Followers

Google+ Followers

woensdag 18 augustus 2010

SaLuSa 18 Augustus 2010Alle ervaringen leiden jullie langs het pad van inzicht, naar het besef dat alles op de liefdesenergie is gebaseerd.

Wanneer jullie de ware God vinden, zullen jullie je realiseren dat alle leven onherroepelijk met elkaar is verbonden en dat het oneindig is.
Jullie kracht overstijgt jullie voorstellingsvermogen, en wanneer jullie het einde van deze cyclus naderen zal dat duidelijker worden. Tot nu toe werd dit grotendeels door jullie massabewustzijn tot uitdrukking gebracht en creëerde het de omstandigheden en ervaringen die jullie nu hebben. Er zijn wat uitzonderingen, namelijk wanneer een ziel in staat was haar trilling te verhogen en het meest voorkomende voorbeeld is iemand met positieve helende vermogens. In zekere mate kunnen jullie dit allemaal en het is genezen met de liefdesvibratie. De liefde van een moeder voor haar kind is een typisch voorbeeld. Het is niet zo heel lang geleden dat beweringen over het hebben van genezende krachten zeer waarschijnlijk belachelijk werden gemaakt. Het vereist een stevig geloof in je vermogen om dergelijke dingen te doen en jullie bevinden je nu in een periode waarin het gemakkelijker wordt dit te doen. Mensen accepteren natuurlijke geneeswijzen ook meer en sommigen prefereren ze boven een leven lang (chemische) medicijnen met hun eigen bijwerkingen.

Wanneer jullie je de komende paar jaar ontwikkelen, zullen de trillingen sneller toenemen. Jullie zullen ervaren dat wanneer jullie je eigen trilling verhogen, je minder door ziekte of andere gezondheidsproblemen zal worden gekweld. Jullie lichaam wordt meer kristallijn en het zal in staat zijn elke aanval op het fysieke immuunsysteem te overwinnen. Jullie zullen niet langer aan enige vorm van ziekte worden onderworpen en uiteindelijk zal het proces van veroudering stoppen en worden omgekeerd. Er komt een moment in de toekomst waarin jullie de meest perfecte lichaamsvorm zullen hebben. We kunnen vertellen dat dit de reden is waarom jullie nooit een “oud” Ruimte Wezen hebben gezien, en wanneer we over gebeurtenissen uit een ver verleden spreken is dat omdat we ze vaak uit de eerste hand hebben meegemaakt. Wij leven vele honderden jaren en verouderen niet zoals jullie.

Omdat jullie blijven ascenderen, zullen jullie zelfs hogere dimensies bereiken en uiteindelijk een Wezen van puur Licht worden. Het betekent dat jullie geen fysiek lichaam nodig hebben maar met jullie goddelijke krachten kunnen jullie elke vorm creëren die jullie misschien nodig hebben. Er bestaan tijden waarin dergelijke Wezens naar de lagere dimensies afdalen om zielen op dat niveau te dienen, zoals bijvoorbeeld de tijd waar jullie in zitten. De hogere dimensies zijn creaties van zuivere liefde en kunnen niet door energieën van een lagere aard worden beïnvloed. Het zijn niveaus die jullie te krachtig zouden vinden om in te verblijven, en vanwege de Wet van Aantrekkingskracht kun je ze in feite ook niet bereiken. Toch worden sommige zielen er onder de vleugels en bescherming van een Hoger Wezen mee naar toe genomen, en meestal gebeurt dat als onderdeel van hun spirituele lessen.

Voor velen van jullie zal de beschrijving vertrouwd klinken, en sommige zullen dergelijke ervaringen in hun huidige leven hebben gehad. Er zijn er maar heel weinig onder jullie die dergelijke herinneringen tot in hun bewust staat terug kunnen brengen. Werkelijk alle zielen verlaten op zeker moment hun lichaam tijdens hun slaap. Zeer waarschijnlijk ontmoeten jullie je geliefden in de Astrale sferen, inclusief diegenen die zijn overgegaan. Soms worden zulke ontmoetingen gedeeltelijk herinnerd maar lijkt het gewoon op een droom. Het is een heel normale ervaring maar zij, die geen geloof hechten aan een leven na de dood of de andere sferen, blijven boven hun lichaam zweven. Wanneer jullie je realiseren hoeveel meer jullie doen dan waar jullie je bewust van zijn, zien jullie misschien hoe beperkt jullie zijn in jullie begrip van het leven in de 3e dimensie. Als jullie het leven op de beste manier benaderen, al kan het zelfs een grote beproeving zijn, dan kun je er doorheen komen zonder er door te worden aangetast. Niets dat je kan overkomen zal blijvend zijn en op een bepaald moment, dat iedere dag dichterbij komt, zullen we in jullie leven mogen komen. Op korte termijn zal er een grote schoonmaak beginnen, terwijl er stappen worden genomen om een gedeelte van de vervuiling die hele grote delen van jullie Aarde treft, terug te draaien. Op hetzelfde moment zullen onderhandelingen ervoor zorgen dat onrechtvaardige wetten en acties niet langer mogelijk zijn. Het zal resulteren in het herstel van jullie soevereiniteit en een gewaarborgde vrijheid voor de toekomst. Jullie zullen snel al jullie huidige zorgen achter je laten, en er zal een volledig ander gevoel van welzijn bestaan dat jullie zeer lange tijd niet hebben ervaren. Onze plannen zullen met jullie worden gedeeld en velen van jullie zullen duidelijk met ons samenwerken.

We willen dat jullie voelen deel uit te maken van alles wat er gebeurt, en er zal een samenkomst zijn van veel landen die voorheen aartsvijanden waren. Jullie geschiedenis laat zien dat de duistere Wezens doelbewust spanning tussen hen creëerden, en het idee van voortdurende oorlogen in stand hielden. Dit gebeurde om jullie middelen leeg te trekken en jullie in een staat van angst te houden, terwijl de mogelijkheid van een wereldoorlog werd ontworpen. Ware onze acties er niet geweest dan zou in feite de voorspelde Derde Wereld Oorlog enkele jaren terug zijn begonnen. De Galactische Federatie is op deze manier al lang actief om ervoor te zorgen dat jullie veilig het punt van Ascentie bereiken. Jullie vergeten soms dat wij altijd achter jullie staan en dat wij voortdurend monitoren wat er op de Aarde gebeurt.

Wees ervan overtuigd dat wij het net om de duistere Wezens strakker aantrekken, en hoe langer het duurt, hoe minder mogelijkheden ze hebben het onvermijdelijke te vermijden. Ze weten dat ze het gevecht verliezen maar houden zich vast aan de hoop stand te houden. Hun dagen zijn echter geteld, hun plannen in duigen en ze kunnen aan de dag van de afrekening niet ontsnappen. God geeft jullie misschien volledige vrijheid maar dat betekent niet dat jullie anderen maar zoals je wilt kan behandelen. Jullie zijn allemaal op Aarde om lessen te leren en zonder wetgeving zou er simpelweg anarchie zijn. Alle ervaringen leiden jullie langs het pad van inzicht, naar het besef dat alles op de liefdesenergie is gebaseerd. Wanneer jullie de ware God vinden, zullen jullie je realiseren dat alle leven onherroepelijk met elkaar is verbonden en dat het oneindig is.

Het is goed dat jullie je concentreren op je eigen vooruitgang, want de eindtijden stormen op jullie af. Jullie bewustzijnsniveaus zullen inmiddels zijn verhoogd, met als resultaat dat jullie inzake jullie toekomst kritischer kunnen zijn. Jullie hebben alle kennis binnenin zitten en jullie kunnen op je eigen beslissingen vertrouwen. Soms zullen je Gidsen je helpen door te proberen je in je daden te beïnvloeden en dat is volledig toegestaan. Zij kennen jullie levensplan beter dan jullie, en zullen altijd in jullie hoogste belang handelen. Weet dat ze bij je zijn en praat tegen ze, want ze horen je.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik geniet van het delen van mijn gedachten en inzichten met jullie. Ik houd ook van de mogelijkheid jullie over ons aandeel in jullie toekomst te vertellen. We hebben jullie al jarenlang op deze tijd voorbereid, en jullie zijn nu goed geïnformeerd. We waarderen en danken jullie voor jullie hartelijke berichten.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Charlotte

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://gfswedish.blogspot.com/- PORTUGUÊS NEW
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH –

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN –

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


www.galacticchannelings.com

Tradutora: Maria Luísa de Vasconcellos
Email: luisavasconcellos@hotmail.com

Novos links dos sites de substituição dos desaparecidos:

http://gfswedish.blogspot.com/- PORTUGUÊS NEW- SALUSA

http://livrosdemateus.blogspot.com/-

- PORTUGUÊS – NEW- MATTHEW


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS