Followers

vrijdag 23 januari 2015

Nederlands -- SaLuSa 23 Januari 2015
SaLuSa 23 Januari 2015
Terwijl de gebeurtenissen op Aarde voor jullie verontrustender worden, boekt het Licht steeds meer vooruitgang richting het doel, het tot een einde brengen van de bemoeienis van de Duisteren. Ze behielden vele eeuwen de macht en waren van plan de bevolking van de Aarde te reduceren tot een handzamer aantal. Dit hebben ze gedeeltelijk voor elkaar gekregen door de Mensheid in een nagenoeg voortdurende staat van oorlog te houden. Hoewel ze geloven dat ze hun doel bereiken, begint het ze te dagen dat ze de gebeurtenissen op Aarde niet langer kunnen beheersen. Ze zouden de meeste landen nu in weer een wereldwijde oorlog hebben gestort, maar door onze handelingen waren ze niet in staat dit te doen. Hun ambitie om een Derde Wereldoorlog te veroorzaken werd voorkomen en we beperken hun mogelijkheden om de komende veranderingen die het ware begin van het Nieuwe Tijdperk inluiden te vertragen. Vanuit onze positie zien we de zaken zich voorspoedig ontwikkelen, evenals de komst van de langverwachte vooruitgang die waarachtig laat zien dat het Nieuwe Tijdperk is gearriveerd.


Maak je geen zorgen over de groep die bekend staat als ISIS, aangezien hun succes spoedig opeens tot staan zal worden gebracht en ze niet in staat zullen zijn door te gaan met hun oorlog tegen de mensen van de Aarde. Velen vragen zich af waarom we ze nu niet tegenhouden, maar bepaalde karmische kwesties moeten worden uitgespeeld. Er worden vele lessen geleerd die de betreffende zielen goed van dienst zijn en helpen zich te ontwikkelen. Het kan jullie toe lijken dat vele onschuldige zielen betrokken zijn bij de verschrikkingen die plaatsvinden. Begrijp echter alsjeblieft dat ze karma uit voorgaande levens uitwerken dat hen alleen maar tot voordeel kan zijn. Je kunt niet verder gaan in de hogere dimensies als je nog steeds betrokken bent bij het opruimen van oude kwesties. Desalniettemin kun je karma naar jezelf toetrekken dat gemakkelijk opgeruimd kan worden en je niet op enigerlei wijze zal vertragen op je weg naar Ascentie.

We realiseren ons dat deze periode voor velen moeilijk is, maar houd je aan je taken en verspreid Liefde en Licht wanneer je kunt. Er zullen moeilijke tijden zijn wanneer de oude energieën worden getransformeerd en wanneer de oude manier van leven onacceptabel wordt. Degenen onder jullie die het Licht verspreiden hebben een grote verantwoordelijkheid om op je pad gefocust te blijven en niemand je in de weg te laten staan. Je kracht ligt in je vastberadenheid om door te gaan en Licht te brengen waar je ook bent. Er zullen onderweg tekenen zijn die je duidelijk zullen tonen dat het Nieuwe Tijdperk zich aan het manifesteren is, en we zullen aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat alles voortgaat volgens het plan dat ons door de Spirituele Hiërarchie werd gegeven. Een belangrijke ontwikkeling is dat wij samen met andere Wezens uit de hogere dimensies een directe belangstelling hebben voor jullie activiteiten en jullie zullen assisteren bij het behalen van jullie succes..

Jullie zien meer voertuigen in jullie hemel waaronder een paar met een enorme omvang. Dit is om jullie ervan te verzekeren dat we zeer goed in staat zijn om te gaan met wat voor problemen er ook mogen opdoemen, en dat we de ruimte rond jullie planeet beheersen. Het kan niet onopgemerkt zijn gebleven dat we de atmosfeer delen met jullie voertuigen, maar wanneer ze ons proberen neer te halen zijn we goed genoeg in staat om heel snel te verdwijnen en zodoende confrontatie te vermijden. Het is niet onze manier van handelen om een oorlog in de Ruimte te beginnen en we hebben ook niet de behoefte om dat te doen. Onze vreedzame aanwezigheid is voldoende om onze superieure kracht, kennis en vaardigheid om simpelweg welke dreiging dan ook tegen onze voertuigen aan te tonen. Wanneer de tijd rijp is zullen we een einde maken aan oorlogszuchtige activiteiten en alles wat met zulke intenties verbonden is. We zijn hier om eeuwigdurende vrede naar de Aarde en haar mensen te brengen en jullie te assisteren om je plaats naast ons in te nemen.

Nu pas beginnen jullie te ontwaken tot je ware zelf en kunnen jullie je potentieel om Galactische Wezens te worden begrijpen. Te begrijpen dat toen deze cyclus zo’n 10000 jaar geleden begon jullie naar de Aarde kwamen met een zeer beperkt bewustzijnsniveau. Dat groeide terwijl jullie meer levens ervoeren en dat is enorm toegenomen in de laatste paar eeuwen. Feitelijk zijn jullie nu in staat grotere hoeveelheden informatie op te nemen en d.m.v. jullie ervaringen hebben jullie een grotere hoeveelheid bewustzijn verkregen. Sommigen van jullie kunnen zo’n vooruitgang erkennen, in zoverre dat wanneer je sommige van je oudere boeken opnieuw leest, je je realiseert dat je een veel groter begrip hebt dan eerder. In elk geval, degenen onder jullie die verlichting zoeken zullen zich ongetwijfeld veel sneller ontwikkelen tot een hogere graad van vooruitgang.

Voor die Geliefden, die pas recentelijk een weg naar het Nieuwe Tijdperk hebben gevonden, is het moeilijk zo veel informatie op te nemen wanneer die wat afwijkt van hun eerdere begrip. We vragen jullie een open mind te houden en alles wat je op dit moment niet kunt accepteren terzijde te schuiven, aangezien de waarheid altijd in de toekomst bij je terug zal komen. Zet alles dat niet van het Licht is en niet “goed” voor je voelt aan de kant. Je zult ontdekken dat de waarheid niet gecompliceerd is en deels in de meeste religies gevonden kan worden. De waarheid is echter geen religie, aangezien de Waarheid” in staat is je te bevrijden van eeuwenoude geloofsovertuigingen die niet langer een plaats hebben in je leven. Wanneer wat dan ook voor je wordt gezet dat niet goed ‘voelt’ zal het altijd bij je terugkomen voor nadere beschouwing.

Hoe meer je in het Nu kunt leven, hoe meer je de oude trillingen achter je zult laten. Je zult een geweldig gevoel van blijheid ervaren dat ervoor zorgt dat je je er veilig in kunt bewegen, zonder de behoefte om ze opnieuw te ondergaan. In het Nu leven zou je doel moeten zijn wanneer je voldoende bent ontwikkeld om het Licht in de hogere dimensies te zoeken. Er is een gouden toekomst en die nader je veel eerder dan je je voor kunt stellen. Wees verheugd, aangezien je reis niet veel verder hoeft te gaan voordat je het vertrek van de Duisteren viert, die hun de weg naar hun eigen toekomst hebben gekozen. Die van hen is niet die van jullie, aangezien zij hun koers al bepaald hebben en in de lagere dimensies zullen blijven. Hun mogelijkheid om zich met jullie vooruitgang te bemoeien verliest langzaam maar zeker zijn kracht en ze zullen het slachtoffer zijn van hun eigen handelingen.

Millennialang hebben jullie onder de illusie geleefd van degenen die het duistere pad volgen. Jullie taak was zwaar, maar tot jullie verdienste hebben jullie volgehouden in jullie vastberadenheid om de waarheid te vinden. Alle zielen die dit niveau bereiken trekken de hulp aan van ontwikkelde Wezens en worden vanaf dat punt alle hulp gegeven om te assisteren bij hun eigen evolutie. Soms ontmoeten jullie je Gidsen wanneer je slaapt, en ze kunnen je helpen met problemen die opdoemen in je dagelijks leven. Soms kun je je zulke ontmoetingen herinneren, maar meestal zijn die vaak snel vergeten, toch kun je nog een vaag gevoel hebben van wat er gebeurde. Heb je ooit je problemen mee naar bed genomen en er een nachtje over geslapen, om ’s morgens bij het ontwaken het gevoel te hebben dat je op een of andere manier antwoorden hebt gekregen? Dat gebeurt vrij vaak en is de manier waarop jou hulp wordt gegeven.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben altijd blij dat we in staat zijn je door deze moeilijke tijden heen te helpen. Onthoud, dat wanneer je je gedachten naar ons uitzendt, we deze ontvangen en waar mogelijk, wat voor actie ook nodig is om je te helpen, we die ondernemen. Houd je focus gericht op jullie belangrijke taken die jullie verder zullen dragen, en weet dat we bij jullie zijn.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey


Vertaling: Rob


                                                                                                                             
0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS