Followers

vrijdag 12 december 2014

Dutch -- SaLuSa 12:12:2014SaLuSa  12 December 2014


Wat liggen er opwindende vooruitzichten voor jullie, want jullie kunnen terecht vooruitkijken naar onthullende tijden en positieve aanwijzingen dat de langverwachte veranderingen in vervulling gaan. We begrijpen de redenen voor jullie behoedzaamheid en zijn er zeker van dat jullie mettertijd geen twijfel meer zullen hebben dat jullie het oude Tijdperk achter je laten. Het heeft zijn tijd uitgeduurd en er is geen weg terug voor degenen van de duistere krachten die deze hebben gesteund. Natuurlijk zullen er obstakels overwonnen moeten worden maar hun mogelijkheid deze te handhaven is ernstig verminderd. Jullie kunnen verwachten dat ze zullen proberen te voorkomen dat het nieuws wijdverspreid zal worden maar het is van zo een belang dat we niet zullen toestaan dat het wordt gestopt of beïnvloed. Er kunnen kleine problemen zijn maar jullie kunnen er gerust op zijn dat een prachtige toekomst verzekerd is.


De tijd die geselecteerd is voor de aankondiging is duidelijk gekozen met de vakantieperiode in gedachte, zodat zoveel mogelijk mensen bereikt kunnen worden. Families kunnen bijeenkomen en de implicaties bespreken van de komende Lichtsteden. Het zou een grote verheffing teweegbrengen in de hoop en het vertrouwen van de mensen in de toekomst. Jullie ervaringen werden van nabij gevolgd sinds het begin van de cyclus, zo’n 26.500 jaar geleden. Jullie werden geleid om een pad te volgen dat jullie de benodigde ervaringen zou geven om jullie evolutie te versnellen en eveneens kansen om uit te stijgen boven de lagere energieën. De eindtijden waren altijd onderworpen aan jullie keuze welke richting op te gaan en we zijn verheugd dat voldoende zielen van het Licht succesvol waren. Het mag dan geen meerderheid zijn geweest maar hun vaardigheid om het Licht in te brengen was voldoende om de duistere energieën te overwinnen die hen vernietigd zou hebben en de volledige controle overgenomen zou hebben.

Nadat jullie zo standvastig, vaak met weinig bewijs, erin bleven geloven hebben jullie eindelijk iets om jullie te ondersteunen en als de tijd voortschrijdt zal dat zelfs nog sterker worden. Sommige zielen zullen het moeilijk vinden om de betekenis van wat er gebeurt te begrijpen en op de oude wijze doorgaan. Dat is prima in zoverre, dat ieder van jullie je eigen intuïtie moet volgen en over je eigen toekomst moet beslissen. In feite kun je er niet simpelweg voor kiezen verder in het Licht te gaan dan je eigen trilling zal toestaan. Daarom moeten jullie anderen hun eigen behoeften en te volgen pad laten definiëren. Wees ervan verzekerd dat alle zielen uiteindelijk zichzelf precies daar zullen aantreffen waar ze moeten zijn. Dit zal hen in staat stellen door te gaan met hun evolutie op een wijze die geschikt is voor hun begripsniveau. Op de lange termijn zullen alle zielen zich verheffen, aangezien er in werkelijkheid geen tijd is zoals jullie die kennen. De hogere niveaus zijn niet door tijd gebonden en zielen kunnen zich er binnen achterwaarts en voorwaarts verplaatsen.

Op Aarde zal het nieuws over de Lichtsteden grote beroering veroorzaken en de mensen een geweldige hoop voor de toekomst van de Mensheid geven. Totnogtoe leek de toekomst grimmig, met chaos die steeds erger lijkt te worden en met weinig hoop op veranderingen ten goede. Zoals jullie hebben ervaren kunnen de eindtijden nogal vergankelijk zijn terwijl de oude energieën zichzelf uitspelen. Niets zal echter de volledige manifestatie van het Nieuwe Tijdperk, die al begonnen is, stoppen. Wat er gaat gebeuren zal de mensen geweldige hoop voor de toekomst geven en veel vooruitgang waarover jullie gehoord hebben kan spoedig onderdeel van jullie werkelijkheid worden. Hoewel jullie door de duistere Garde werden tegengehouden blijft het een feit dat vooruitgang nog steeds doorging, waar nieuwe uitvindingen werden gedaan die het leven een stuk gemakkelijker zullen maken. “Gebrek” zal uiteindelijk een onnodig woord worden en er zal een tijd komen waarin armoede totaal uitgeroeid zal zijn. Honger en gebrek aan materiële behoeften die het leven meer acceptabel maken zullen niet langer gelden aangezien er meer dan voldoende voorraden van alle noodzakelijke dingen zullen zijn om jullie leven te veraangenamen.

Geliefden, nu zouden jullie ondertussen een goed idee moeten hebben over waar de Mensheid naartoe gaat en het zal jullie voor de vele minder acceptabele ervaringen die jullie gehad hebben compenseren. Alles was natuurlijk in het belang van jullie evolutie en was van het ene tot het andere leven gepland, zodat jullie omhoog bleven gaan en jullie trillingen bleven verhogen. Voor de zielen die niet in staat waren dat te doen zijn er geen verwijten, alleen maar meer gelegenheid om een andere keer te slagen. Zoals jullie vaak werden geïnformeerd hadden jullie altijd assistentie en werden jullie nooit alleen gelaten in jullie strijd. Het kan soms anders lijken maar onthoud alsjeblieft dat we jullie kunnen adviseren en met jullie samenwerken maar de uiteindelijke weg die jullie nemen is jullie beslissing en wie zijn wij, en dat geldt ook voor anderen, om zich te bemoeien met jullie keuze.

Er is een aanzienlijke hoeveelheid karma op Aarde verzameld door degenen die geloven in wraak voor handelingen tegen hen. Feitelijk is het een manier die jullie meer karma oplevert want nooit wordt er iets bereikt door zulke handelingen. Iedere ziel moet zichzelf en de eigen handelingen onder ogen zien wanneer het sterfelijke leven eindigt. Natuurlijk is het moeilijk om passief te worden in een gewelddadige wereld, maar houd in gedachten dat je ten allen tijde je eigen toekomst creëert. Wanneer je een ziel bent van Liefde en Licht die het niveau heeft bereikt van iemand die ‘liefde’ kan uitdrukken onder alle omstandigheden, dan ben je zeker klaar voor je Ascentie. Wanhoop echter niet, aangezien er verschillende niveaus zijn binnen alle dimensies, en zolang je je leven leidt gebaseerd op het liefhebben van je broeders en zusters, zul je slagen en oprijzen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben blij jullie het goede nieuws over de Lichtsteden te kunnen brengen. Ze zijn zich al enige tijd langzaam aan het manifesteren en het zal een prachtig gezicht zijn wanneer ze dat doen. Ze zullen duizenden bezoekers aantrekken maar we vermoeden dat hun verschijnen aanvankelijk, zoals jullie dat zeggen, zal worden “gebagatelliseerd”. De Steden zijn echter behoorlijk groot en er zal een enorme belangstelling voor zijn. Het zal de autoriteiten niet worden toegestaan zich ermee te bemoeien en adequate voorzorgsmaatregelen zullen worden genomen om het volledige bescherming te geven. Wees in Liefde en Licht en weet dat jullie gezegend zijn om op zo’n belangrijke tijd op Aarde te verblijven.

Dankje, SaLuSa

Mike Quinsey

Vert. Rob0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS