Followers

vrijdag 27 mei 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 27 mei 201627 Mei 2016. Mike Quinsey (HZ)

De zaken vorderen naar wens ondanks dat het aan de buitenkant anders kan lijken en ze bewegen voort richting een vreedzame oplossing die vrede op de wereld zal brengen. De taak om dit voor elkaar te krijgen zou, met het oog op het aantal bestaande probleemplekken, een onmogelijke opgave kunnen lijken, maar grotere machten dan die op Aarde zullen een hand hebben in het creëren van wereldwijde vrede. We naderen een punt waar "genoeg is genoeg" geldt en waar karmische kwesties opzij gezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat vrede tot stand wordt gebracht en het Duister wordt gestopt. Er worden reeds grote stappen gezet om een basis te leggen voor het bereiken van vrede door de grondslag voor alle probleemgebieden aan te pakken. Velen worden opgestookt door degenen die voordeel behalen uit de resulterende ellende, voornamelijk in het geval van oorlogen die de zakken vullen van de Wapenproducenten. Wees ervan verzekerd dat dit binnenkort zal veranderen aangezien degenen die dergelijke situaties in de gaten houden de macht en autoriteit bezitten om in te grijpen.
De migratie van veel mensen is eenvoudigweg het resultaat van ongelijkheid in de wereld. Het zijn jullie broeders en zusters die hieronder hebben geleden door het gebrek aan de simpele zaken die zorgen voor een acceptabele kwaliteit van leven. In jullie moderne tijd mag het ondenkbaar lijken dat sommige mensen nog steeds zonder een adequate watervoorziening leven en dat velen verhongeren in een wereld van overvloed. Het is zeker zo dat sommige zorgdragende organisaties hun best doen om degenen in nood te helpen, maar ze kunnen de omvang van het probleem niet aan. Er is echter een algemene kentering in de manier waarop mensen over anderen denken aan het ontstaan en dit zorgt ervoor dat de meest urgente problemen worden aangepakt.
Terwijl veel immigranten zich in jullie landen vestigen, ontdekken jullie dat ze Menselijke Wezens zijn net zoals jullie zelf, met hetzelfde verlangen naar een vreedzame samenleving. Ze mogen zich dan anders kleden en hun eigen religieuze geloven aanhangen, maar van binnen zijn ze net als jullie. Nagenoeg iedere ziel is op zoek naar vrede zodat de mensheid zich kan verenigen en van de vruchten van de Aarde kan genieten. Er is voldoende voor iedereen om een gelukkig en comfortabel leven te kunnen leiden en dat besef zou een einde kunnen maken aan de ogenschijnlijk nooit ophoudende problemen. Na vele levens binnen deze cyclus te hebben geleefd, heb je zoveel ervaring opgedaan dat het nu gebruikt kan worden om te helpen mensen in harmonie samen te brengen. Sommige groepen zijn al druk bezig hulp te bieden aan degenen die dat nodig hebben, maar het probleem is er één van wereldwijde aard en er is veel méér voor nodig om de problemen uit te bannen.
Mensen vragen, terwijl hun mogelijkheden beperkt zijn, wat ze kunnen doen om een bijdrage te leveren en wanneer je niet in staat bent een geldelijke bijdrage te leveren onthoud dan dat gebed een machtig wapen is dat veel meer resultaat kan opleveren dan je je voor kunt stellen. De kracht van gebed is legendarisch en hoe meer mensen dit inzetten des te groter zal het te merken effect zijn. De daaruit ontstane energie genereert een reactie en op een bepaald moment zal dit ook gebeuren, alhoewel misschien niet noodzakelijk precies zoals waarom gevraagd is. Hogere Lichtwezens weten welke reactie op een bepaalde situatie het beste is. Wanneer je begint met om een ander te geven trek je de energieën aan die je vooruit kunnen helpen, inclusief anderen met gelijke ambities. De Wet van Aantrekking is verantwoordelijk voor vele situaties die je om je heen creëert, maar je zou er goed aan doen geen energie te schenken aan de zaken waar je niet van houdt, aangezien wanneer je dat wel doet ook deze door je worden aangetrokken. Eonen lang werden jullie dom gehouden en gevoed met een dieet van leugens om jullie onder controle te houden, en lieten ze jullie geloven dat jullie niet bij machte waren om de toestand te veranderen. Als gevolg daarvan werd jullie niet toegestaan de waarheid te kennen omtrent jullie geboorterecht als "Kind van God" met al het potentieel dat daarbij hoort. Jullie zijn veel machtiger dan jullie momenteel denken, maar nu de kracht van het Licht toeneemt beginnen jullie je bewust te worden van jullie ware potentieel. Terwijl jullie dit doen zal de duistere garde haar macht over jullie verliezen en zullen jullie je realiseren dat jullie waarlijk Goden in de maak zijn. In de zeer nabije toekomst zullen ontwikkelder wezens naar de Aarde komen en hun kennis delen zodat jullie in staat zullen zijn je ware potentieel te begrijpen en het doel van jullie leven zullen kennen. Nadat de negatieve energieën eenmaal verwijderd zijn zullen jullie veel sneller evolueren, zonder beperkt te worden door valse leerstellingen.
De huidige situatie op Aarde laat zien dat de weersveranderingen effect hebben, daar de seizoenen langer duren dan normaal. Jullie ervaren temperatuurextremen en de algemene indruk is dat dat zo zal blijven, echter ze zullen normaliseren en in de loop van de tijd acceptabeler worden. Jullie zullen zien dat het dierenrijk er gevoeliger voor wordt en hun habitats zullen veranderen voordat die ongeschikt worden voor hun bestaan. Dat geldt ook voor de zeeën die steeds warmer worden en die eveneens worden beïnvloed door het smelten van de ijskappen. Uiteindelijk zullen enkele landmassa's worden beïnvloed, en zullen jullie voldoende worden gewaarschuwd aangezien het gebieden kan betreffen waar Samenlevingen bestaan.
Terwijl de tijd voortschrijdt zullen jullie vrienden uit de Ruimte jullie voorzien van geschikte technologieën om met de veranderingen die jullie ernstig kunnen treffen om te gaan. Ze zien van dichtbij toe hoe de zaken zich ontwikkelen, en waar nodig zullen ze Moeder Aarde helpen met de aanpassingen die nodig zijn. Jullie kunnen er zeker van zijn dat de Mensheid goed wordt beschermd om er voor te zorgen dat er minimale schade en verlies aan levens zal zijn. Sommige gebeurtenissen zijn karmisch van aard, in welk geval we niet kunnen ingrijpen. In andere gevallen zullen we alle levensvormen beschermen en jullie indien nodig naar een veilig gebied brengen. Enige ontreddering is onvermijdelijk, maar elk ongemak voor jullie zal meer dan gecompenseerd worden door wat jullie er uiteindelijk voor terugkrijgen.
Er zullen maar weinig mensen zijn die niet gemerkt hebben dat de tijd sneller gaat en dat zal door blijven gaan naarmate het jullie in de hogere dimensies stuwt. Nu al worden de veranderingen opgemerkt en dat houdt een hoger niveau van bewustzijn in. Niet alle zielen zullen deze ervaring beleven, aangezien sommigen niet klaar zijn en niet in staat om uit hun huidige niveau te geraken. Iedereen zal zijn/haar juiste niveau vinden naarmate de tijd voortschrijdt en dat zal resulteren in Ascentie, waarop velen zichzelf nu voorbereiden. Maak je niet druk m.b.t. welk niveau je hebt bereikt, aangezien iedereen zichzelf precies daar terugvindt waar hij/zij moet zijn.
Jullie aangewezen leiders voor deze periode zijn David Wilcock en Corey Goode, en jullie wordt aangeraden hun boodschappen van Liefde en Licht te lezen als je up to date wilt zijn met ze. Gebruik ze om de maat te nemen van anderen t.a.v. hun geloofwaardigheid en weet dat jullie door een beslissende tijd heen gaan. Wees je ervan bewust dat zij van de duistere Troepen wanhopig proberen jullie bang te maken door je te laten geloven dat jullie worden aangevallen door Buitenaardsen, terwijl zij in feite "ongeloofwaardig" en nep zijn, simpelweg om jullie voor de gek te houden.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen. Moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.
Vert. Marja/Rob

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS