Followers

Google+ Followers

maandag 13 augustus 2012

13.08.2012


SaLuSa, Augustus 13, 2012


De Olympische Spelen zijn afgesloten zonder incidenten ook al hadden de duistere Mensen daar andere ideeën over. Een groot spektakel heeft bewezen een gebeurtenis te zijn, waarin landen samen zijn gebracht, mensen heeft verbonden, en bewezen dat jullie als mensdom naast elkaar in vrede kunnen leven. De gevormde positieve energie heeft zich verbonden met het Licht rond de gehele wereld, en heeft jullie weer een stap dichter bij Ascentie gebracht. Met een periode van intens Licht dat op het punt staat te beginnen, zal het verder bouwen op het Licht dat reeds bestaat, en jullie niveaus van bewustzijn zullen opmerkelijk groter worden. Lieve Mensen jullie zijn duidelijk op weg naar Ascentie en de enige persoon die je vooruitgang kan stoppen ben jijzelf. Terwijl jullie immuun worden voor de lagere frequenties, zien wij een glorieus pad voor jullie liggen die jullie rechtstreeks naar de volgende dimensie brengt. Er is geen reden om achteruit te zien, daar er zoveel is om naar uit te kijken.

Ongeacht wat er rondom je heen gebeurt, houd in gedachten dat jullie eigen vooruitgang blijft doorgaan, en niets zal jullie stoppen om Ascentie te bereiken. Hoewel, wij hebben onze verantwoordelijkheden ten opzichte van jullie, en haasten ons met verschillende acties die de brug zal vormen die jullie naar het Nieuwe Tijdperk leid. Er zijn bepaalde doelen die wij hebben zoals Disclosure, die de condities zullen creëren die voor ons nodig zijn om jullie te verheffen. Voor dit moment moeten we onze tijd afwachten, zoals met alle levens veranderende openbaringen, is het altijd nodig om de meest voor de hand liggende kans te nemen om verder te gaan. Hoewel, we willen wederom bevestigen, dat enige vertraging in de afkondiging van Disclosure niet jullie vooruitgang zal tegen houden.

Wij hebben ons laten zien bij de Olympische Spelen zij het dat het niet bijzonder was, gezien hoe vaak we tegenwoordig aan jullie hemel te zien zijn. Volledige Disclosure zal in feite de laatste halm voor de illuminati zijn, daar het de enormiteit uit de doeken doet van de samenzwering die zij hebben uitgevoerd, zelfs tot het uit de weg ruimen van mensen die gedreigd hebben hun geheimen naar buiten te brengen. Verder verbindt het ze met de eigen ontwikkeling van Ruimte Voertuigen die dan ook algemeen bekend worden. Wanneer het bekend wordt zal het de meest verbazingwekkende openbaring zijn betreffende hun Ruimte Programma, en de immense geheimhouding die ervoor zorgde dat jullie de resultaten van hun uitstapjes naar de Maan en Mars zijn onthouden.

Wanneer de waarheid naar buiten komt zal het ook de Regering en Militaire instanties dwingen om schoon schip te maken wat betreft hun frequente contacten met ET’s, terwijl zij naar jullie toe ontkennen dat ze ooit gemaakt zijn. De werkelijke feiten van het ongeluk bij Roswell bijvoorbeeld zijn nu algemeen bekend, maar jullie weten nog maar weinig van wat er is gebeurd met de ET’s die erbij betrokken waren. Dus Disclosure is zo’n belangrijke kwestie dat we die, op z’n minst gezegd, niet te licht zullen opnemen, en wanneer we terughoudend zijn is dat met goede reden. Waar het om gaat is dat het reikt tot in vele delen van jullie levens. Het terug ontwikkelen van kennis vanuit verongelukte ruimtevoertuigen heeft jullie op vele manieren voordelen gegeven, maar daar staat tegenover dat het heimelijk ontwikkeld werd tegen jullie, doormiddel van militaire applicaties. Verder is daar het misbruik van de rijkdom van jullie landen om enorme bijzonder geheime projecten te bekostigen, meestal om de macht van de illuminati en hun controle over jullie te vergroten.

We zullen nog steeds doen wat we gezegd hebben, maar misschien begrijpen jullie nu wat er allemaal bij komt kijken en dat het niet iets kleins voor ons is of voor enig hoge functionaris om Disclosure af te kondigen. Het zal een einde brengen aan donkere werkzaamheden (black-ops) die vaak gericht zijn op andere landen, met het doel om meningsverschillen en burgeroorlog te veroorzaken. Dit zijn de wapens van diegenen die weinig om jouw en jullie levens geven, met een agenda om de wereldbevolking te verminderen. Dit onheil is diep tot in jullie samenleving doorgedrongen en de waarheid kan niet veel langer geheim gehouden worden. Het einde van onderdrukking en diegenen die ervoor verantwoordelijk zijn nadert met rasse schreden, en wij en onze bondgenoten werken uitzonderlijk hard om een succesvol einde te brengen aan ons voornemen om de waarheid naar buiten te brengen.

Het verschil nu en voor de periode leidend naar het nu, is dat we aandrongen op een officiële aankondiging van Disclosure. Wij geloofden echt dat dat belangrijker zou zijn dan wanneer het van ons afkomstig zou zijn, en het heeft nog steeds onze voorkeur. Ondanks alles weten jullie dat wij hier bij jullie zijn, en stap voor stap openen zich paden die naar Disclosure leiden, wat onvermijdelijk is gezien de druk die gelegd wordt op jullie Leiders. Dus vragen wij jullie om gebeurtenissen te laten plaatsvinden opdat ze geopenbaard worden op een manier die goed is voor alle mensen. Natuurlijk komt er een punt waarop bepaalde feiten naar buiten moeten worden gebracht, en wanneer sommige mensen onvoorbereid voor ze zijn, zal het niet zijn om te willen om ze gereed te maken. Het gehele proces van spirituele verlichting over ons en onze aanwezigheid is reeds vele jaren aan de gang, en bijna iedereen die is opgegroeid in het Ruimte Tijdperk is zich ermee bekend.

Wanneer de waarheid van jullie werkelijkheid op de mensen neerdaalt zullen zij naar antwoorden zoeken, en dat is waar de Lichtwerkers kunnen uitblinken door uit te leggen wat er aan de hand is. Zelfs voor degenen die al spiritueel verlicht zijn, zijn er bronnen met nog grotere kennis, en deze komen nu naar voren. Wanneer je voor hen klaar bent, kun je er op gerust zijn dat je Gidsen ervoor zorgen dat je naar hen geleid wordt. Zij zijn zoals je mag zeggen, jullie miskende helden die geen erkenning zoeken voor hun diensten voor jullie. Wanneer je wel gewaar bent van hun aanwezigheid, waarderen zij het ten zeerste wanneer jullie laten weten wat zij voor jullie gedaan hebben. In het leven zijn er zoveel toevalligheden die goed voor jouw blijken te zijn. Zij zitten er onvermijdelijk achter, en soms in een mate van leven of dood. Hoewel moeten we niet vergeten dat jullie Engelen ook voor jullie zorgen, en “wonderen” verrichten wanneer dit nodig is.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en blij dat onze activiteiten jullie naar een relatief vredevolle periode in jullie levens heeft gebracht. Wij zijn van plan dat dit zo zal blijven, en uiteindelijk zullen we actie ondernemen om ervoor te zorgen dat permanente vrede gevestigd wordt op Aarde. Wij wensen diegenen uit jullie levens te verwijderen waarvoor geen plaats is in de hogere dimensies. Dit vormt onderdeel van het schoonmaken dat reeds is begonnen en binnenkort in alle hevigheid losbarst. Hetgeen de Galactische Federatie van Licht nodig heeft, is medewerking van jullie autoriteiten opdat ons werk officieel erkend word. Dat zal het eerste deel van Disclosure kunnen zijn dat ervoor zorgt dat wij meer contact met jullie kunnen maken iets dat wij graag willen realiseren.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: André
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS