Followers

vrijdag 20 mei 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 20 mei 201620 Mei 2016. Mike Quinsey (HZ)


Wees ervan verzekerd dat alles naar tevredenheid verloopt en dat er nog steeds veel gaande is achter de schermen. Zoals wij het zien zouden de twee komende maanden wel eens de meest belangrijke maanden van deze tijd kunnen blijken te zijn. Er wordt vanuit gegaan dat de gebeurtenissen voldoende gevorderd zullen zijn om een aankondiging te kunnen doen, wat het begin zal betekenen van het in de openbaarheid brengen van veel méér zaken. In werkelijkheid is er in het geheel geen tijd verloren gegaan, aangezien er veel is gebeurd dat buiten het bereik van het Duister heeft gelegen. Terwijl de tijd is verstreken is hun macht inderdaad snel afgenomen en gaat het werk van het Licht met grote stappen vooruit. De energieën van de Nieuwe Tijd brengen de waarheid naar buiten, wat resulteert in een verhoging van de trillingen.

Vele vooruitgangen die zijn achtergehouden beginnen aan de oppervlakte te komen en niet in de laatste plaats zijn dat alle ontdekkingen die door de Keshe Foundation zijn verspreid. Hun uitvindingen zijn vele jaren lang onderdrukt geweest, maar dat gebeurt niet langer omdat er nu zo veel wordt verspreid door degenen die graag zien dat dit het publieke domein betreedt. De uitvindingen worden nu onder de aandacht gebracht van een groot aantal bronnen die de mogelijkheid hebben om ze te produceren. De verspreiding ervan kan daarom niet worden tegengehouden en steeds meer mensen worden zich bewust van het bestaan ervan. Het is enkel een kwestie van tijd voordat er enige officiële aankondigingen kunnen worden gedaan zodat het publiek zich er eveneens bewust van wordt. 


Terwijl de trillingen hoger worden zijn er zoveel meer mensen die voor de waarheid ontwaken en kan die niet langer worden onderdrukt. Jullie is zo lang doen geloven dat jullie spiritueel gezien tekort schieten, maar ondanks pogingen om jullie te onderdrukken is de toename in inzicht enorm toegenomen. Voor hen die de waarheid zoeken bestaan er op jullie Internet vele betrouwbare bronnen en het enige dat nodig is, is dat jullie hierin je intuïtie volgen. Uiteindelijk zal alleen de waarheid bestaansrecht hebben, maar voordat het zover is zal er ongetwijfeld sprake van verwarring zijn, aangezien eeuwenoude leringen nog steeds worden verkondigd. De tijd is voor iedere ziel die naar waarheid zoekt gekomen om voornamelijk zijn/haar eigen leraar te zijn. Echter, er valt natuurlijk voordeel te behalen uit het samenkomen met degenen die een zelfde inzicht delen. 


Op dit moment wordt de wereld overspoeld met problemen die afkomstig zijn van de oude energieën, maar terwijl deze worden opgelost zal de vrede die jullie wensen vorm krijgen. Het kan een onmogelijke opgave lijken, maar als het nodig is kunnen de zaken in één klap worden veranderd om een einde te maken aan confrontatie en oorlog. Vrede zal zeer binnenkort aanbreken en dan kunnen de veranderingen zich in volle gang voltrekken en zullen jullie verbaasd zijn over hoezeer de zaken in de tussentijd vooruit zijn gegaan. Het was bekend dat dit punt in de tijd bereikt zou worden en er zijn bereidwillig voorbereidingen gedaan. Al jullie offers en pogingen om vrede naar Moeder Aarde te brengen zullen binnenkort vervuld worden en zal een grootse Nieuwe Tijd, die voor eenieder zichtbaar is, aanbreken.

Ga door met jullie goede werk, aangezien de finish in zicht is en vele zielen jullie toe zullen juichen. Jullie wens was de Lichtkrachten vrijwillig dienen in de wetenschap dat deze tijd jullie uiteindelijk uit de klauwen van het Duister zou bevrijden. Jullie hebben om zo maar te zeggen "jullie tijd gediend" en binnenkort zullen jullie alle vruchten van jullie toewijding aan de zaak kunnen ervaren. Het zou altijd een bevredigend resultaat hebben opgeleverd en jullie kunnen een enerverende tijd tegemoet zien, aangezien de oude energieën langzamerhand wegvloeien. Het Duister zal niet worden toegestaan zich met de vooruitgang te bemoeien en uiteindelijk zullen hun daden niet meer dan een herinnering uit het verleden zijn.


Jullie lange wachten op positieve signalen die een aanwijzing vormen voor de werkelijke vooruitgang die is geboekt, zal binnenkort worden beloond. Voor velen die weinig tot geen interesse hebben getoond in hun toekomst zullen de ontwikkelingen schokkend en verbazend zijn. Ze zullen echter snel de omvang van de situatie begrijpen en de veranderingen in vreugde tegemoet zien. De toekomst zal lijken als een droom die uitkomt, aangezien het plan van het Duister om door te gaan met de gevangenschap van de Mensheid, wordt gedwarsboomd. Weinigen van jullie hebben ook maar iets van inzicht in hoeveel van jullie vrijheid werd weggenomen. En meer nog in hoeverre jullie weggehouden werden van het kunnen plukken van de vruchten van de vooruitgang  die de laatste circa 70 jaar is geboekt. De Cabal heeft jullie in het ongewisse gehouden en enkel nieuwe technologie toegestaan op het moment dat het hen uitkwam. De mensen die niet de wens hadden om in hun tijd vooruit te komen uit angst om hun winstgevende zaken te verliezen maakten het er niet beter op. De grootste verandering die alle mensen zal aangaan betreft de energievoorziening. Te zijner tijd zal vrije energie een algemeen goed zijn en sommige apparaten zijn reeds beschikbaar.

De veranderingen die wachten om te worden geïntroduceerd zullen iedereen samenbrengen en de toestand van de "hebbers" en de "niet-hebbers" die niet langer aanvaardbaar is, verwijderen. Niemand zal worden overgeslagen en natuurlijk zal aan de meest behoeftigen prioriteit worden gegeven. Iedereen zal uiteindelijk de basisbenodigdheden hebben om zeker te zijn van een comfortabel leven. De rijkdom van de planeet is evenzeer bedoeld voor iedereen, tezamen met nieuwe technologieën die een bevredigende levensstandaard zullen handhaven. Wat je huidige bestaansniveau ook is, onthoud dat die deels karmisch is en tevens voorziet in de ervaringen die je nodig hebt om met je ontwikkeling door te gaan. In werkelijkheid stop je nooit met leren, maar de oude cyclus is beëindigd en een nieuwe vervangt deze al.

Blijf standvastig wanneer de oude manieren van doen niet meer werken en weet dat de schoonmaak nodig is om plaats te maken voor de nieuwe. Veel verschillende beschavingen werken met Moeder Aarde samen om de veranderingen die allesomvattend zijn tot stand te brengen. Niets van de oude trillingen zal overblijven aangezien zij tot een hoger niveau worden gebracht. Het zal een 1000 jarige vrede kentekenen, gedurende welke tijd jullie van een prachtige periode van geluk en voldoening, waarvan jullie momenteel alleen kunnen dromen, zullen genieten. De Hogere Wezens hebben de controle en maken geen wilde beloften die niet kunnen worden uitgevoerd. Jullie tijd om de oude manieren van leven achter je te laten en hemelse gelukzaligheid te beleven is aangebroken.

Er is schoonheid op Aarde waarvan jullie hebben genoten, maar die is niets vergeleken met de pracht die jullie wacht. Het is moeilijk dingen te beschrijven waarvoor jullie de juiste woorden die daarvoor geschikt zijn niet hebben, maar wat je verbeelding of je idee ook is, de waarheid is veel grootser. Denk groot en stel je een toekomst voor die voorziet in al jullie behoeften en waar je niet elke dag hoeft te werken om daarin te voorzien. De belangrijkste reden daarvoor is dat de behoefte aan geld langzamerhand zal verdwijnen. Jullie waren slaven van het geld en desondanks hadden velen niet genoeg voor de basisvoorzieningen om te kunnen overleven. Het is duidelijk dat dit moet veranderen en dat zal het in korte tijd ook doen. Blijf rustig en positief, ondanks wat er om je heen gebeurt. Er zullen een paar Aard-veranderingen komen, maar de Galactische Troepen zijn in de buurt om die tot een minimum te beperken. Welke negatieve gebeurtenis ook zal van korte duur zijn en hulp, indien nodig, zal komen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.


Vert. Marja/Rob

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS