Followers

Google+ Followers

woensdag 18 augustus 2010

SALUSA 16-AUGUSTUS-2010


Denk eraan dat jullie werkelijkheid als een illusie wordt aangeduid, omdat jullie hem zelf hebben gecreëerd. Jullie hadden net zoals dat in andere beschavingen is gebeurd, een piek aan spirituele vooruitgang kunnen bereiken wat tot een ander pad voor de Mensheid zou hebben geleid. Na de val van Atlantis konden jullie de brokstukken oprapen, hetgeen de reden is waarom in veel gebieden een bestaan als holbewoner alles was wat jullie ervoeren. Natuurlijk ontstonden hier en daar zeer spirituele gemeenschappen zoals de Essenen, maar er bestond teveel oppositie tegen hen om lange tijd te kunnen blijven bestaan. De negatieve energie werd stevig in de Aarde vastgezet en jullie hebben geworsteld om deze te overwinnen. Als gevolg daarvan laat jullie geschiedenis zien dat het leven een reeks aan ervaringen is geweest die voortkwamen uit een gebrek aan spirituele leiding.


Wat er echter in meer recente tijden is gebeurd, is dat er een goddelijk plan is geformuleerd om meer Licht naar de Aarde te brengen. Het is een langzaam proces geweest omdat er veel factoren bij waren betrokken. Jullie moesten de mogelijkheid krijgen je bewustzijn in een zodanig tempo te vergroten dat het stapsgewijs kon worden geassimileerd zonder dat het overheersend werd. Het is gebleken een zeer succesvol plan te zijn geweest, getuige de grote stappen vooruit die jullie de afgelopen eeuw hebben gezet. Zoals jullie zullen begrijpen, gaan jullie je bestemming, om te ascenderen, volbrengen omdat de cyclus van dualiteit in jullie dimensie tot een einde komt. Het had anders kunnen aflopen, ware het niet dat de grote instroom van hogere energieën jullie heeft opgetild. Met onze opdracht om jullie te beschermen en op het pad naar Ascentie te helpen, hebben wij ook degenen onder jullie ondersteund die dit met jullie vrije wil als hun volgende evolutionaire stap vooruit hebben gekozen. Als jullie in plaats daarvan dieper in de donkere sferen waren afgedaald, hadden we niet tussenbeide kunnen komen zonder ons met jullie vrije wil te bemoeien.

Jullie kunnen dus zien dat jullie zelf over jullie toekomst hebben beslist, en al lijkt Ascentie een prachtige gelegenheid om de dualiteit te verlaten, er bestaan nog steeds veel zielen die niet op een dergelijke grote stap vooruit zijn voorbereid. Hun levens zullen blijven als voorheen in de 3e dimensie, en zij zullen geen enkele vooruitgang verliezen in hun bewustzijnsniveau door dit te doen. Het gaat altijd door, en die zielen die alle gevoel kwijt zijn voor hun ware zelf, zullen uiteindelijk hun weg terug naar huis vinden, naar het Licht. Dat is een belofte die aan jullie is gedaan toen jullie als hogere zielen de uitdaging aannamen de cyclus van dualiteit te betreden. Horen jullie mensen niet vaak zeggen dat er iets beters moet bestaan dan jullie ervaren? Al hebben jullie het gecreëerd, het was nooit bedoeld een permanente situatie te blijven en jullie naderen nu de laatste dagen ervan.

De Galactische Federatie heeft veel lidbeschavingen waar sommige van jullie oorspronkelijk vandaan komen, en zeer waarschijnlijk kiezen jullie ervoor ernaar terug te keren. Altijd zijn er moedige zielen geweest die incarneerden om Licht in jullie leven te brengen, en soms verkeerden zij in een gevaarlijke situatie. De duistere Wezens hebben altijd geprobeerd jullie af te houden van het leren van de waarheid, en hebben vele Verlichte Wezens ter dood gebracht, inclusief Jezus. Louter hun aanwezigheid laat echter altijd een energie achter die anderen kan blijven beïnvloeden. Ondanks eeuwen van vervolging zijn de volgelingen van een pad van Licht erin geslaagd hun boodschappen na te laten, en het heeft bijgedragen aan de uitbreiding van jullie bewustzijn. Wanneer we op jullie neerzien, begrijpen we volledig waar jullie doorheen gaan en weten we dat jullie de kracht hebben de laatste pogingen van de duistere Wezens, om jullie van je pad te halen, te weerstaan.

Jullie taak om je te verheffen wordt naar onze mening veel gemakkelijker gemaakt door nu naar de hoogste expressie van jezelf te leven. Door dit te doen, kun je in je centrum gaan zitten en je focussen op de toekomst, waarmee je verhindert dat afleidingen je aandacht van je doel afnemen. Dat lukt niet gemakkelijk omdat jullie lange tijd geconditioneerd zijn geweest om op bepaalde manieren te handelen en te accepteren wat je werd verteld. Jullie worden ook voortdurend door de media en andere bronnen gebombardeerd te geloven dat jullie ondergeschikt zijn aan de dictaten van de duistere Wezens. We herinneren jullie eraan dat jullie soevereine Wezens zijn en rechten hebben die jullie zijn ontzegd, en dat die aan jullie in de niet zo verre toekomst worden teruggegeven. In feite hebben jullie het recht gerespecteerd te worden en geëerd vanwege jullie vertrouwen en liefde voor God. Sommige zielen hebben God van binnen misschien nog niet gevonden, maar allemaal hebben ze die goddelijke vonk die opnieuw kan ontbranden.

Jullie zitten in de laatste stuiptrekkingen van de dominantie door de duistere Wezens en hun macht en autoriteit neemt snel af. Het kan niet goed standhouden omdat het Licht onthult wat er is gebeurd, en de lagere energieën omvormt. Alles verloopt goed, ondanks de calamiteiten die zich op dit moment in een aantal landen voordoen. Met jullie oprechte reacties en medeleven zullen de gevolgen ervan langzaam worden behandeld. Dit komt met het besef van de Eenheid van alle Leven, en hoe afhankelijk jullie van elkaar zijn. Als we zien wat er gebeurt, kunnen we jullie vertellen dat er werkelijk niets te vrezen is. Jullie zijn voorbestemd alle problemen heel snel op te lossen en natuurlijk zullen wij een grote hand hebben in het helpen van jullie. Kijk naar de heldere kant en jullie zullen alles doen wat er van je kan worden gevraagd.

Sommige zullen zeggen dat het voor ons makkelijk is en dat klopt natuurlijk, maar dat komt omdat wij al lang de noodzaak om de lagere energieën te ervaren die in jullie dimensie zitten, achter ons hebben gelaten. Dat beïnvloedt echter niet onze liefde en zorg voor jullie allemaal. Het is ons een groot genoegen en plezier te helpen waar we kunnen, zij het dat we ervoor gekozen hebben ons aan Universele Wetten te houden. De duistere Wezens kennen een dergelijke naleving ervan niet, maar zijn er toch aan gebonden en zij zullen voor hun daden verantwoording moeten afleggen. Zij zijn naïef en geloven dat ze wegkomen met hun gruwelijke activiteiten, maar de registers van ieders levens bestaan in de hogere dimensies. Dat moet omdat jullie anders niet in staat zouden zijn op jullie levens terug te blikken, als jullie in de hogere dimensies terugkeren. Jullie zullen opmerken dat “jullie” het zijn , die we zeiden terug te blikken op ieder leven, want er is niemand anders die dit doet. Het is aan jullie te beslissen hoe het elk erna volgend leven zal beïnvloeden, al zijn jullie Gidsen en Engelachtige Wezens bij jullie om je te adviseren als je dat wilt. Omdat jullie van buiten naar binnen kijken, kunnen jullie niet-oordelend zijn met betrekking tot jezelf en anderen. Iedere ziel zal hetzelfde doen en soms besluiten jullie opnieuw samen te komen met degenen waarmee jullie eerder je leven hebben gedeeld.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik verlaat jullie met mijn zegeningen van liefde, en wensen voor een succesvol pad naar Ascentie.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Charlotte

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS