Followers

vrijdag 5 december 2014

05.12.2014SaLuSa,  5 december 2014

We waren zeer verheugd een stap opzij te doen zodat Michael in de gelegenheid was om een ander bericht te sturen in plaats van ons gebruikelijke bericht. De informatie die is verstuurd moet jullie aanzienlijk opgevrolijkt hebben, aangezien jullie al lange tijd wachten op een verheffend bericht dat duidelijkheid geeft over het begin van vele welkome veranderingen op aarde. Er zullen vele veranderingen komen waarvoor de voorbereidingen reeds zijn getroffen. Het betekent dat heel weinig tijd verloren zal gaan bij het veranderen van jullie huidige situatie van oorlog en disharmonie naar een andere staat van zijn, dat de komst van liefde en vrede op aarde aankondigt. Wij hebben jullie heel vaak verteld over de veranderingen die gaan komen en uiteindelijk zullen jullie een duidelijk signaal van bevestiging krijgen. Velen zullen nog steeds weigeren te geloven wat zij voor hun ogen zien gebeuren, maar ontkenning zal het feit niet kunnen verbergen dat het Nieuwe Tijdperk is begonnen.

Wanneer je terugkijkt zul je zien dat wij ons woord hebben gehouden, wat inhoudt dat de Galactische Federatie bezig is geweest ervoor te zorgen dat vrede in de wereld gehandhaafd blijft. Kleine oorlogen en andere opstanden zullen uiteindelijk ophouden en er komt een tijd wanneer dergelijke negatieve acties onuitvoerbaar worden. De trillingen verhogen gestaag en zullen in de toekomst te hoog zijn voor dergelijke negatieve acties om zich te manifesteren. Geliefden, de strijd tussen het donker en het Licht is bijna voorbij en in jullie tijd zullen jullie zien dat degenen die verantwoordelijk zijn voor jullie ondergang verwijderd worden, zodat ze niet langer de veranderingen kunnen vertragen. Dergelijke acties zullen voldoen aan de beloften welke een lange tijd geleden aan jullie zijn gedaan en we danken diegenen die standvastig aan onze kant stonden en weigerden te worden verwijderd van hun pad.


Zoals we al hebben gezegd, is het jullie verantwoordelijkheid om anderen te helpen met de veranderingen en ze de weg te wijzen op het pad van het Licht. Wij en andere groepen die werken voor het Licht zullen onze inspanningen niet stoppen voordat er vooruitgang is geboekt en wij waken voor inmenging van welke bron dan ook. Zaken zijn nu goed gevorderd, maar zoals altijd vertrouwen wij op alle Lichtwerkers dat zij hun taken ijverig ten uitvoer brengen. Natuurlijk, bij het bereiken van zo een cruciaal punt in de vooruitgang van de Mensheid zal alles in het werk worden gesteld om jullie evolutie een grote stap voorwaarts te laten maken. Het is inderdaad duidelijk dat vele zielen zich ervan bewust zijn dat er iets zeer positiefs gebeurt, zelfs als ze niet op de hoogte zijn van hoe het zich zal manifesteren. Helaas zijn jullie nieuwsbronnen nog steeds onder de invloed van de volgelingen van het duister en horen jullie niet de waarheid over wat in jullie wereld gebeurt. Echter, goed nieuws kan niet voor eeuwig verborgen blijven en het zal beginnen door te sijpelen ongeacht de methoden die worden gebruikt om het te onderdrukken.

Zoals altijd is een onderdeel van onze missie het patrouilleren in jullie luchten om ervoor te zorgen dat er geen ongenode bezoekers zijn, of pogingen worden ondernomen om wapens in de ruimte te plaatsen die tegen jullie gebruikt kunnen worden. Jullie Aarde is vele jaren in quarantaine geweest, om ervoor te zorgen dat geen andere beschavingen invloed op jullie konden hebben of met zich jullie vooruitgang konden bemoeien. Soms was het nodig om een benadering toe te staan, maar alleen om jullie reacties te testen. Het heeft jullie geholpen om het Universum en andere levensvormen die hierin bestaan, te begrijpen. Vele andere beschavingen lopen ver voor op jullie intelligentie, maar als jullie evolueren hebben jullie ook de mogelijkheid om jullie niveaus sterk te verhogen. In plaats van jullie tegen te houden, zijn wij als jullie bewakers erop gebrand om jullie zo snel mogelijk vooruit te helpen, jullie naar niveaus terug te laten keren waarop jullie je eerder hebben bevonden.


Wat jullie waarnemingen van onze vaartuigen betreft, tenzij je in staat bent om  de verschillende bronnen waarvan ze afkomstig zijn te identificeren kan het verwarrend zijn. Jullie duistere garde is nu zo geavanceerd en kundig in het ontwerpen en vervaardigen van vaartuigen die vergelijkbaar zijn met die van ons, dat afgezien van de markeringen die worden weergegeven op een aantal van hen, ze erg op elkaar kunnen lijken. Dit kan ook leiden tot incidenten die worden verondersteld te worden veroorzaakt door ET’s, terwijl het jullie eigen zwarte operaties zijn die bezig zijn. We weten dat het niet de eerste keer is dat hun gedachten uitgaan naar het creëren van een incident dat ons kan worden verweten. Wij kunnen ons niet bemoeien met jullie keuze van actie, tenzij het van een dergelijke omvang is dat het waarschijnlijk het plan voor jullie Zonnestelsel zal veranderen. Jullie hoeven echter niet te vrezen voor de toekomst omdat het gewaarborgd is en jullie al de energieën van het Nieuwe Tijdperk ingaan.


Moeder Aarde is ook begonnen veranderingen te verwezenlijken, aangezien ook zij zich zal verplaatsen binnen het Nieuwe Tijdperk. Haar werk is het reinigen van de Aarde en het weer in haar oude ongerepte toestand brengen en het zal enige tijd duren, omdat ook zij door de nieuwe trillingen heen zal opstijgen. Dus zoals je kunt zien, vindt er een heleboel actie plaats die allemaal in jullie voordeel is en uiteindelijk ten behoeve van jullie vreedzame en lonende bestaan. Jullie verlaten de lagere trillingen voorgoed en alle hulp wordt gegeven om jullie te verheffen. Toen jullie je reis eonen van tijd geleden begonnen, waren jullie blije zielen vastbesloten jullie kansen te benutten om ervaringen in de lagere trillingen op te doen. Jullie wisten dat je nooit zou worden verlaten en dat jullie vooruitgang zorgvuldig in de gaten zou worden gehouden en als de tijd daar was  jullie geholpen zouden worden om terug te keren naar het Licht. Die tijd is nu aangebroken en er is al vooruitgang geboekt, wij zijn altijd bij jullie geweest en het zal werkelijkheid worden als we jullie opnieuw in persoon ontmoeten.


Wij delen jullie vreugde bij de gedachte elkaar opnieuw te ontmoeten en hoewel we ook gelukkig zijn ervaren wij de emoties niet zo extreem als jullie. Onze gevoelens draaien om Universele Liefde die het ons mogelijk maakt de daarmee gepaard gaande diepte van geluk te voelen. Het is niet gemakkelijk om het in jullie woorden uit te leggen, daar ze niet altijd geschikt zijn voor de expressie die nodig is. Echter, wanneer je in onze aanwezigheid komt weet je zonder elke twijfel dat we Wezens van Liefde zijn en inderdaad, je het zult voelen. Het is een staat van zijn die vrede en vreugde in één zal zijn en het zal van jou zijn wanneer je bent uitgegroeid tot een volledig ontwikkeld wezen.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij jullie begrip te vergroten van de tijden die jullie nu zijn ingegaan. Geniet ervan terwijl jullie de lagere trillingen achterlaten.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Elene & Rob
Petitioning President Barack Obama
This petition will be delivered to:
President
Barack Obama

Disclose UFO/Alien related documents to the public. Also hold a hearing on the Disclosure of this Information.

This Petition can be signed by any citizen of the world.
0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS