Followers

vrijdag 9 januari 2015

Nederlands --SaLuSa 9 Januari 2015


SaLuSa  9 Januari 2015
Er zijn overal om jullie heen tekenen die een indicatie zijn voor de periode van enorme verandering waar jullie doorheen gaan, en oude problemen die jullie millennialang hebben beziggehouden komen tot een climax. De mensheid wordt geconfronteerd met condities die intolerabel worden en ze zullen doorgaan totdat jullie worden gedwongen er iets aan te doen. Er kunnen vreedzame oplossingen worden gevonden maar die vergen de wil van degenen die jullie leiden om meer aanvaardbare en blijvende oplossingen te vinden. Jullie kunnen niet langer op de oude manier doorgaan en in sommige landen vereist het een nieuw Leiderschap dat naar voren komt om de Mens naar vreedzame en aanvaardbare antwoorden te leiden. Deel van deze verandering van richting komt van jullie, de mensen die veel meer macht hebben dan jullie denken. Als de gedachtevorm voor verandering groeit wordt het een krachtig stuk gereedschap dat de Menselijke bevolking beïnvloedt. Het toneel is jarenlang geleidelijk aan voorbereid terwijl jullie een andere richting opgingen naar de oude manieren van confrontatie. Vrede is in de gedachten van vele mensen die moe zijn geworden van het gebrek aan leiderschap dat de weg naar vreedzame onderhandelingen zou kunnen sturen. Het zal komen maar zoals jullie vaak zeggen “oude gewoonten veranderen moeilijk”.

Dit zijn tijden waar jullie je moeten blijven richten op je eigen persoonlijke doel en je zou nu onderhand moeten weten wat dat is. Als je vastberaden op je pad bent zul je je vervuld voelen en niet beïnvloed door gebeurtenissen die om je heen plaatsvinden. Het leven zal vriendelijk stromen en je zult je realiseren dat hoewel je deel bent van het geheel, je nog steeds een individuele ziel bent die zijn eigen pad volgt. Toch zullen er anderen zijn die een vergelijkbaar pad volgen en af en toe zullen jullie elkaar aantrekken. Feitelijk is er een uiteengaan van degenen die klaar zijn om te ascenderen van degenen die niet in staat zijn om hun trilling te verhogen. Ze zullen veel leren van hun ervaringen die hen zullen helpen te groeien en sneller vooruit te gaan dan eerder. Zielen van gelijke trilling hebben de neiging om een band met elkaar te vormen die hen op hun gemak stelt met gelijkaardigen.


In de toekomst lonken oneindige onthullingen omtrent jullie geschiedenis in de huidige cyclus die nu afloopt. Jullie zullen leren hoe jullie door de Duistere Garde werden teruggehouden en zoveel vooruitgang die zou hebben geleid tot een veel hogere levenskwaliteit werd voor jullie verborgen. Het heeft voornamelijk te doen met jullie levenskwaliteit die werd tegengehouden, vrije energie zou zoveel van jullie problemen hebben opgelost en jullie onmiddellijk hebben opgetild. Het zal echter niet lang duren voordat jullie de voordelen worden geleverd zie jullie werden ontzegd, en het genezen van alle ziekten van het lichaam zal uiteindelijk betekenen dat jullie een leven in perfecte gezondheid zullen leiden. Dat is omdat er een hoger niveau van trilling is waarop de lagere niet kunnen bestaan.

We zijn goed voorbereid op de tijd die voor ons ligt wanneer we bij jullie kunnen komen en een aantal vooruitstrevende technologieën zijn voorbereid op gebruik door jullie. Ze zullen jullie vooruitgang in het Nieuwe Tijdperk versnellen terwijl ze tegelijkertijd helpen de Aarde en haar Oceanen te reinigen van jaren van verwaarlozing en misbruik. Er is veel werk te doen maar moderne technologieën zullen de tijd die aan zulke projecten wordt besteed enorm reduceren. Reiniging is onze grootste prioriteit en nadat dat eenmaal gedaan is kan de rest makkelijker volgen. Wees ervan verzekerd dat wat voor tegenslag er ook verschijnt tijdens de initiële fasen, jullie niet zullen verliezen en feitelijk alles hebben te winnen. Wanhoop dus alsjeblieft niet, ongeacht de ervaringen waar je in de vroege fasen doorheen gaat, alles zal tot jullie tevredenheid gaan uitwerken.

Zoals jullie onderzoekers nu ontdekken hebben we sommige van onze bases op jullie zeebodem, maar goed buiten bereik op diepten waar jullie niet kunnen overleven. Zoals jullie hebben gezien kunnen onze voertuigen met gemak in en uitvliegen zonder nadelige effecten, aangezien de krachtvelden eromheen hun bescherming zijn. Zoals jullie eveneens hebben gezien kunnen we er ook een onzichtbaarheidscherm omheen plaatsen, hetgeen verklaart waarom we soms van jullie radar verdwijnen, of uit jullie gezichtsveld. We kunnen ook persoonlijk onze trilling verhogen zodat we door materie heen kunnen lopen en onszelf totaal onzichtbaar maken als we dat nodig vinden. Op deze manier kunnen we die ‘geheime’ vergaderingen die door de Duistere Garde worden gehouden bijwonen. Onze technologieën zijn veel verder gevorderd dan die van jullie en jullie Duistere Garde zou er verstandig aan doen er ver uit de buurt te blijven.

Het is onze bedoeling, als de tijd er rijp voor is, nieuwe ideeën en technologieën bij jullie te introduceren maar onze eerste prioriteit ligt in het opschonen van jullie Aarde. Vervolgens zouden we een niveau van leven in willen stellen waarbij niemand gebrek heeft aan de basisbehoeften die nodig zijn voor een bevredigend leven. Het contrast tussen de verschillende gebieden op Aarde is tamelijk verbijsterend, daar bepaalde levens nog steeds bestaan in wat enkel omschreven kan worden als primitieve omstandigheden. Het heeft zeer zeker de meest extreme condities gegeven waar het menselijk leven geacht wordt in te kunnen overleven. Deze hebben echter vele uitdagingen voor de Mens gebracht en zijn veerkracht en vermogen deze te overwinnen zijn keer op keer bewezen. Deze tijden komen nu ten einde aangezien het Nieuwe Tijdperk is gevestigd en jullie zullen ze geleidelijk achter je laten.
Dit jaar zou jullie een duidelijke aanwijzing moeten geven wat betreft de richting waarin het gaat, en de vooruitgang zal sneller gaan omdat inmenging in jullie bestemming niet zal worden toegestaan. We verwachten dat belangrijke gebeurtenissen zullen plaatsvinden die totnogtoe zijn opgehouden en jullie zullen geen twijfel hebben dat vooruitgang naar het Nieuwe Tijdperk zich versneld heeft. Het is een historische periode om mee te maken en te ervaren en jullie zijn inderdaad bevoorrecht deze kans te hebben gekregen. Als jullie je eenmaal in het Nieuwe Tijdperk bewegen zullen jullie snel zo in beslag genomen worden door alles wat er gebeurt, dat jullie je vroegere ervaringen spoedig achter zullen laten. Houd in gedachten dat hetgeen er op Aarde gebeurt de laatste pogingen van de Duistere Garde zijn om hun wil aan jullie op te dringen. Ze zullen niet slagen maar door hun pogingen zullen ze door hun ervaringen vele lessen leren.
Ik ben SaLuSa van Sirius en ik hoop dat jullie onze opwinding delen over de veranderingen die plaatsvinden. Sommige zijn nog niet zichtbaar maar zullen duidelijk worden zodra hun grondslagen gelegd zijn. Jullie kunnen verzekerd zijn dat het veiliger begint te worden om openlijk contact te maken, het zal gebeuren aangezien we natuurlijk veel contacten op Aarde nodig hebben om ons werk ten uitvoer te brengen. Ik verlaat jullie nu met de liefde en de beste wensen van de bemanning van ons toestel, die zeer geïnteresseerd is in jullie vooruitgang.
Dank je SaLuSa
Mike Quinsey
Vertaling: Rob/Marja
0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS