Followers

Google+ Followers

woensdag 8 augustus 2012

08.08.1012


SaLuSa, Augustus 8, 2012


We geven dit bericht speciaal met het oog op de hoeveelheid publiciteit die met de Olympische Spelen is verbonden en de mogelijkheid van Disclosure. Het creëert een enorme hoeveelheid goodwill doordat het de mensen als nooit tevoren bij elkaar brengt. De opbrengst daarvan waaiert uit over de hele wereld en helpt de door de duistere machten gecreëerde en misbruikte vooroordelen te overwinnen. De macht van het volk is zoals altijd belangrijk, misschien nog sterker omdat jullie je bewust worden van je ware potentie als de krachtige Wezens die jullie echt zijn. Waar jullie je op focussen is waar jullie je energie aan geven en jullie winnen op deze manier de strijd voor het Licht. Onthoud je van negatieve berichten en laat deze je niet naar beneden trekken.

We voelen dat dit het moment is om uit te leggen hoe er voordeel was te behalen uit jullie focus op 4 augustus en de periode dat de Olympische Spelen worden gehouden. Wanneer er een mogelijke datum wordt gegeven voor de veranderingen die jullie zijn beloofd en die jullie verwachten, is het begrijpelijk dat jullie opgewonden zijn en dat jullie er volledig je aandacht op richten. Jullie hebben een aantal keren in deze positie gezeten om alleen maar te worden teleurgesteld en maar een gering aantal van jullie beseft dat er een blijvende waarde zit in wat jullie hebben bereikt. De gedachten, gebeden en wensen die jullie uitzenden voor een specifiek doel creëren een bron van krachtige energie die voorziet in de voorwaarden voor de manifestatie ervan.

Dus zelfs wanneer het resultaat niet is waar jullie je op hebben gefocust, hebben jullie geholpen het veel dichter bij de verwezenlijking te brengen. Misschien begrijpen jullie dan dat wanneer wij de potentie zien voor het versterken van het Licht op Aarde, wij volstrekt niet in twijfel trekken wat jullie aan het doen zijn maar jullie zelfs hierin aanmoedigen. Het idee bijvoorbeeld dat 4 augustus een speciale dag is, ontstond vanuit geruchten die al vrij lange tijd de ronde deden, welke suggereerden dat de duistere machten er zelf aan dachten de Olympische Spelen voor een valse vlag operatie te gebruiken.

Wij voorvoelden jullie gedachten die een manier zagen om zo’n idee te dwarsbomen en in plaats van jullie te ontmoedigen, stonden wij terzijde om jullie de ruimte te geven voor een vrije expressie. Door dit te doen, deelden grote aantallen Lichtwerkers in korte tijd dezelfde wens dat Disclosure, de publieke bekendmaking van ons bestaan, in een of andere vorm tijdens de Olympische Spelen plaats zou vinden. Dat creëerde een grote aura van Licht er omheen, gaf tegenwicht aan de intenties van de duistere machten en maakte het moeilijker voor hen om te slagen. Begrijpen jullie nu dan waarom wij niet tussenbeide konden komen of jullie konden proberen af te leiden van waar jullie mee bezig waren.

Wat wij erover weten doet niet ter zake omdat jullie activiteiten een groots doel dienden, zelfs als jullie je daar niet bewust van waren. Als voldoende aantallen van jullie zich allemaal op dezelfde uitkomst zouden richten, zouden jullie in werkelijkheid een positief resultaat kunnen bereiken. We zouden niet voortijdig een oordeel vellen of jullie vertellen dat het niet mogelijk was want dat zou jullie op een manier beïnvloeden die zou kunnen verhinderen dat het plaatsvindt. Wat we nu dus zeggen over de Olympische Spelen is houd je positieve aandacht erop met de wetenschap dat het een wal van Licht creëert ter bescherming ervan. Alles wat meer wordt bereikt is prachtig maar wat jullie ook doen, het zal jullie een stap dichter bij Disclosure brengen.

Er was natuurlijk een Ruimtevaartuig aanwezig toen de openingsceremonie plaatsvond en het was de bedoeling dat het gezien werd als een manier om aan te tonen dat wij er zijn. Het heeft weinig aandacht gekregen maar miljoenen mensen hebben het geobserveerd en het zal een andere positieve stap voorwaarts zijn om druk uit te oefenen op Regeringen om onze aanwezigheid te erkennen. We dringen aan op dergelijke actie en onze bondgenoten zetten de autoriteiten onder druk om te reageren. Lieve Mensen, jullie weten dat het gaat gebeuren, dus ga alsjeblieft mee met de stroom en maak het werk van Lichtwerkers niet nog zwaarder dan het al is.

We zijn ervan op de hoogte dat een behoorlijk aantal bronnen angst creërt door het idee te verspreiden dat er een valse vlag operatie dreigt maar door dit te doen geven ze de duistere machten precies de energie waar ze zich mee voeden. Wij hebben een Goddelijke bevoegdheid om tussenbeide te komen en terwijl er een poging kan komen om mensen bang te maken met een nep aanval van buitenaardsen, zal niet worden toegestaan dat er nucleair materiaal wordt gebruikt. Wij zullen gereed zijn om elke poging van de Illuminatie om onrust te zaaien te beoordelen, en dat is alles wat we er nu over willen zeggen. Deze afsluitende maanden van de cyclus van dualiteit zijn niet in het belang van de duistere machten maar zijn voor jullie die zich tot de disciplines hebben gericht die nodig zijn om te kunnen ascenderen. Het is jullie tijd om verantwoording te nemen voor jullie toekomst en we zullen zien dat het op deze manier eindigt.

We weten ook dat er een andere poging wordt gedaan die mogelijk tot Disclosure leidt en het is een te verkiezen alternatief ten opzichte van wat wij in gedachten hebben. We hebben jullie altijd geïnformeerd dat wij jullie in de voorhoede van dergelijke acties wensen te zien maar we kunnen jullie momenteel geen details geven omdat we geen schade willen veroorzaken aan hetgeen in aanbouw is om plaats te gaan vinden. Er zijn andere ontwikkelingen die ook tot Disclosure kunnen leiden, en het is al algemeen bekend dat Steven Greer een film heeft gemaakt die ook een stap zal zijn in het naar buiten brengen van een volledige Disclosure.

De druk lieve Mensen, ligt dus bij hen die de bevoegdheid hebben om Disclosure te laten plaatsvinden en het kan niet veel langer worden tegengehouden. Denk dus alsjeblieft niet dat als het niet gebeurt zoals jullie verwachten, het een soort van falen is. Er gebeurt veel dat goed vertrouwen in ons vereist, wetende dat wij voortdurend werken aan jullie bevrijding van de duistere machten. Onthoud ook dat wij een veel groter zicht hebben op wat er op Aarde gebeurt en dat wij ons bewegen overeenkomstig de mogelijkheden die zich aandienen. Wij vragen jullie ons te laten beslissen wat in jullie hoogste belang is en ons hartgrondig te steunen. Minder dan dat is niet behulpzaam aan de zaak of het doel om jullie stevig op het pad naar Ascentie te krijgen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en wij loven jullie voor jullie toegewijde werkzaamheden door behulpzaam te zijn bij het realiseren van de veranderingen. Jullie hebben zoveel in relatief korte tijd bereikt en hoeven alleen maar terug te kijken naar het begin van deze eeuw om te zien hoe waar dit is. Twijfel nu niet en wees op je hoede voor de laatste pogingen door degenen die tegen de veranderingen zijn en die proberen de oude systemen aan jullie op te blijven dringen. Veranderingen vinden sneller plaats dan ooit maar sommige zijn monumentaal van omvang en kunnen niet in een nachtje plaatsvinden. Lever je aandeel, wij zullen dat van ons doen en samen zijn we overwinnaars. Ik sluit af met Liefde voor jullie, onze broers en zussen van de sterren.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: André
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS