Followers

Google+ Followers

vrijdag 15 februari 2013

15.02.2013

SaLuSa, 15 februari 2013


Onze bondgenoten zijn zekerder dan ooit, en gaan door met het verplaatsen van de duistere Mensen naar waar ze het minst tot last zijn. Zij liggen met elkaar overhoop en wanhopen over het duidelijk ontbreken van hun macht om te bepalen wat er gaat gebeuren. De controle over de wereld ligt niet meer in hun bereik, en ze kunnen alleen nog maar dromen over hoe het was geweest ware zij de macht niet kwijtgeraakt. De Lichtwerkers gaan voorwaarts met hernieuwd vertrouwen en maken voorbereidingen voor een laatste actie, die definitief een einde maakt aan eventuele laatste mogelijkheden van de duistere Mensen om vooruitgang te boeken. Het is voor hen momenteel meer een wedstrijd van overleven, maar er is geen plek waar zij zich kunnen verstoppen waar wij geen weet van hebben. Hoe gauwer wij hen achter ons kunnen laten, des te sneller kunnen we ons op onze eigen agenda concentreren.

Wees alsjeblieft niet ontmoedigd wanneer je weinig ziet van de uiterlijke tekenen, welke laten zien waar de Lichtwerkers mee bezig  zijn. Het meeste werk dat zij doen wordt met ons gecoördineerd , daar we gezamenlijk heel binnenkort zeer belangrijk werk hebben uit te voeren. We mogen de Lichtwerkers feliciteren dat ze op hun gemak zijn met hun nieuwe taken, en hun acties zijn nog net zo belangrijk als voorheen. De tijd blijft zich versnellen en er zijn nog meer belangrijke instromingen van Licht welke binnenkort geactiveerd zullen worden. Langzaam maar zeker gaat het duister en het Licht uit elkaar, maar we blijven mogelijkheden geven aan hen die tot een stilstand zijn gekomen, zodat ze voorwaarts kunnen gaan. Het oude model/systeem zakt in elkaar en heeft geen macht om degenen tegen te houden die nu ontwaken tot hun ware zelven.  
Angst voor het onbekende is niet langer meer een probleem als  voorheen, en mensen vinden hun vertrouwen in God.

Wij weten precies welke zielen op één lijn zitten met het Licht, en hebben een volledig profiel/dossier van een ieder van jullie. Verder kunnen wij op ieder moment  zien waar jullie je bevinden, dus diegenen van het duister en van het Licht zijn allemaal onder ons toezicht.                                   Het zal  fijn zijn wanneer we jullie binnenkort kunnen voorzien van betere middelen voor communicatie, niet alleen tussen jullie zelf maar ook met ons. Sommigen van jullie zullen zeer veel gaan reizen, en voor jullie vrienden en familie is het belangrijk dat ze je niet uit het oog verliezen.    
           
Er komt natuurlijk een tijd dat alle conventionele vliegtuigen  aan de grond worden gezet, en reizen wordt dan een comfortabele en plezierige belevenis. Uiteindelijk zullen alle vormen van transport vrij zijn van vervuiling, en niet langer afhankelijk van opgewekte stroom. Voor lokaal gebruik zal een vorm van “Stap In en Uit” buggy voorhanden zijn. De zeevaart zal niet langer nodig zijn en luchttransport zal alle vracht verzorgen, zodat de zee en het leven erin zich kan herstellen tot haar oorspronkelijke staat. Er zal ook een ontwikkeling plaatsvinden van (werk)plekken vanwaar  onmiddellijk verzenden en ontvangst mogelijk wordt gemaakt.

Disclosure wordt naar voren geschoven en wordt benaderd vanuit verschillende hoeken, en de uiteindelijke uitkomst,  wat jullie buitenaardse geschiedenis betreft,  zal onvermijdelijk zijn.                               
Het zal regeringen ertoe dwingen om hun betrokkenheid met ET’s toe te geven, ten tijde vanaf  minstens de vorige eeuw. Het gaat niet alleen maar om contact te hebben gehad, maar ook dat er een hechte verbinding en samenwerking was in ondergrondse faciliteiten (DUMB’s). Disclosure moet ook de onthulling van bewijs bevatten van buitenaards bestaan en leven op andere planeten zoals Mars. Hoewel, wanneer jullie Regeringen zich terughoudend blijven opstellen, resulteert dat er alleen maar in dat wij die verantwoordelijkheid overnemen om de waarheid naar buiten te brengen. Hoe dan ook het is tijd voor jullie om jullie historische verbondenheid met ons te begrijpen.                   
Wij zijn geen indringers of vreemden, en vele leden van de Galactische Federatie van Licht zijn jullie voorvaders, genetisch met jullie verbonden daar jullie menselijke soort geëvolueerd is.

Jullie zijn ver gevorderd sinds jullie geleerd werd dat de Aarde het middelpunt van het Universum was. Levensvormen zoals die van jullie komen overal in overvloed voor, en in multi-dimensies en parallelle Aarde’s. Gods Universum bevat duizenden en duizenden Melkwegstelsels, waarin je kunt reizen wanneer jullie eenmaal volledige Galactische wezens worden. De waarheid is zo prachtig dat vele religies zullen verdwijnen, daar men zal ondervinden dat ze niet langer het geloof ondersteunen welke grotendeels door de mens zijn opgemaakt. Georganiseerde religies zullen niet langer nodig zijn voor individuele zielen om de waarheid te begrijpen. Alle kennis zit  binnenin, en je hebt het punt bereikt dat je je eigen leraar kunt zijn, en je intuïtief hebt ontwikkeld om te weten wat je persoonlijk nodig hebt om je evolutie voort te zetten. De waarheid kan heel diep zijn, maar je kan je eigen pad er doorheen vinden. Wanneer je je eigen weten volgt zal het je leiden naar waar je vervolgens dient te zijn, dus wees gewoonweg in het nu-moment en laat de dingen zich ontwikkelen in hun eigen tijd. Het delen van je kennis is prima, maar weet dat een ander zielen pad (another souls path) niet noodzakelijkerwijs jouw behoeftes vervult.

Wij hebben onderling geen problemen daar we weten dat we ons onder geascendeerde wezens bevinden, en we erkennen elkaars lichtniveaus. De energieën zijn zodanig dat er alleen waarheid kan zijn, en communicatie is alleen mogelijk op basis van totale waarheid. Op Aarde zeggen jullie vaak het één maar bedoelen iets anders tot het punt van oneerlijk zijn, maar het is wijs om te allen tijde de waarheid te spreken. Wij realiseren dat het je soms in de problemen kan brengen, maar uiteindelijk zal je nooit meer na hoeven denken om bij de waarheid te blijven. Wanneer je altijd eerlijk denkt en bent, heb je niets te verbergen.                                                                                                                                              
Wij hebben verschillende malen jullie leiders en hun vertegenwoordigers ontmoet, en daar wij telepathisch zijn, altijd precies geweten wanneer zij niet de waarheid vertelden.

Lieve Mensen, zoals jullie kunnen begrijpen hebben jullie nog veel te leren en af te leren voordat jullie klaar worden geacht een Galactisch Wezen te zijn, maar het is ongeacht jullie lot. Jullie zullen terugkeren naar die niveaus van Licht die je eens had, en gelaten om ervaringen op te doen zodat je een mentor voor anderen kan zijn. Dus wees aardig tegen je mede reizigers en vol compassie wanneer zij fouten maken en in duisternis vervallen. Jullie hebben het allemaal gedaan en het is niet te voorkomen wanneer je omringd bent door zulke lage vibraties. Het geheim is dat je jezelf weer staande weet te krijgen, en je ervaringen gebruikt om volgende uitdagingen van eenzelfde aard te overwinnen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en jij zult weten dat dit jaar een jaar is die toebehoord aan de mensheid. Een tijd waarin jullie erkent worden voor wie jullie werkelijk zijn als Soevereine Wezens, en jullie rechten hersteld worden. Er is veel dat staat te wachten om onthuld te worden, en wij zijn blij om er onderdeel van uit te maken. Onze liefde blijft alsmaar gezonden naar jullie en Moeder Aarde, en dat zal altijd zo blijven.


Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: André
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS