Followers

Google+ Followers

vrijdag 17 augustus 2012

17.08.2012


SaLuSa, Augustus 17, 2012


Jullie zullen weten dat we lang hebben gewerkt aan verschillende kwesties die jullie vooruitgang heeft opgehouden. Misschien hebben zelfs wij onderschat hoe moeilijk sommige zijn geweest maar we zien nu dat onze bondgenoten op de drempel staan van een plotselinge doorbraak. We zullen er van afzien te nauwkeurig te zijn maar dit keer zullen gebeurtenissen te grootschalig zijn om geheim te kunnen houden en de media zal ze niet kunnen blijven negeren.

De ontwikkelingen in de financiële sector zullen aantonen dat wat ze nu ook doen, ze niet naar de oude systemen kunnen terugkeren en dat ze enorme veranderingen zullen moeten accepteren. We bevinden ons op een punt waarop de enige oplossingen voor de grote Banken het aanvaarden van de nieuwe opzet is die gereed is om te worden geïnstalleerd. Op geen enkele manier zullen ze het oude systeem weer kunnen herstellen en binnenkort zal het in onbruik raken. Dat zal onze bondgenoten daadwerkelijk het groene licht geven om van start te gaan en het nieuwe in te voeren.

Andere zaken bereiken snel een kritiek punt en om regeringswijzigingen mogelijk te maken, dringen we er bij onze bondgenoten op aan om voor eens en altijd diegenen te verwijderen die jullie niet van dienst zijn. Dat gaat op een sneller tempo verder en jullie krijgen mogelijk van te voren uit andere bronnen informatie. Maar het zal, ongeacht hoe het naar buiten komt, goed nieuws zijn dat jullie zal laten zien dat er veel is gebeurd waar jullie niet van op de hoogte waren. Onze wens is dat alle activiteiten publiekelijk zichtbaar worden zodat jullie in de toekomst exact weten waar jullie staan.

Wij hebben te lange tijd alle details geheim moeten houden en zelfs nu zijn we nog steeds voorzichtig over wat we onthullen. Het is een kwestie van onze plannen zo veel mogelijk voor onszelf houden en het stoppen van verstoringen ervan door degenen die nog steeds loyaal zijn aan de Illuminatie. Een aantal zit natuurlijk aan hen vast door omkoping of chantage en vrezen nog steeds de consequenties van ongehoorzaamheid aan hen. Wij hebben hen echter uitgenodigd zich bij ons aan te sluiten en hen een schuilplaats te verlenen zodat ze geen gevaar lopen. Dat betekent niet dat ze vrijuit gaan voor hun misdaden maar dat is geen kwestie die wij met hen gaan afhandelen en kan het beste aan de hogere machten worden overgelaten. Aangezien gerechtigheid altijd plaatsvindt, heeft het geen zin jullie energie te verspillen door je zorgen te maken over de uitkomst.

Jullie hebben het recht te weten wie en wat er achter de vreselijke misdaden tegen de mensheid zaten. Dit te weten bevat ook lessen voor jullie , anders zullen jullie het moeilijk te accepteren vinden dat jullie het als collectief lieten gebeuren. In veel gevallen hebben jullie daadwerkelijk je goedkeuring gegeven door het niet te verhinderen. De duistere machten zijn echter zeer manipulatief en bedrieglijk want anders hadden ze niet hun misdaden kunnen uitvoeren of ermee weg kunnen komen. Het vereiste ook een extensieve samenzwering met degenen die hun bevelen hebben uitgevoerd. De dualiteit heeft jullie zeker veel zware lessen geleerd maar ook veel moois want het is geenszins eenzijdig geweest. Nu die periode tot een einde komt, kunnen jullie terugkeren naar jullie echte werkelijkheid.

Als de waarheid wordt geopenbaard zal het ook mensen tot elkaar brengen met betrekking tot hun inzicht over wat God wel of niet is. De waarheid zal niet langer samen kunnen gaan met onwaarheden en jullie zullen ontdekken dat de woorden van veel leraren zijn veranderd om aan te sluiten bij de ambities van degenen die jullie wensten te overheersen. Zij hebben inderdaad ook aanvullingen gemaakt om hun eigen interpretaties te ondersteunen. Geen enkele lering is echt beter dan een andere, al hebben sommige een beter kloppende verklaring voor God. Hij/Zij is niet het evenbeeld van de Mens of een individu zoals jullie het zouden begrijpen. God is de eigenlijke essentie, de energie waar binnen alles zijn bestaan vindt. God is Liefde en almachtig en is de Vader/Moeder van al het leven. Wij erkennen de Bron en zijn met recht dankbaar voor alles dat we hebben, waarvan het meest waardevolle het leven zelf is.

Maak je geen zorgen over de gevolgen van waar jullie zogezegd zijn afgedwaald. Dualiteit is voor het opdoen van ervaringen en spirituele groei en doordat jullie het contact met God kwijtraakten, gingen jullie je eigen weg en vertrouwden jullie op je geweten om je te leiden. De Mens heeft jammer genoeg altijd een kudde instinct gehad en volgde meestal de leider en werd ver weg geleid van Licht en Waarheid. Jullie zijn nu opnieuw verrezen, hebben de ketens van de duistere machten afgeworpen en keren terug naar het Licht. Dat heeft de aandacht getrokken van degenen die jullie leiden omdat jullie nu reageren op hun aanwezigheid en hun adviezen “horen” en op hun ingevingen reageren. Als jullie je er nog niet bewust van zijn geweest, probeer dan rustig te zitten en te relaxen en jullie zullen zeer waarschijnlijk een conversatie beginnen met jullie Gidsen of Hoger Zelf.

Voor diegenen die zich nog steeds voorbereiden op Ascentie is het advies hun energie dicht bij zichzelf te houden en het niet aan situaties te besteden die emotioneel zijn aangewakkerd door de activiteiten van de duistere machten. Het is te gemakkelijk om boos te worden over hun daden en als jullie een niveau van beheersing hebben bereikt kun je het vermijden en is dit in alle opzichten beter voor jullie. Blijf rustig want jullie krijgen genoeg om gelukkig en vrolijk over te zijn als de toekomst aan jullie wordt onthuld. Laat de oude manieren los en leef zoals jullie je verbeelden dat het leven na Ascentie zal zijn. Het zal één van de gelukkigste tijden worden die jullie ooit hebben ervaren en deze en de perioden daarvoor zullen gewoon een nare droom lijken. Wees voorbereid op plotselinge veranderingen die in jullie leven komen en die zullen bevestigen dat jullie je uit de nalatenschap van de dualiteit bewegen en weg van de Illuminatie die deze voor hun eigen doeleinden hebben uitgebuit.

Jullie hebben vaak gevraagd waarom we zaken niet gewoon overnemen maar we moeten zeggen dat het onmogelijk is tenzij ons goddelijke bevoegdheid wordt gegeven. We hebben vaak opgemerkt dat wij voorzichtig zijn niet tussenbeide te komen en dat is omdat de dualiteit een experiment is. Het doel was te ontdekken wat jullie zouden doen als jullie van God waren afgescheiden en ieder afzonderlijk van jullie heeft er vrijwillig aan deelgenomen. De beloning voor jullie was de ervaring die jullie eraan zouden overhouden en die jullie evolutie sterker dan alles op de gebruikelijke wijze zou versnellen. Dat betekende dat jullie verantwoordelijk moesten zijn voor jullie activiteiten, dus dat zou jullie zijn ontnomen als wij ons ermee hadden bemoeid. We moeten jullie vertellen dat onze bevoegdheid nu is uitgebreid zodat we sommige situaties nu zelf ter hand kunnen nemen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik sluit af met onze liefde voor jullie allemaal.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS