Followers

zondag 21 december 2014

19.12.2014SaLuSa,  19 december 2014
Wij komen voor de laatste keer dit jaar naar jullie toe, een jaar dat, net als de voorgaande, sneller is gegaan omdat tijd steeds sneller gaat. Sommigen die de ups en downs van het leven voor een lange tijd hebben ervaren, zijn ongetwijfeld blij nu het einde van deze cyclus daar is. Natuurlijk zijn de eindtijden chaotisch terwijl de veranderingen plaatsvinden, maar het is geen gemakkelijke taak om ze tot stand te brengen wanneer er zoveel negativiteit wordt gewist. Echter, de hogere energieën brengen de positieve veranderingen en ze worden al gevoeld. Zoals we jullie vaak hebben geadviseerd, zal het komende jaar opmerkelijk zijn voor de uitvoering van veel ervan, hoewel we zullen worden beperkt in wat we doen, totdat de Illuminati daar worden geplaatst waar ze zich niet meer kunnen bemoeien met jullie vooruitgang. Er gebeurt veel dat zal leiden tot de complete zege over de Duistere Garde, die niet in staat zal zijn om haar plan te volgen voor de vrijheidsberoving van de Mens.

De komst van de Lichtstad Sedona zal de weg openen voor meer ontwikkelingen die zonder enige twijfel zal tonen dat het Nieuwe Tijdperk is aangebroken. Op een nader te bepalen tijdstip zal Wereldvrede worden uitgeroepen en in stand worden gehouden door de aanwezigheid van de Galactische Federatie. Door afgedwongen gouvernementele veranderingen zullen meer zielen van het Licht posities van belang innemen wat ervoor zal zorgen dat deze wijzigingen worden gezien als beoogd en dat ze op geen enkele wijze worden belemmerd of geweigerd. De Eindtijd van deze cyclus is van het grootste belang voor jullie toekomst en wij zullen ervoor zorgen dat zij handelen in overeenstemming met de wensen van God. In tegenstelling tot eerdere cycli zal deze worden voltooid omdat jullie klaar zijn voor een grote sprong voorwaarts in het Licht.

Er is slechts de Ene Schepper van Alles Dat Is, en de Ene God van dit Universum, ongeacht de verschillende namen waaronder ze bekend zijn. Dus je bent Een met Alles Dat Is en dat is iets om over na te denken wanneer je geloofsovertuigingen op de proef worden gesteld. Uiteindelijk zullen jullie allemaal de waarheid van jullie oorsprong begrijpen en accepteren en zo zal het zijn waarheen jullie ook reizen in de hogere dimensies van het heelal. In de toekomst zullen er tal van mogelijkheden naar jullie eigen wensen te vinden zijn en kunnen jullie de pracht van een overvloed aan levensvormen onderzoeken. Op Aarde heb je een zeer beperkt leven geleid en andere beschavingen werden niet toegestaan zich te mengen met het Groter Plan voor jullie evolutie. Noodgedwongen heb je echter beperkt contact gemaakt met Buitenaardsen om vertrouwd te raken met het zien van hun voertuigen in jullie hemel. Jullie zullen in de loop van tijd volledig contact maken maar er moet veel gebeuren voordat dat mogelijk is. De tussenliggende periode zal spannend voor jullie zijn terwijl jullie snel vooruitgaan in evolutie.

Nu is het tijd voor alle Lichtwerkers en alle zielen om hun huidige niveau van evolutie te handhaven en te weten dat iedereen te allen tijde een grote sprong voorwaarts kan maken. Weet dat alle zielen uiteindelijk hun juiste plaats in het Universum zullen vinden, dat hun plannen zal vergroten om voor altijd verder vooruit te gaan. Uiteraard  bestaat tijd niet in de hogere dimensies, zoals jullie nu weten en jullie zullen ontdekken dat alles in het Nu is. Deze niveaus zijn niet geheel vreemd voor jullie aangezien jullie hier  vandaan kwamen voordat jullie instemden met  het ervaren van de lagere vibraties. Met andere woorden je ervaart alles aangezien je dit hebt afgesproken, maar de lange cyclus in de lagere dimensies komt nu tot een einde terwijl de nieuwe een prominente plaats inneemt.

De meesten van jullie hebben vele, vele levens op alle verschillende niveaus geleid als onderdeel van je ervaringen in de lagere vibraties. Jullie hebben ook veel verschillende rollen ervaren die de beste kansen hebben geboden om te evolueren. Wees ervan verzekerd dat jullie grootse levens zullen hebben gehad waar je alles had dat je nodig had, maar ook heb je "gebrek" ervaren, zodat je een evenwicht hebt behouden m.b.t. je wensen. Uiteindelijk zullen jullie ervaringen prachtig in evenwicht zijn en zal je niet rijkdom buiten je behoeften zoeken, maar zal het gewoon voldoende zijn om in je behoeften te voorzien. In de hogere dimensies zullen dezelfde uitdagingen niet bestaan, daar je uiteindelijk de kracht van het denken zal hebben om precies volgens je behoeften te manifesteren, en meer indien nodig. De hogere dimensies zijn je ware thuis en een veelheid aan verschillende ervaringen, op basis van jullie wensen, wacht op jullie.

Jullie taak is nu om positief te zijn, ongeacht wat er om je heen gebeurt, en anderen door de komende periode heen te helpen, zodat ze kunnen begrijpen wat er gebeurt. Jullie aanwezigheid kan anderen verheffen door het brengen van rust in hun leven, zodat ook zij kunnen helpen. Het zal niet lang meer duren voordat het duidelijk is dat  veranderingen plaatsvinden die gunstig zijn voor het geheel. De belangrijkste van deze veranderingen zal plaatsvinden wanneer de pers is in staat om gebeurtenissen nauwkeurig en waarheidsgetrouw te verslaan, waar ze voorheen werden  gecontroleerd door de Illuminati en hun handlangers. Televisienieuws is ook onbetrouwbaar maar ook dit zal in relatief korte tijd veranderen. Al vele jaren zijn jullie opzettelijk misleid en vaak gevoed met absolute leugens om zo de Duistere Garde in staat te stellen gebeurtenissen  te manipuleren die jullie toekomst hebben beïnvloed. Deze situaties zullen uiteindelijk ophouden met het veroorzaken van problemen en dan zullen jullie genieten van een nieuw gevonden vrijheid.

Intussen voeren wij onze taken met vreugde uit, wetend dat jullie bevrijding van de onderdrukking van de Duistere Garde steeds dichterbij komt. Jullie hebben je tijd doorgebracht in de lagere vibraties en nu zal het niet nodig zijn om terug te kijken daar jullie vooruitgang verzekerd is. De omvang van de veranderingen die komen zal de meeste zielen verrassen en we voelen ons bevoorrecht aanwezig te mogen zijn op zo'n gedenkwaardige tijd in jullie evolutie. Jullie hebben de meest prachtige toekomst voor jullie en zijn voorbestemd om met ons mee te gaan als dat jullie wens is. Met jullie ervaring heb je kwalificaties die jullie in staat zal stellen om het Licht in vele hoedanigheden te dienen. Jullie zullen worden gedreven door de wens van dienstbaarheid aan anderen, maar op geen enkele wijze zal het jullie ambitie of noodzaak om nieuwe ervaringen op te doen beperken. In de hogere vibraties zal jullie levensduur aanzienlijk worden verlengd, zodat jullie kunnen beginnen aan taken die meer van jullie tijd vergen.

Dierbaren, blijf rechtop lopen en laat je niet naar beneden trekken door wat er om je heen gebeurt. Je bent een Eiland van Licht en jullie hebben de capaciteit om Liefde en Harmonie te verspreiden waar je ook bent. Jullie aanwezigheid zal anderen verheffen en je vibraties zullen een zachte verheffende energie verspreiden en een blijvend en blij gevoel aan anderen brengen. Alle mensen willen uit de grond van hun hart  anderen helpen, maar vaak kunnen ze niet voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld. Doe wat je kunt, zelfs al is het maar een paar vriendelijke woorden, omdat deze mensen verheffen. Zodra jullie in Licht gecentreerd zijn zullen jullie het uiteraard op een natuurlijke manier verspreiden en het zal de mensen, die op enige afstand van je zijn, omarmen. Het Licht is de sterkste kracht in het Universum, maar op dit moment ben je nog lang niet in de buurt van je ware potentieel.

Ik ben SaLuSa van Sirius en stuur jullie groeten en wensen in deze tijd van jullie jaar, waaarin jullie kunnen genieten van de feestelijke viering met jullie vrienden en familie. Opwindende tijden liggen in het verschiet alsmede een veelbelovend Nieuw Jaar.

Dank je, SaLuSa

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light.
Veraling: Rob

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS