Followers

dinsdag 7 juli 2015

Nederlands -- SaLuSa, 3 juli 2015

 
SaLuSa, 3 juli 2015

Overal op Aarde vinden gebeurtenissen plaats die zullen leiden tot de noodzakelijke wijzigingen die jullie zal voortstuwen naar stabiliteit en het einde van de strijd. Het zal tijd kosten, maar wij zijn paraat om jullie de goede richting op te wijzen. Het "weghalen" van al dat geen plaats heeft in jullie toekomst kan een enorme taak lijken, maar met onze hulp en assistentie van Lichtwerkers over de hele wereld zal dit vrij snel plaatsvinden. Om de New Age te manifesteren en tegelijkertijd datgene wat niet meer nodig is weg te halen, heeft weinig schijn van enige vorm van orde, maar het wordt gecontroleerd en goed gepland. Ieder van jullie kan de impact verminderen voor hen die alleen begrijpen wat zij voor hun ogen zien gebeuren, door rustig te blijven en anderen te laten weten dat alles wat er gebeurt voor het ultieme welzijn van allen is. Wees ervan verzekerd dat terwijl het oude afsterft, alles wat zal worden ingevoerd reeds is voorbereid. Echter, verwacht niet te veel te snel, maar wees je bewust van de veranderingen die een duidelijk signaal zijn dat de New Age is begonnen.

Waar jullie getuige van zullen zijn is de geleidelijke verwijdering van degenen die posities van verantwoordelijkheid hebben, maar hun bevoegdheden hebben misbruikt. Ze kunnen gewoon niet blijven omdat ze niet in staat zijn om te reageren op de nieuwe energieën die binnenkomen. De oude manieren moeten veranderen, en we weten dat de overgrote meerderheid van de mensen beseffen dat ze met succes zijn beproefd. Nu zijn jullie er aan toe om je bij de hogere vibraties aan te sluiten en jullie zullen profiteren van de vele ontwikkelingen die door de Illuminati achtergehouden zijn voor vele, vele jaren. Veel ontwikkelingen zijn natuurlijke opvolgers van waar je al bekend mee bent, en waarvan je je al hebt gerealiseerd dat ze verouderd zijn. Hoewel ze voor jullie zijn achtergehouden, zijn ze al vele jaren bewerkt en klaar om direct gebruikt te kunnen worden. Het betekent dat er een hele reeks van veranderingen zullen zijn die snel jullie manier van leven zal verheffen.

Door de jaren heen zijn er zaken aan de orde geweest door de incarnatie van degenen die de kennis en het vermogen hebben om de mensheid vooruit te laten gaan. Dit geldt voor veel uitvindingen en veranderingen die jullie zal helpen vooruit te gaan in een relatief korte tijd. Echter, één van de eerste veranderingen zal zijn dat er mensen komen die de rijkdom van de Aarde eerlijk en voor alle mensen zullen delen. Dergelijke veranderingen zijn gebonden aan de herwaardering van valuta, zodat er uiteindelijk zoals jullie het noemen een "basis van gelijkheid" komt. Er zullen niet langer 'bezitters' en 'niet-bezitters' zijn, omdat de Aardse bezittingen gelijk zullen worden verdeeld over allen. Inderdaad is dit een van de eerste grote veranderingen die zullen plaatsvinden. Maar wij waarschuwen ervoor om onze opmerkingen niet te zien alsof ze direct voor de deur staan, jullie moeten je realiseren dat dergelijke veranderingen tijd nodig hebben om te worden verspreid onder jullie. Zoals we eerder hebben laten doorschemeren, zullen de armste landen de eerste zijn om te profiteren van de veranderingen.

Een welkome verandering die ongetwijfeld veel mensen zal behagen zal de geleidelijke invoering van een gratis vervoersysteem zijn, dat werkt met behulp van de energie die overal om je heen is. Uiteindelijk worden de vervuilende brandstoffen die jullie nu gebruiken vervangen door energie die is vrij van vervuiling. Dergelijke wijzigingen zullen mettertijd worden ingevoerd, maar verwacht het niet te snel. Zoals jullie je kunnen voorstellen, zal een aantal veranderingen wereldwijd van invloed zijn op mensen en veel voorbereiding zal nodig zijn om te voorkomen dat het een ravage veroorzaakt. Echter, jullie moeten weten dat alle gebieden van het leven op Aarde zullen worden aangepakt om ervoor te zorgen dat jullie vanaf heden uit jullie huidige verouderde methoden bewegen.

Dus Dierbaren, veel staat klaar voor het juiste moment om te worden geïntroduceerd, en de sleutel tot veel is het verwijderen van de invloed van de Duisteren. Of misschien moeten zeggen hun volledige verwijdering, zodat ze niet meer kunnen interfereren met de plannen voor de toekomst. Jullie moeten nu beseffen dat voor eonen van tijd jullie levens zijn geregisseerd door de Illuminati om uiteindelijk de totale macht over jullie en jullie Wereld te hebben. Ze hebben nooit hun doel bereikt, en nu zijn ze niet meer in staat om hun macht uit te oefenen en dat zal ook nooit gebeuren. Jullie zullen je afvragen waarom ze zijn toegestaan ​​om een dergelijke gelegenheid te hebben voor volledige controle over jullie, en het antwoord is dat het voor jullie eigen ervaring en evolutie is. Jullie zijn letterlijk gedwongen om met een ​​situatie om te gaan die nooit zou zijn toegestaan ​​om uit de hand te lopen, maar die wel jullie vastberadenheid testte om de Duisteren te weerstaan. Wees ervan verzekerd dat jullie allemaal vrijwillig aan de uitdagingen hebben deelgenomen om die te ervaren, en nu dat jullie het einde van jullie beproevingen naderen jullie daar erg door gegroeid zijn.

Jullie zullen zeker jullie ervaringen van waarde vinden, vooral als je ze koos voor de vooruitgang van alle zielen. Houd in gedachten dat als jullie weer een Galactische Wezen geworden zijn, je vrijwel zeker de wens zult hebben om anderen te laten profiteren van jouw ervaringen. Niet elke ziel heeft het nodig om persoonlijk door alle ervaringen heen te gaan, maar kan wel de voordelen hebben van een ander die daar wel doorheen is gegaan. Vergeet niet dat jullie "Allen Eén" zijn en probeer elkaar te helpen in plaats van persoonlijk gewin te bereiken op Aarde. Er is geen noodzaak voor competitie, maar wel voor samenwerking. Instinctief zal je gevoelens hebben om alle zielen te willen helpen evolueren, en dat is waarom we hier zijn om jullie door de laatste fase van de oude cyclus te helpen.

Als je begint om de waarheid van je wezen te begrijpen, zullen jullie veel meer tevredenheid vinden in het helpen van het Menselijk Ras op een positieve manier. Het verhogen van jullie trillingen is zowel een persoonlijk doel als een collectieve beweging om jullie allen omhoog te tillen. Maar de tijd is kort voor individuele zielen om zich nog aan te sluiten bij de New Age, want als je jezelf niet hebt opgeheven tot het noodzakelijke niveau kun je niet verder gaan tot het moment dat je dat wel doet. Aan de andere kant is er geen haast omdat je eventueel gewoon een nieuwe cyclus van kansen kunt beginnen. Als jullie het gevoel hebben dat jullie dicht bij het bereiken Ascensie zijn, is het duidelijk de moeite waard je te concentreren op het behalen van succes. Zoals altijd zal er veel hulp aan jullie worden gegeven, maar het is aan jou zelf om de nodige inspanningen te doen om het te bereiken.

Je moet gemerkt hebben dat de tijd blijft versnellen, en dit is een teken dat jullie ascenderen. Jullie verhogen jullie trillingen, zodat jullie de oude achterlaten die geen plaats hebben in de hogere dimensies. Dit is een bewuste keuze omdat ze hun doel hebben gediend bij het helpen om jullie te laten evolueren. Sommige zielen zijn nog niet klaar om zulke stappen te nemen en ze zullen hetzelfde blijven ervaren als voorheen. Jullie kunnen er echter zeker van zijn dat ze uiteindelijk hun lessen leren en klaar zijn om op te stijgen. De schoonheid van de evolutie is dat niemand je dwingt om je anders dan in je eigen tempo te ontwikkelen, en het is een proces van natuurlijke progressie.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en zoals altijd in contact met Moeder Aarde en de Menselijke Beschaving. Houd altijd in gedachten dat jullie samen ascenderen. Dus je zult betrokken blijven bij Moeder Aarde als de Ascensie plaatsvindt. Je hebt nog een behoorlijk eind te gaan om het te bereiken en helemaal niets zal worden toegestaan om jullie vooruitgang te stoppen. Wij sturen jullie onze liefde en zegeningen zoals altijd.

Dankjewel SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Elene

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS