Followers

zondag 28 juni 2015

Nederlands -- SaLuSa, 26 juni 2015
Mike Quinsey - SaLuSa, 26 juni 2015

Voor degenen onder jullie die de laatste berichten volgen heeft de afgelopen tijd wel laten zien dat er veel activiteit plaatsvindt. Jullie zullen je er ongetwijfeld ook van bewust zijn dat de Duisteren nauwlettend worden gevolgd om ervoor te zorgen dat ze niet kunnen doorgaan met hun plan voor wereldoverheersing. In feite worden hun activiteiten beperkt op manieren die ervoor zorgen dat zij niet langer het plan voor jullie vrijheid kunnen verstoren. We kunnen van onze kant bevestigen dat de veranderingen versnellen en er grote vooruitgang wordt geboekt. Er is geen twijfel dat jullie zeer binnenkort op de hoogte zullen zijn van belangrijke gebeurtenissen die jullie in de New Age zullen brengen door te voldoen aan een aantal reeds gemaakte beloften.

Wij willen jullie aansporen om stellig op jullie pad van Licht te blijven en activiteiten van buitenaf niet toe te staan om jullie focus ervan af te laten nemen. Er zijn moeilijke tijden in het vooruitzicht, maar deze zullen van korte duur zijn, en uiteindelijk zal het heel duidelijk zijn in welke richting jullie reis gaat. Wees ervan verzekerd dat wij volledig hebben geanticipeerd op de problemen die zich zullen voordoen, en wij nemen maatregelen om ze te overwinnen of althans hun effecten te verminderen. We willen niet dat jullie je ogen afwenden van gebeurtenissen die plaatsvinden, maar we willen jullie vertellen dat alles beweegt in overeenstemming met ons plan voor jullie redding. Zoveel welkome veranderingen zijn klaar om te worden ingevoerd, maar zoals we jullie hebben geïnformeerd bij vele gelegenheden, moet de tijd rijp zijn, zodat zaken ongehinderd vooruit kunnen gaan.

Terugkijkend naar het einde van 2012 weten we dat sommigen van jullie nog steeds niet de teleurstelling kunnen loslaten van de impact die je had verwacht. Maar we hopen dat jullie het ermee eens dat daar de fundamenten werden gelegd voor veranderingen die sindsdien hebben plaatsgevonden. Zonder twijfel verheffen de trillingen zich en meer zielen ontwaken tot hun ware zelf, en zijn in staat om te zien hoe ze zijn gemanipuleerd en ten onrechte zijn tegengehouden. Het licht daalt neer op Aarde en het verhoogd de trillingen, en er is geen terugkeer naar de "oude tijden", die zullen voor altijd verdwenen zijn, er is geen plaats voor in de hogere vibraties.

De toekomst is Goud en heeft vele, vele verrassingen in petto die God voor jullie heeft bereid. God is Liefde en mensen die het aan begrip ontbreekt, geven God de schuld voor hun ellende. Het zijn jullie zelf die jullie lot bepalen en door middel van jullie acties bepalen wat voor soort ervaringen jullie nodig hebben om weer op te staan. Maar God is altijd bij jullie en trekt nooit de Liefde terug die altijd aanwezig is. Zijn dienaren zoals het Rijk der Engelen voeren het plan uit dat jullie zal bevrijden van de greep van de negatieve vibraties. Ze begeleiden jullie ook om ervoor te zorgen dat jullie je levenscontract volgen zoals afgesproken om een gestage vooruitgang mogelijk te maken.

Dierbaren, jullie hebben veel dingen te leren over het leven buiten de aarde. Jullie Universum van vele dimensies is vol met leven, en in veel gevallen lijkt het erg veel op jullie eigen leven. Echter, zijn jullie van de domme gehouden van jullie ware zelf en het doel van het ervaren van de derde dimensie. Het is niet jullie natuurlijke zelf en daarom verplaatsen jullie je in de hogere vibraties die de Duisteren niet kunnen betreden. Jullie zullen ongetwijfeld beseffen dat jullie hierdoor zullen leven zoals het bedoeld is, in geluk, vrijheid en absolute rust. Zodra jullie een Galactische Wezen zijn, vrij en in staat om te reizen waarnaar je maar wilt, zal jullie leven een nieuwe betekenis krijgen. Alleen jij kunt jouw toekomst veranderen dus volg jouw wensen met zorg en weet dat elke gelegenheid openstaat voor jullie.
Zoals je zou kunnen zeggen "het einde van de weg is in zicht", maar ook al terwijl je je daarop voorbereidt, opent het nieuwe pad zich om de beloften van een New Age te onthullen. In dit opzicht worden jullie begeleid naar een pad dat al die beloften die zijn gedaan zal vervullen. We zullen in staat zijn om openlijk de Aarde te bezoeken en zelfs om jullie mee te nemen op reizen binnen jullie zonnestelsel. Waarheen precies zal afhangen van jullie plan voor verdere verlichting, en hierbij zullen jullie Gidsen klaar staan om advies te geven. Jullie zullen al snel de trauma's en teleurstellingen van sommige aardse ervaringen vergeten, wetende dat ze jullie een breed perspectief gegeven hebben zodat je om kunt gaan met alle ervaringen.

We zijn dichter bij jullie dan ooit en na vele jaren van contact met jullie weten wij dat jullie ons zullen accepteren en begroeten als jullie Broeders en Zusters. Jullie achtergrond die uit verschillende sterrenstelsels afkomstig is, betekent dat jullie ons al eonen geleden hebben ontmoet. Houd in gedachten dat in de hogere vibraties je levensduur veel langer is dan nu. En ook, dat wanneer jullie je ervaring in een lichaam hebben voltooid, je gewoon letterlijk in een nieuwe kan stappen. Simpel gezegd, "de dood" zoals je die nu kent zal niet meer plaatsvinden, het gaat alleen maar om eenvoudige veranderingen die niet leiden tot enige vorm van veroudering, zoals jullie gewend zijn om te ervaren. Geboorte zoals het heet is ook anders, en je hoeft niet meer te gaan door de stadia die je kent als "baby”.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zal bevestigen dat alles in het "Nu" is en jullie in staat zijn om terug te keren en zelfs vooruit te gaan om te voldoen aan jullie zoektocht naar ervaring. Jullie zullen je in feite vrij gemakkelijk aanpassen aan de veranderingen, want in werkelijkheid zijn ze niet nieuw voor jullie. Toch zal het spannend zijn om je bewust te worden van vertrouwde dingen, en niet in het minst van het weer ontmoeten van zielen die bekend zijn voor jullie, en misschien hebben deelgenomen aan meerdere van jullie aardse levens. Zelfs als je alleen maar rekening houdt met het aantal sterke relaties die je in je vele levens hebt gemaakt, zal je beseffen dat een flink aantal zielen reikhalzend uitkijken naar de gelegenheid om je weer te ontmoeten.
Echter, jullie hebben nog steeds werk te doen op Aarde en jullie concentratie moet gefocust blijven op jullie taken. Iedere ziel die je nu kan helpen om "wakker" te worden zal jullie hulp waarderen, maar velen zijn niet in staat om hun gehechtheid aan de lagere vibraties los te laten. Maar waar ze in aanraking komen met de informatie die ze zal helpen op te tillen, kan dit resulteren in een ontwaken.

Dank jullie wel SaLuSa,
Mike Quinsey.


Vertaling: Elene


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS