Followers

Google+ Followers

donderdag 26 augustus 2010

SaLuSa, August 25, 2010

Het meeste van wat er op dit moment gebeurt, is buiten jullie zicht maar wees ervan overtuigd dat alles nog steeds goed loopt.

Gebeurtenissen nemen een vorm aan die er eindelijk voor zal zorgen dat er tekenen zijn van de richting waar jullie op afstevenen, en het zal afkomstig zijn van officiële bronnenWe horen sommigen van jullie vragen of we hier zijn om jullie te redden, en als dat zo is waarom we het niet doen. Het antwoord is dat we al zeer lange tijd bij jullie zijn en dat we jullie geleid hebben op een manier die jullie in staat stelde je vibraties te verhogen en jezelf te redden. De enige manier waarop jullie de lagere vibraties verlaten is door jezelf naar een hoger niveau op te tillen, zodat jullie je daarmee kunnen verheffen. We praten dus over jullie succes vanwege het verlaten van de 3e dimensie en de dualiteit, en jezelf buiten het bereik van de klauwen plaatsen van de duistere Wezens. Wij zullen individuen die in gevaar zijn, redden maar dat zijn uitzonderingen en dat is heel wat anders dan ons te bemoeien met jullie spirituele evolutie. Om te ascenderen moeten jullie je bewustzijnsniveau hebben verhoogd, en zoveel zielen worden nog steeds tegengehouden door hun gebrek aan spirituele ontwikkeling. De moeilijkste taak voor jullie leraren is jullie bewust te maken van het denkbeeld dat jullie meer zijn dan louter je lichaam.

Onze aanwezigheid en die van vele zielen die geïncarneerd zijn om jullie te helpen, heeft herinneringen opgewekt over grotere kennis die binnenin zit. Onderbewust weten jullie veel meer dan jullie veronderstellen, en wanneer jullie eenmaal beginnen te ontwaken, beginnen jullie jezelf te zien zoals jullie echt zijn. Jullie beperkingen onderdrukken jullie niet langer, en de waarheid wordt minder angstig en staat jullie toe de ziel te herkennen die jullie zijn. Jullie verliezen niets maar winnen integendeel alles, wat jullie voeten stevig op het pad naar ware vrijheid zet. Omdat de Aarde een open gevangenis is, geloven jullie dat jullie al vrij zijn, maar dat is verre van de waarheid. In het verleden, waar oudere beschavingen bij waren betrokken, zijn er perioden van grote spirituele prestaties geweest. Deze hebben echter nooit stand gehouden omdat langzaam maar zeker de duistere Wezens hun lagere vibraties invoerden. Dit zal altijd een probleem zijn omdat zoals nu, terwijl jullie in een periode van transformatie zitten, de lagere trillingen toch om jullie heen blijven. Jullie antwoord hierop ligt in jullie vermogen je eigen trilling te verhogen, hoog genoeg om je bescherming te geven. Het Licht is zoals altijd de meest krachtige bescherming die je kan hebben.

Wanneer jullie eenmaal een bepaald niveau hebben bereikt en dit kunnen handhaven, zal je in feite niet meer aan de lagere trillingen worden onderworpen. Het stelt jullie dan in staat een observeerder te worden van alles wat om je heen gaande is, zonder erbij betrokken te raken. Het is een schitterend niveau om te bereiken omdat jullie je los kunnen maken en beschermd zijn tegen alles wat minder is dan je eigen trilling. Onder dergelijke omstandigheden kan je spirituele evolutie veel sneller gaan en het werken op intuïtief niveau kan een wezenlijk verschil vormen wanneer er nieuwe informatie tot jullie komt. Voor sommige van jullie is de acceptatie van onze aanwezigheid een grote stap, door de angstige beelden die men op onderbewust niveau met zich meedraagt. Soms is dit verergerd door religieuze overtuigingen maar we moeten vermelden dat het Vaticaan ons officieel en publiekelijk heeft erkend. Accepteren dat het leven veel verder reikt dan jullie planeet, en dat het overal aanwezig is en vooral in de hogere dimensies, zorgt voor een grotere uitbreiding van jullie bewustzijn. Op zeker moment moesten jullie uit je cocon komen, met betrekking tot buitenaards leven. Het is nu tijd jullie voorouders te ontmoeten, die jullie Ruimte familie is, en die verantwoordelijk zijn geweest voor de evolutie van het Menselijk Ras zoals jullie het vandaag de dag zien.

Jullie bestaan niet als gevolg van een soort speling van de natuur, en niet als resultaat van natuurlijke selectie, maar jullie zijn doelbewust en liefdevol gecreëerd om in jullie omgeving te bestaan. Jullie zijn een speciale soort Mensen die het van de Cro-Magnon-Mens, de prehistorische mens, hebben overgenomen en die genetisch zo in elkaar zijn gezet dat een versnelling in jullie evolutie mogelijk werd. Dat, zouden we zeggen, is bijzonder geslaagd en het bewijs ligt in hoeveel van jullie nu klaar staan voor Ascentie. Van jullie kant is het in feite een geweldig resultaat, om in de donkerste uren levens te hebben gehad en daaruit te zijn verrezen. Jullie zijn nu de onaantastbaren en op voorwaarde dat jullie je blik stevig op ascenderen gericht houden, zal niets jullie aandacht van succes kunnen afleiden.

Het meeste van wat er op dit moment gebeurt, is buiten jullie zicht maar wees ervan overtuigd dat alles nog steeds goed loopt. Gebeurtenissen nemen een vorm aan die er eindelijk voor zal zorgen dat er tekenen zijn van de richting waar jullie op afstevenen, en het zal afkomstig zijn van officiële bronnen. Daardoor kan een hele reeks van gebeurtenissen beginnen, die een start aangeven van het aftellen naar Ascentie. Het proces is altijd in beweging omdat verandering de enige constante is, en Licht en Liefde blijven op Aarde toenemen. Het is niet zonder immense hulp en echte opoffering bereikt maar dat is het resultaat van jullie grote succes in het verhogen van de vibraties. Tegen degenen die nog geen beslissing hebben genomen, zouden we willen zeggen dat de mogelijkheid waar jullie nu voor staan, lange tijd niet opnieuw op je pad zal komen. Overdenk alsjeblieft zorgvuldig wat de betekenis is van deze tijd in je huidige leven. Jullie zullen zonder twijfel voorafgaand aan je incarnatie hierover zijn geïnformeerd, en met vrijheid van keuze is het mogelijk op tijd voor de waarheid te ontwaken om te kunnen ascenderen.

We kijken naar jullie geschiedenis en zien dat jullie in het begin goden waren, en dat jullie je krachten gebruikten om alles wat jullie hart begeerde te creëren. Jullie waren als opgewonden kinderen die zich over hun capaciteiten verwonderen, en jullie speelden spelletjes met elkaar. Jullie kenden immers niets anders en alles wat bestond, was jullie speelterrein. In de loop van de tijd vergaten jullie je afkomst vanuit de Bron en jullie creatieve vermogens namen af. Uiteindelijk raakten jullie verstrikt in jullie eigen creaties, maar jullie verloren nooit je goddelijke vonk en het is jullie opstapje geweest toen jullie terugkeerden naar het Licht. De meesten van jullie zullen het ongelooflijk vinden de waarheid over hun zelf te leren, en toch beginnen jullie nu aan de reis terug naar waar jullie vandaan zijn gekomen. Jullie hebben nog een heleboel meer te begrijpen, en jullie Licht zal exponentieel blijven groeien.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik probeer te begrijpen waar jullie doorheen zijn gegaan om zo ver te komen. Ik vind het werkelijk verbazingwekkend dat jullie bereid waren door de vallei des doods te lopen, en dat jullie er toch sterker dan ooit uit zijn gekomen. Jullie kracht is jullie geloof in de Schepper geweest, wetende dat jullie nooit in de steek zouden worden gelaten. Ook wisten jullie dat jullie in je uren van nood hulp zou krijgen om je donkerste uur te overwinnen. Jullie verrijzen nu zoveel krachtiger dan ooit tevoren, doordat jullie een strijder van Licht zijn geworden. Mettertijd zal dit besef volledig tot jullie komen, want de waarheid over jullie wordt langzaam geopenbaard. Jullie hebben door de dualiteit gewandeld met aan iedere kant van de afscheiding een voet, en niets anders had jullie aan een zwaardere test kunnen onderwerpen. Jullie zijn inderdaad grote Wezens, en ik ben trots met jullie samen te werken.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Charlotte

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://gfswedish.blogspot.com/- PORTUGUÊS – NOVO

http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

www.galacticchannelings.com


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS