Followers

vrijdag 6 mei 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 6 mei 2016Mike Quinsey (HZ) 6 mei 2016
Terwijl de negatieve krachten op hun retour zijn blijven de positieve acties die zullen leiden tot de vervulling van de aan jullie gedane beloften zich opbouwen. Belangrijke vooruitgangen vinden plaats en het profijt ervan voor de mensheid kan niet worden tegengehouden. Jullie zijn je lange tijd bewust geweest van de taken die momenteel worden uitgevoerd, en binnen niet al te lange tijd zullen de details van de geboekte vooruitgang worden bekendgemaakt. Als je een algemeen overzicht hebt van wat er gebeurt is het duidelijk dat de duistere garde op zijn retour is en hun macht hebben verloren om het pad van de toekomst te dicteren. De revaluatie van de verschillende valuta is al ver gevorderd en de inmenging hierin veroorzaakt slechts een minimaal probleem. Het is de sleutel tot belangrijke veranderingen op Aarde die de resterende, die goed onder controle zijn, zullen versnellen. Het enige dat overblijft is doorgaan met voorkomen dat de duistere garde zijn intenties om de Aarde over te nemen laat escaleren, en de voorzorgsmaatregelen die daartoe genomen zijn, zijn zeer succesvol.
Wees ervan verzekerd dat de Lichtkrachten worden gesteund door machtige bondgenoten die ervoor zullen zorgen dat de veranderingen op volle snelheid zullen kunnen plaatsvinden. In elk stadium zijn er voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ze zonder inmenging doorgaan. Jullie staan dichter bij het ervaren van de voordelen die jullie te wachten staan dan sinds de nieuwe cyclus begon. De voordelen zullen jullie verheffen naar het Tijdperk van overvloed met de belofte van een vreedzaam bestaan, vrij van de aandacht van degenen die in duisternis achterblijven. Wanneer jullie terugkijken zul je je realiseren dat de ervaringen door de vele levens in de lagere trillingen jullie hebben geholpen veel sneller te evolueren. De opbrengst van jullie doorzettingsvermogen en loyaliteit aan het Licht zal worden beloond in een mate die jullie momenteel niet volledig kunnen bevatten. Jullie toekomst zou kunnen worden omschreven als "de Hemel op Aarde" en het zal een prachtige tijd zijn om volledig van te genieten, zonder enig risico dat jullie vreedzame bestaan onderbroken wordt.
Ondertussen zou het goed zijn je te richten op jullie hoogste expressie van het Licht, en te leven naar de maatstaven van de hogere trillingen. Op deze wijze zullen jullie jezelf voorbereiden op de ervaringen in de hogere trillingen die jullie wachten. Vele groepen die werken voor het Licht blijven doorgaan jullie voetstappen te begeleiden en de duistere garde weg te houden en hun inmenging te voorkomen. Langzaam maar zeker reiken jullie verder in de hogere niveaus van bestaan waar alleen maar het Licht bestaat. Dat is waar jullie bestemming ligt alsmede de verzekering dat jullie volledige Lichtwezens zullen worden. Het niveau dat jullie verlaten lijkt weinig op jullie ware realiteit, maar het heeft zijn doel gediend door jullie tot aan je grenzen te beproeven, daarmee jullie vaardigheid om sterk te zijn in het aanzicht van welke uitdaging ook versterkend. Jullie wisten wat je te wachten stond toen jullie door de verschillende niveaus heen afdaalden, maar ondanks dat vonden jullie het moeilijk om je aan je Licht vast te klampen. Jullie worden echter gefeliciteerd met het doorstaan van zware beproevingen en jullie kunnen als resultaat hiervan je hoofd fier omhoog houden.
Op aarde veroudert jullie lichaam snel, en wanneer je ouder wordt, wordt dit doorgaans vergezeld van ziekte en verschillende andere problemen. In de hogere trillingen echter, wanneer je een lichaam moet gebruiken, is dat niet onderworpen aan verandering en blijft de gesteldheid ervan constant. Het stelt een ziel in staat om het na gebruik aan de kant te zetten en er in terug te keren als het weer nodig is. Je zult al weten dat je niet veroudert zoals je nu gewend bent, en je zult zeker niet aan ziekten lijden. Dit is tevens van toepassing op andere levensvormen en je kunt bijvoorbeeld alle levende planten daar ook bij betrekken. Het is onderdeel van de heerlijkheid van het leven in de hogere trillingen, waar het je niet zal kunnen ontgaan te zien hoe alles zo levendig en nieuw is en voortdurend deze gesteldheid handhaaft. Het Licht doordringt alles om je heen en benadrukt voortdurend de schoonheid van alles wat je ziet. De vreedzame omgeving wordt niet verstoord door de rauwe geluiden die op Aarde te horen zijn, maar in plaats daarvan vullen zoetgevooisde geluiden de lucht.
Het wordt tijd in het nu te leven en het verleden te laten waar het hoort, maar ruim eerst onafgemaakte zaken op en vergeef degenen die je mogelijk hebben gekwetst. Wraak is alleen in het denken van degenen die zich niet realiseren dat ze allemaal deel van het geheel zijn en voor altijd met elkaar verbonden. In ieder geval dient elke ziel boete te doen en zich rekenschap te geven voor "zonden" tegen een andere ziel en elk leven wordt zo gepland dat "de lei wordt schoongeveegd". Jullie Gidsen zijn zich van jullie behoeften bewust en zullen alles doen dat ze kunnen om je op een pad te houden dat naar vervulling leidt. Volg je intuïtie waar het zulke zaken betreft en onthoud dat niets wat van belang is van wat er in je leven opdoemt per ongeluk gebeurt. Zelfs waar je connecties hebt in je familie en buiten verwantschappen, ze zijn onderdeel van je levensplan en dienen te worden beschouwd als zeer belangrijk voor je ontwikkeling. Jullie zitten allemaal in de "laatste kans klas" en wanneer je de hulp die je gegeven wordt negeert, bestaat de kans dat je de uitdagingen die een noodzakelijk onderdeel van je ervaringen zijn niet overwint.
Jullie wereld ondersteunt een veelheid aan groepen die zich allemaal op verschillende plaatsen langs het "Pad van Evolutie" bevinden. Toch zijn allen in God's ogen gelijk en zou het verkeerd zijn een ziel te veroordelen op grond waarvan die nu is. Behandel allen als gelijken, met liefde en vriendelijkheid, en stel je voor in wat voor geweldige wereld je zou leven als dat bereikt kan worden. Dat is daadwerkelijk wat je zult ervaren wanneer je naar het Zomerland terugkeert, hoewel gezegd moet worden dat iedere ziel zichzelf zal terugvinden op het juiste niveau naar gelang diens trilling. Jullie zijn derhalve met zielen die op hetzelfde niveau van ontwikkeling zijn, hoewel sommigen met een hogere trilling onmiddellijk naar een hoger niveau kunnen gaan. "Dood" kan dus worden gezien als simpelweg een vreedzame overgang van het ene niveau naar het andere, en is helemaal geen beangstigende ervaring zoals sommigen zich inbeelden.
De tijd die jullie als fysiek mens aan het leven op Aarde hebben besteed heeft jullie evolutie versneld en jullie voorbereid op geweldiger ervaringen. Jullie houden nooit op met leren en eenmaal weg van de Aarde wordt het toegestaan je eigen pad van ontwikkeling te kiezen. Je wordt echter door hoger ontwikkelde zielen geholpen je beslissing te nemen en je kunt er zeker van zijn dat je het juiste pad zult vinden. Sommigen van jullie zijn bezorgd over andere familieleden, maar je dient iedereen zijn eigen pad te laten volgen. Maar daar waar er een liefdesschakel bestaat zul je meestal onmiddellijk in staat zijn ze aan te roepen en contact te onderhouden. In de hogere niveaus ben je vrij van lastige fysieke lichamen zoals je die nu kent. Er is omtrent die hogere niveaus veel te leren, maar de meesten van jullie zullen er in andere levens al enige ervaring mee hebben gehad, zelfs als je je deze momenteel niet kunt herinneren.
Blijf gefocust op je doel en help anderen door liefdevolle trillingen te verspreiden en je zult de Mensheid een grote dienst bewijzen door hen te helpen het pad naar het Licht te vinden.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.
In Liefde en Licht

Mike Quinsey.

Vert. Rob

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS