media rapporteert zelden goed nieuws, en wij kunnen jullie verzekeren dat er een trend is voor meer mensen om anderen te helpen die in nood zijn. Het gevoel van eenheid is zich aan het verspreiden met het besef dat "u uw broeder's hoeder" bent hoewel sommige overtuigingen zo krachtig zijn dat de verschillen volledig worden gehandhaafd. In dergelijke omstandigheden zijn zielen met dergelijke uitgesproken overtuigingen geboren in landen waar zij het best hun lessen kunnen leren, en dat "Allen Eén zijn". Dit is waarom oorlogen nog steeds blijven en normaal alleen zou ophouden wanneer vrede wordt gezien als de enige weg voorwaarts. Als iemand die zich beter bewust is, kan jouw aanwezigheid zeer nuttig zijn als voorbeeld waarin jij jouw leven leeft zoals het zou moeten zijn, in vrede en harmonie met alle levende Wezens. Inderdaad, door te leven volgens jullie overtuigingen helpen jullie anderen simpelweg door je onder hen te bevinden. Jullie licht zal waarschijnlijk anderen aantrekken die verlangen om te weten hoe je kunt leven in vrede, wanneer er vaak chaos overal om je heen is.

Zoals jullie je nu realiseren, houden wij degenen goed in de gaten die de Aarde zouden kunnen vernietigen wanneer hun activiteiten ongecontroleerd gelaten werden. De Illuminati en hun handlangers worden zorgvuldig gecontroleerd en ze kunnen niets doen zonder onze wetenschap. Jullie kunnen er daarom van verzekerd zijn dat er geen grote incidenten van vernietiging zullen zijn, en zeker geen oorlogen maar alleen kleine geschillen. Onze rol is om jullie veilig tot een vreedzaam einde te leiden, en vervolgens zullen omstandigheden ons toestaan om openlijk naar de Aarde te komen. Het zal een geweldige tijd van vreugde en openbaringen zijn die de geheimen van uw geschiedenis zal ophelderen. Jullie zijn opzettelijk in het donker gehouden, en er zijn jullie vorderingen onthouden die de kwaliteit van jullie leven enorm verbeterd zouden hebben. Het is alsof je opgesloten zit in een capsule van tijd waarin de tijd heeft stilgestaan. Dit zal allemaal veranderen in de nabije toekomst en jullie zullen versteld staan van hoe snel jullie de verloren tijd inhalen.

Denk groot als het om jullie toekomst gaat, want jullie zullen merken dat jullie bewustzijn zich sneller uitbreidt als jullie de hogere trillingen ingaan. Jullie zullen verbaasd zijn door de omvang van de veranderingen die jullie zullen zien en meevoeren naar een nieuw tijdperk van vrede en welvaart. De vruchten van de Aarde zullen meer dan voldoende zijn voor jullie behoeften, en delen zal normaal worden en er zal voldoende zijn voor ieders behoeften. Nieuwe uitvindingen die achtergehouden zijn zullen worden vrijgegeven, en het gezwoeg en hard werken om te overleven zal iets uit het verleden worden. De wereld zal zich openstellen voor jullie en reizen zal iets normaals worden, waarbij verre plaatsen gemakkelijk bereikbaar zijn in een mum van tijd. Het zal natuurlijk betekenen dat nieuwe vormen van reizen zullen worden geïntroduceerd, en veel van jullie huidige middelen zullen overbodig zijn. Het zal een spannende tijd worden voor iedereen en de wijzigingen zullen vrij snel gebeuren met onze hulp.

In een tijd waarin het moeilijk is om te begrijpen waar alle gebeurtenissen naartoe leiden, hopen wij dat we jullie opbeuren met een inzicht in de toekomst. Niets kan het plan voor jullie toekomst stoppen en wij staan, zoals je zou kunnen zeggen, te trappelen en kijken ernaar uit om jullie richting de New Age te brengen. Vorige cycli eindigden in grote veranderingen die de mensheid deden terugvallen om een nieuwe te kunnen beginnen. Dit keer hebben jullie een zonnecyclus succesvol voltooid, en degenen onder jullie die hun trillingen hebben verheven zullen blijven evolueren bij het ingaan van de New Age. Iedere ziel zal zichzelf precies terugvinden waar het het beste is om zijn ervaringen voort te zetten. Wij weten dat dergelijke verklaringen enige bezorgdheid binnen families kunnen veroorzaken die de wens hebben om samen te blijven. Wij willen jullie verzekeren dat er meestal sterke banden zijn, en het zou ongebruikelijk zijn als ze niet voortgaan als eenheid. Je zult echter merken dat als jullie evolueren, je aangetrokken zult worden door groepen van soortgelijke trilling, waar je zal blijven evolueren tot je de noodzaak voelt voor een andere ervaring.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik geniet van de tijd samen met jullie en ik kijk er naar uit jullie te ontmoeten in de nabije toekomst. De tijd zelf zal niet hetzelfde effect op jullie hebben als nu, en zal bij wijze van spreken niet langer jullie leven regelen. Er zijn zo veel welkome veranderingen die jullie te wachten staan, en zodra wij in staat zijn om ons zelf te introduceren zullen we allen gaan versnellen in de New Age die zoveel voor jullie in petto heeft. Blijf vooruit kijken en onthoud dat je leven een verhaal is met een happy end.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey


Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Elene 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS