Followers

Google+ Followers

vrijdag 8 februari 2013

08.02.2013

SaLuSa, 8 februari 2013

Waarheen leiden je reizen je nu, na alle opwinding rond Ascentie nadat het niet de grote verwachte veranderingen heeft gebracht. Zoals we je verteld hebben, heb je absoluut niets verloren als gevolg van de manier waarop  Ascentie voorbij is gegaan zonder de lang verwachte veranderingen.                                 

Deze staan klaar om ten tonele te verschijnen zodra ze op zodanige manier gecoördineerd kunnen worden dat ze maximaal in ieders voordeel zijn. Je begrijpt dat de oude systemen niet kunnen blijven daar ze niet het beste met een ieder voor hebben, en dat is juist het hele punt waar het om draait wat betreft het nieuwe systeem in te voeren. Mensen zullen uiteindelijk proberen om vast te houden aan hetgeen ze hebben, en wanneer je de boot mist wees dan gerust. Het is juist de bedoeling om diegenen te verheffen die er wel klaar voor zijn, en uiteindelijk zal niemand overblijven in het systeem van gebrek.

We hebben er hard met onze bondgenoten aan gewerkt om gelijkheid en overvloed te brengen.                 
De veranderingen zullen op een sprookje lijken, maar meer dan dat zullen zij de kwesties aanspreken die je hebben teruggehouden. St. Germain is een groot strijder met enorme macht, en hij zal er op toe zien dat niemand je kan tegenhouden om te claimen wat jouw toekomt. Hij heeft Goddelijke Krachten, en laat niemand proberen om trucks uit te halen om de distributie van de Welvaart ’s Fondsen te vertragen. De duistere Mensen hebben geen echte mogelijkheden meer die de vooruitgang naar het Gouden Tijdperk kunnen tegenhouden. Ze kunnen nog wel vervelend zijn,  maar zullen aan de kant geschoven worden waar ze geen macht meer hebben. We hebben allemaal genoeg gehad van hun vertragings- en bemoeienistechnieken. Zij hebben hun bevoegdheid ver overschreden, en het zal niet langer getolereerd worden.

In de tussentijd hebben miljoenen Lichtwerkers de veranderingen opgemerkt binnenin Zelf, en gaan almaar door met het verankeren van Licht naar de Aarde. Zij staan aan het front van een enorme inspanning om nog meer Licht op de Aarde de verankeren. Deze toename kan niet gestopt worden en zal doorgaan om jullie toekomst te realiseren. Het is als een enorme sneeuwbal, die rollend alsmaar groter wordt. Geloof ons Lieve Mensen, dit jaar zal jullie grote vooruitgang brengen.                           
Na het verbreken van de banden met dualiteit zoals jullie die ervaren hebben, gaan jullie naar een ander toneel die je brengt wat nodig is om een Galactisch Wezen te worden. Lichaamsveranderingen gebeuren continue wanneer je die energieën eruit gooit die onderdeel zijn van jouw bagage, en jij je Licht vergroot. 

Na verloop van tijd zullen de Meesters terugkomen en de hand hebben in jullie evolutie. Zij hebben je reeds zeer lange tijd vooruit geholpen en je vooruitgang gevolgd. Hoewel, degenen die de antwoorden niet binnenin kunnen vinden, zullen waarschijnlijk terug keren naar het oude model en met hun vrije wil zullen zij vooruitgang zoeken doormiddel van hun religieuze opvattingen.                      
Iedere ziel moet toegestaan worden om het zelf bepaalde pad te volgen, en zal uiteindelijk de waarheid begrijpen. Wij verheugen ons wanneer dat gebeurt, daar wij verlangen dat jullie zien dat “ALLES EEN IS”. Dualiteit is een moeilijke leermeester geweest, maar geleerde lessen zullen nooit meer opgelegd hoeven worden. Wij bewonderen jullie standvastigheid en vasthoudendheid om je hele zelf te storten in hetgeen je mee bezig zijn, ondanks dat er veel is om je af te leiden.                                
Jullie hebben zo’n positieve instelling, en zijn bereid om tot grote lengte te gaan om succes te bereiken. Blijf op dit pad en alles zal op de juiste tijd verschijnen.

Iedere ziel heeft een levensplan, en soms wijken ze er van af maar hun Gidsen zijn ter plaatse om ze te assisteren. Maar omdat we in de eind tijden leven, maakt het niet uit dat je er vanaf bent geraakt maar moet je zo snel mogelijk weer terug op je pad. Je moet je gewaar zijn van de mogelijkheden die je ernaar terug leiden, en je Gidsen werken hard om je in de goede richting te wijzen. Niemand anders dan jijzelf stelt je een doel voor ogen, en sinds je er mee akkoord bent gegaan, moet het voor de hand liggen  dat je daar bij blijft, als het kan. Wanneer je faalt, ligt het niet aan de wil van je Gidsen die je aansporen naar het juiste pad. Hoewel, wees er niet te ongerust over, daar er vele paden zijn die naar voldoening kunnen leiden.

Overal om jullie heen vallen de duistere Mensen ineen en ligt hun commando structuur in duigen. Veel van de topmensen zijn al in beperkte bewaring gesteld (contained), en geleidelijk worden hun mogelijkheden om het Licht aan te vallen steeds minder. Arrestaties vinden continue plaats en hun aantallen worden drastisch verminderd. Overal om jullie heen wordt de corruptie bloot gelegd, en de boosdoeners worden weggeleid zodat ze geen invloed meer hebben. Het is noodzakelijk voor jullie om te weten hoeveel jullie levens zijn beïnvloed door diegenen die er voor kozen om jullie te regeren doormiddel van macht. Het “Land van de Vrijheid” is een mythe welke voor jullie ogen werd gehouden om de waarheid te verstoppen, maar in den beginne waren er mensen die de juiste visie en kennis hadden, maar die overweldigd werden door de duistere Mensen. Door jullie gehele geschiedenis zijn jullie misleid, en weinig Presidenten is het gelukt om door de wurggreep van de illuminatie heen te breken. Dat Lieve Mensen verandert allemaal, en jullie hoeven niet lang te wachten om enige resultaten te zien, daar steeds meer van onze activiteiten openlijk zullen worden uitgevoerd. Het is onze manier om te laten zien dat we aan jullie zijde staan en met jullie.

Onze Federatie is nog steeds zo actief als altijd, we hebben te maken met nucleaire voorwerpen die de duistere Mensen verstoppen, we houden ze in het oog en staan klaar om ze uit te schakelen. 
     
Jullie leven in een idiote wereld, waar maar weinig wordt nagedacht over de gevolgen van het ontploffen ervan. Hoewel, wij zijn voorbereid op alles en klaar om in te grijpen wanneer dingen uit de hand dreigen te lopen. Over het algemeen, hebben wij vele inspecteurs  die regelmatig nucleaire arsenalen inspecteren, en weten dus welke landen de mogelijkheid hebben om nucleaire aanvallen uit te voeren. Wij wensen dat jullie bij elkaar gaan zitten om een manier te vinden om nucleaire oorlogsvoering te voorkomen. De bravoure waarvoor sommige landen kiezen wanneer zij elkaar bedreigen, maakt het mogelijk om in een nucleaire holocaust terecht te komen. Wij zullen dit niet toestaan, en dat is in overeenkomst met de Goddelijke instructies.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en zie hoe dicht jullie bij een vreedzame oplossing komen, waardoor er vrede op Aarde kan komen. Jullie zijn zo dicht bij het beëindigen van alle vijandelijkheden, maar het vergt een eerlijke aanpak door diegenen die nog steeds angstig zijn voor de grotere machten.              
      
Het is binnen jullie bereik, en Leiders moeten dit probleem met grote urgentie behandelen. Vertrouwen is in feite een uitzonderlijk goed wat wapens betreft.                                                                            
Het is waarheid om te zeggen dat de mensen genoeg hebben van oorlog, en de verspilling van middelen. Vrede is niet zo moeilijk om te realiseren, en wij wensen dat jullie er meer hart en ziel in leggen, dan zouden de dingen werkelijk van de grond komen.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: André
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS