Followers

Google+ Followers

woensdag 1 april 2009

01-APRIL-2009 SALUSA

Nu schittert het Licht en elk hart kan het aantrekken en het opent hun zielen voor wie jullie werkelijk zijn en jullie doel in het leven


Wanneer wij het Menselijk Ras overzien en de niveaus van bewustzijn op jullie planeet meten, is het duidelijk dat de meerderheid nog steeds een gesloten geest heeft met betrekking tot ons bestaan. Toch is die gedachte bij velen van jullie recentelijk het bewustzijn binnengegaan en die wordt daar vastgehouden tot het moment dat de bewuste geest een schok krijgt en het meer een geaccepteerd feit wordt. Of er verder onderzoek plaatsvindt naar het onderwerp hangt erg ervan af of de betreffende persoon onze aanwezigheid als behulpzaam aan jullie ziet. Sommigen zien ons als volledig afgescheiden van henzelf en zouden het moeilijk vinden om te accepteren dat wij al duizenden jaren met jullie zijn verbonden. Dit zijn de obstakels die we moeten overwinnen en we zouden niets willen ondernemen dat mensen zou dwingen hun gedachten te veranderen. Wij zijn zorgzaam voor en bewust van jullie behoeften maar het moet een vriendelijke en subtiele benadering zijn; op een andere manier zouden we angst kunnen creëren waar het voorheen niet bestond.

Hoe dan ook zullen er vanuit noodzaak gebeurtenissen plaatsvinden die ons voor de hele Mensheid zullen plaatsen. De waarheid over ons moet uitkomen en kan niet veel langer worden verborgen. Het zal de manier waarop jullie over ons denken, transformeren en het zal duidelijk de vreedzame intenties tonen die wij voor jullie hebben. Het is waar dat sommige groepen ET’s niet dezelfde redenen als wij hebben om contact met jullie op te nemen. Dat is iets wat het resultaat is van de vrije wil en dient te worden toegelaten omdat jullie lagere aardse vibraties soms zulke entiteiten hebben aangetrokken. Wat je er vervolgens mee doet is aan jullie maar er moet gezegd worden dat zulke ontmoetingen in het geheim zijn uitgevoerd en dat de details van het publiek zijn weggehouden. We gaan zelfs verder en stellen dat slechts diegenen van de Illuminatie, of diegenen die daar nauw verbonden mee zijn, bekend zijn met de volledige details.

Wanneer de maanden verstrijken, zal er een toenemende druk worden uitgeoefend op de regering van de Verenigde Staten om bijzonderheden over ons vrij te geven. Het is niet vanwege een gebrek aan informatie dat we voor veel mensen nog steeds een mysterie zijn maar simpelweg vanwege een massale doofpotaffaire en het verspreiden van desinformatie. Dit is vele jaren reeds gaande maar het wordt voor de duistere machten steeds moeilijker hun kennis over ons geheim te houden. Miljoenen individuen hebben onze vloot in jullie luchten gezien en alles bij elkaar hebben velen onder jullie waarnemingen gehad of contact met ons. Het is meestal een eenvoudige kwestie en voldoende om te verzekeren dat de realiteit van onze aanwezigheid wordt geaccepteerd. Wij helpen onze bondgenoten om informatie over ons vrij te laten geven en het is een noodzakelijke stap in het werken naar een volledige onthulling.

Het is niet zo lang geleden dat wij meer betrokken waren bij het belang dat NESARA creëerde. Dat lijkt gevestigd te zijn en er wordt verwacht dat de voordelen ervan zullen beginnen zodra jullie huidige financiële crisis is ontward. In feite zijn zij een deel van het antwoord op jullie problemen aangezien meer mensen accepteren dat er verreikende veranderingen dienen te komen. Het oude systeem heeft bewezen corrupt te zijn en heeft geen plaats in de stappen voor het tot leven brengen van een nieuw paradigma. Jullie zijn de middelen waarmee de eerste grote veranderingen tot stand komen omdat jullie eisen niet langer kunnen worden genegeerd. Regeringen kunnen hun eigen wetten opstellen maar zij weten dat ze niet te ver kunnen gaan zonder een terugslag van de kiezers. Zaken zullen tijd in beslag nemen om een actiepatroon te vormen dat kan worden herkend. Hoe dan ook zal het langzaam duidelijk worden en wanneer er eenmaal het goede voorbeeld wordt gegeven aan de rest van de wereld, zullen ze kleur bekennen.

Zoals jullie mogen verwachten, zijn er Raden in de hogere dimensies die de mate controleren waarin de verschillende schakeringen van Licht naar de Aarde worden gestraald. Het is een proces van verheffing dat gradueel het vibratieniveau in jullie dimensie laat toenemen. Het is berekend om een toename tot stand te laten komen in het massabewustzijn op een manier die acceptabel is voor jullie en die bruikbaar is. De niveaus te snel verhogen zou ongemak veroorzaken voor degenen die er niet op zijn voorbereid. Het doel is zo veel mogelijk van jullie te laten terugkeren naar het Licht en in staat te stellen opgeheven te worden naar Ascentie. Dus jullie zullen begrijpen dat een groots plan wordt uitgewerkt dat ondersteund wordt door grote Wezens van Licht.

Als jullie jezelf zouden kunnen zien zoals wij dat doen, zouden jullie er geen twijfel over hebben dat jullie Lichtwezens zijn. De mate van jullie ontwikkeling en verheffing kan worden afgemeten aan de staat van jullie chakra-systeem. De gemiddelde persoon heeft alleen de onderste drie chakra’s volledig in actie terwijl degenen die hun bewustzijn hebben verheven, zeer waarschijnlijk de zeven hoofd-chakra’s goed hebben geopend. Er zijn hogere chakra’s die ook worden geopend en uiteindelijk zullen jullie een stadium bereiken waarin 12 hoofd-centra volledig geopend zullen zijn. In deze magnifieke staat van volledig bewustzijn zullen jullie zijn teruggekeerd tot boven-bewustzijn. De chakra’s vertellen zo veel over jullie en zijn ook een duidelijke indicatie van de staat van gezondheid. De aanvang van vele ziekten kan als eerste worden geïdentificeerd door hun gezonde of anderszins zijnde staat.

Er is zoveel te leren over jullie zelf en mettertijd wanneer deze cyclus eindigt, zal jullie onderwijs zijn gegeven wat je dan ook nodig had. De Meesters en andere Wezens zoals wij zullen onderwijs organiseren maar het zal anders zijn. Onze methoden verschillen nogal van wat jullie gewend zijn en zal jullie vermogen om kennis te assimileren, versnellen. Het zal ook extreem interessant zijn en worden ondersteund door hologrammen en waar nodig zullen jullie naar andere planeten worden gebracht voor realistische ervaring en uit de eerste hand. Om tijd te sparen kan het echter ook rechtstreeks gedownload worden naar jullie geheugenopslag. En ook kunnen degenen die toegewijde genezers zijn, worden meegenomen naar de Tempels van Genezing en de prachtige en krachtige energieën ervaren die zij bevatten. In zulke zaken is de keus nog steeds aan jullie en het is raadzaam je intenties nu in gedachten te hebben. Waar je je gedachten op richt, zal jullie toekomst voor je creëren.

Te lange tijd hebben jullie in een droomwereld geleefd, eentje waarin jullie ogen waren verduisterd voor de waarheid. En waar jullie geest was beperkt door de intentie van degenen aan de macht om jullie te verwarren en te misleiden.Nu schittert het Licht en elk hart kan het aantrekken en het opent hun zielen voor wie jullie werkelijk zijn en jullie doel in het leven. Het was zeker niet de bedoeling dat jullie je vrijheid zouden opgeven en dat jullie voor altijd onderdanig zouden zijn aan anderen. Jullie zijn gelijkwaardige Wezens, al spelen jullie rollen die jullie in situaties brengen waar de één als superieur aan de ander kan worden gezien. Dat zijn leerzame ervaringen die de waarheid in jullie doet ontwaken en die jullie bevrijdt van de slavernij die jullie zijn gaan accepteren.

Ik ben SaLuSa van Sirius en namens de Galactische Federatie stuur ik onze groeten en liefde naar jullie allen, Dierbaren op Aarde.

Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS