Followers

Google+ Followers

vrijdag 20 augustus 2010

SaLuSa 20 augustus 2010In overweging nemend met wat jullie over jullie toekomst leren, kunnen wij ingaan op de noodzaak daarop gefocust te blijven, en de aardse materie niet toe te staan je hiervan af te leiden.

Zoals vaak is benadrukt, zijn de eindtijden simpelweg het einde van dualiteit, en het leven gaat verder naar de volgende fase.
Je kunt je soms afvragen wat wij doen om onze tijd te vullen. De meeste van onze taken betreffen het bestuderen van gegevens die worden verzameld door onze computers. Wij observeren bijvoorbeeld continu plaatsen waar wapens gereed staan voor gebruik. Onze opdracht is om ervoor te zorgen dat zulke massavernietigingswapens niet gebruikt worden, tot het punt waarop, als ze gelanceerd worden, wij ze zullen vernietigen. Het is ook de bedoeling dat wij oorlogen onder valse voorwendselen voorkomen, evenals elke poging om de spanning op te voeren tussen rivaliserende landen. Wij houden de voortgang tegen van alle verdere pogingen om het 11 september scenario te herhalen, omdat de Duisteren, zoals jullie wel weten, chaos en angst zullen creëren waar ze maar kunnen. Het is niet alleen de Galactische Federatie die hierbij betrokken is, maar ook onze bondgenoten die zich vaak midden in deze zaken bevinden. In algemene termen gezegd volgen wij Moeder Aarde, zodat wij kunnen voorspellen waar en wanneer veranderingen zullen plaatsvinden. Dat geeft ons de tijd actie te nemen om de gevaren te beperken, omdat wij niets kunnen beïnvloeden buiten de marges die ons gegeven zijn. Moeder Aarde moet worden toegestaan verder te gaan met Ascentie, en dat is natuurlijk van groot belang als jullie vooruit willen gaan samen met haar.

Zoals wij jullie soms vertellen, worden onze plannen continu aangepast aan de terugkoppeling die wij krijgen van onze computers en onze bronnen op Aarde. Wij weten waar gebeurtenissen zich waarschijnlijk zullen voltrekken maar niet noodzakelijkerwijs de details ervan, omdat er meestal een aantal opties zijn. Het belangrijkste punt is dat de uitkomst van deze cyclus verzekerd is, en dit zal onder geen enkele omstandigheid veranderd worden. Te zijner tijd zullen jullie allemaal weten wat er gepland is, en dat zal jullie je vrijheid teruggeven en jullie voorbereiden voor Ascentie. Er zijn momenten dat je denkt dat er geen verdediging is tegen de Duisteren, maar omdat wij weten wat zij van plan zijn wordt hun bedreiging beperkt door ons. Herinner je dat wij de wetten van de vrije wil moeten respecteren, evenals de karma situaties waar jullie verantwoordelijk voor zijn. Deze kunnen hele tijdperken terug ontstaan zijn en kunnen worden uitgespeeld op elk passend moment. Jullie reden om door dualiteit te gaan is het leren van lessen, en het zou niet helpen als wij die zouden verkorten.

Indien nodig zijn wij op afroep beschikbaar door het hele Universum en wij hebben miljoenen schepen in onze vloot tot onze beschikking. Er zijn ook miljoenen aantallen personeelsleden van de diverse beschavingen die met ons samenwerken, dus in feite kunnen wij hen wijd en zijd verspreiden. Zij zijn allemaal zoals wij in die zin dat zij hoge niveaus van spiritualiteit bereikt hebben, en zij leven in de hogere dimensies die veel verder ontwikkeld zijn dan de dualiteit zoals jullie die kennen. Dus waarom zijn wij hier zouden jullie je kunnen afvragen? Het antwoord is dat alle geascendeerde Wezens handelen in dienstverlening aan andere zielen die zich bewegen naar het Licht. Ook is jullie hele Universum betrokken bij Ascentie en dat is een behoorlijk belangrijke gebeurtenis. Omdat jullie hulp nodig hebben om te ascenderen, mag dat wat aan jullie gegeven wordt gezien worden als onevenredige bijstand volgens jullie maatstaven. Volgens andere maatstaven, zelfs in jullie eigen zonnestelsel, zijn jullie in feite maar een kleine planeet. Echter, jullie plaats in Ascentie is van zo’n groot belang voor een succesvolle voltooiing, dat een sterke focus is gericht op Aarde en haar inwoners. Dit zal ervoor zorgen dat, ongeacht wat er in tussentijd gebeurt, jullie zullen slagen in het bereiken van jullie doelen.

Ons werk is niet georganiseerd op dezelfde manier die jullie gewend zijn. Wij hebben geen noodzaak onszelf te beperken tot strikte werktijden, alhoewel wij onze verantwoordelijkheden zeer serieus nemen. Het is ons leven, en het is een vreugde om andere te dienen, en niet in het minst vervelend. Wij zijn gelukkig in ons werk, en omdat wij geen geld gebruiken hebben wij geen concurrentie in banen gebaseerd op beloning. Alle vaardigheden worden ingezet waar zij het beste kunnen worden gebruikt voor ons voordeel, en er zijn geen mensen die nergens aan kunnen bijdragen. Het werk is niet vermoeiend om dat wij geen uitputting ervaren, want onze lichamen zijn meer verfijnd dan die van jullie, en wij herladen onze energie continu uit de energieën om ons heen. Wij kunnen genieten van enkele kleine versnaperingen of lichte maaltijden, maar dat is meer puur voor het genieten. Te zijner tijd zullen jullie ook zulke niveaus bereiken. Jullie behoeften zijn anders, omdat jullie een zwaar fysiek lichaam te onderhouden hebben, en eten is zowel essentieel als een genot voor jullie. Echter, jullie zullen ontdekken dat als jullie nieuwe lichaam zich ontwikkeld en zich meer verfijnd, jullie minder zullen eten.

Zoals jullie beginnen te begrijpen, zullen de veranderingen die jullie zullen ervaren erg ver gaan en een nieuwe Mens zal ontstaan. Jullie zullen gaan van de bedrieglijke lagere dimensies naar de niveaus van spiritualiteit die alleen reageren op het Licht. Alles zal in harmonie en balans zijn, in tegenstelling tot de onevenwichtigheden die jullie op Aarde ervaren. Het contrast is zo groot dat het moeilijk is voor jullie je voor te stellen dat je van de hel naar de hemel gaat, maar dat is hoe het jullie voor zal komen. Misschien zal de meest indrukwekkende ervaring zijn het voelen van de liefdesenergie die de hogere dimensies doordringt, waar alleen de waarheid kan bestaan.

In overweging nemend met wat jullie over jullie toekomst leren, kunnen wij ingaan op de noodzaak daarop gefocust te blijven, en de aardse materie niet toe te staan je hiervan af te leiden. Wat oud is heeft haar doel gediend, en het nieuwe wacht om geïntroduceerd te worden. Eerst moet de reiniging plaatsvinden en het herstel van jullie rechtmatige aanspraak op alles wat jullie gegeven is om te gebruiken door de Schepper. Tegen de tijd dat jullie het einde van de cyclus bereiken, zullen jullie al goed op weg zijn naar Ascentie en klaar om zelfs nog verder te gaan. Zoals vaak is benadrukt, zijn de eindtijden simpelweg het einde van dualiteit, en het leven gaat verder naar de volgende fase. Op dit moment zijn jullie een slechte afspiegeling van wat jullie voorbestemd zijn te worden.

Wanneer jullie onder pijntjes en kwaaltjes en teleurstellingen en angsten lijden, kun je je voorstellen dat je hiervan vrij bent, want dat is onze belofte aan jullie. Dualiteit is een harde les geweest om te leren op de niveaus waar jullie je bevinden, maar jullie vooruitgang op de spirituele ladder is fenomenaal geweest. Jullie zouden deze resultaten nergens anders bereikt kunnen hebben. Misschien gelukkig maar, kunnen jullie je vorige levens niet herinneren en weten hoe moeilijk het was om vooruitgang te boeken. Dat is echter niet belangrijk, omdat dat wat je van hen meeneemt bepaalt hoe ver en hoe snel je evolueert. Diegenen van jullie die ontwaakt zijn kunnen het Licht naar jezelf aantrekken, en tenzij je een uitzonderlijke terugval krijgt ben je verzekerd van Ascentie.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en geef jullie graag bijval waar dat gerechtvaardigd is. Jullie zijn prachtige zielen die op de drempel staan van bevrijding van alle banden met de lagere dimensies. Zij kunnen in geen geval bestaan in de hogere dimensies, en alles wordt gedaan om jullie hierbij te helpen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Puk

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://gfswedish.blogspot.com/- PORTUGUÊS NEW
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH –

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN –

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


www.galacticchannelings.com


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS