Followers

Google+ Followers

vrijdag 1 februari 2013

01-02-2013
SaLuSa, 1 februari 2013


Sinds lange tijd zijn de energie quotiënten (resultaten) op Aarde langzaam gegroeid, maar sinds jullie  er een grote verhoging in hebben ervaren, zijn ze enorm toegenomen. Het betekent dat jullie niveaus van Licht in grotere mate toenemen, en de resultaten zullen geleidelijk zichtbaar worden wanneer de grip van de duistere Mensen op mensen steeds meer wordt losgelaten. Het Licht heeft lange tijd de waarheid onthult betreffende hun activiteiten, en ze zijn niet langer in staat jullie voor de gek te houden met hun plannen zich de macht toe te eigenen. In feite wordt het hen snel duidelijk dat hun tijd voorbij is, en zij klampen zich vast aan van alles wat hen hoop geeft om het onvermijdelijke eind van hun periode van regeren te voorkomen. Met de wetenschap van alles wat er in het verleden is gebeurd wat de duistere Mensen ondersteunde, is het mogelijk om jullie leven te leven zonder angst voor enige acties van hun kant. Dat weerhoudt hun van de condities waarin zij floreerden, en voor hun eigen ogen zien zij hun macht wegglippen. Hierdoor kunnen onze bondgenoten makkelijker werken om de lang verwachte veranderingen te versnellen, en zullen jullie niet lang meer hoeven wachten om hen te kunnen zien.

Nu de lagere energieën wegvallen, zijn er meer mogelijkheden voor degenen die nog steeds niet ontwaakt zijn voor het Licht, en de druk ligt op hen om zichzelf te verheffen. Anders, zullen zij ervaren dat zij niet langer in de hogere trillingen kunnen verblijven welke zich constant verhogen.
               
Door hun onuitgesproken keuze blijven zij in de lagere trillingen om hun ervaringen te vervolgen. Natuurlijk zal iedere ziel op de hoogte zijn geweest van de mogelijkheden  die leven op Aarde vergezellen tijdens deze periode van Ascentie, en hebben zij zich mogelijkerwijs  voorgenomen om gewoon hier doorheen te leven als onderdeel van hun ervaringen. Dat is Lieve Mensen waarom jullie iedere ziel de vrijheid  moeten toestaan om hun eigen pad te kiezen. Wanneer het iemand dichtbij jullie betreft, voel je dan bevoorrecht dat je gekozen bent deel te zijn van hun levensplan. Bedenk ook dat als een geascendeerd Wezen, jullie de mogelijkheid hebben om terug te keren naar de lagere dimensies en je contact met hen te onderhouden.

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, is het levensplan van een ziel geen lukrake rangschikking zonder een doel in gedachten. Het is zorgzaam uitgedacht om een ziel de juiste ervaringen mee te geven om hun evolutie te vervolgen. Daarbij is het nog steeds jouw keuze om ze te voldoen, maar wees gerust je veranderd niet eenvoudig iets wat klaarblijkelijk het beste met je voor heeft.                                               

Hoewel, levensplannen veranderen weldegelijk wanneer zich omstandigheden voordoen die niet voorzien waren die onderdeel  worden van je ervaringen. Soms zijn ze niet in je voordeel, maar aan de andere kant kunnen ze je sneller vooruitbrengen dan vooraf verwacht. Voor iedere ziel die besluit door te gaan op het Ascentiepad, zijn er vele helpers die onophoudelijk werken om er voor te zorgen dat je voornemens worden vervuld. We willen benadrukken dat jullie nooit alleen zijn op jullie reis, en onze aanwezigheid is nooit opdringerig wat betreft het binnen dringen in jullie privé aangelegenheden. Het is meer een mate van dat wij simpel “weten” wanneer onze hulp of aanwezigheid nodig is. Het is niet alleen de Galactische Federatie van Licht die anderen dient, daar alle geascendeerde zielen op de ene of andere manier dienen en uiteindelijk zullen jullie dat ook.

De verschillen in uitkomst van ervaring van de 21ste december smeulen en gaan nog steeds door, maar dat komt grotendeels door de moeilijkheid van waardering wat het Licht betreft, daar er niet zoiets bestaat als “mislukking”. De enige constante is “verandering” en het raakt het leven van zovele mensen, en zij zijn degene die de uitkomst bepalen.     
                                                          
Jullie weten nu wat er mogelijk is, en het is aan jullie om jullie eigen realiteit te realiseren. 
                  
Wij zijn natuurlijk op de hoogte wat betreft de steeds groter wordende vraag naar de uitkering van de Welvaartsfondsen, de verklaring van Disclosure en de uitkomst van vrede. Wees gerust het is ver gevorderd en bijna zover. Jullie vreugde en blijdschap zullen dan in overvloed aanwezig zijn, daar jullie diep van binnen weten dat jullie de overwinning reeds hebben behaald. 
                                                     
Voor jullie heeft de tijd zich reeds versneld maar soms lijkt het ook alsof het zich met de voeten sleept, en begin je ongerust en ongeduldig te worden. Houdt je zicht alsjeblieft gericht op de toekomst, en onthoudt dat de meeste van jullie je in een bevoorrechte positie bevinden door te weten wat er zich voordoet. Als Lichtwerkers kijken we naar jullie om de mensen op te beuren, daar de tijd dat jullie je bezwaard voelden om je overtuigingen te delen reeds lang achter jullie liggen. Wees open en laat het bij het vertellen van jouw waarheid zonder te willen overtuigen, dat is het beste voor de mensen om je heen.

Moeder Aarde is voortdurend bezig geweest met het maken van veranderingen, en vanwege de enorme hoeveelheid Licht die er nu is verankerd, zijn er geen catastrofale maatregelen meer benodigd. De klimaatveranderingen vonden plaats om verschillende redenen, waaronder menselijke bemoeienissen, maar wanneer alles tot rust is gekomen zal je de meest comfortabele condities hebben zonder de extremen waar je nu aan gewend bent. Moeder Aarde is erg dankbaar voor de Liefde en de zegeningen die je haar hebt gezonden, daar ze in het recente verleden veelal vergeten werd voor de “Moederrol” die ze speelt. De vrouwelijke invloed komt terug en brengt meer harmonie en balans, en mannelijke dominantie wordt vervangen door een meer gebalanceerde representatie, overal waar je kijkt.

Vanaf het niveau waar wij verblijven zijn wij verheugd te zien dat er zo vele groepen worden gevormd om de veranderingen te realiseren, daar het meeste vanaf de lagere niveaus begint. Wanneer je daarmee begint, krijg je door de Wet van Aantrekking steeds meer hulp totdat alles zo is geregeld dat succes gegarandeerd is. Wij opereren op niveaus waar jullie het moeilijk zouden vinden om te werken, dus gezamenlijk zijn wij een enorme kracht voor verandering. Niets zou ons meer verblijden dan jullie te vertellen over onze acties die wij ten behoeve van jullie uitvoeren, maar het is nog steeds niet het juiste moment om te onthullen wat we aan het doen zijn. Te zijner tijd zullen jullie het weten, en er is zoveel dat recht gezet dient te worden betreffende jullie geschiedenis.   
               
Het maakt niet uit waar je kijkt en je zult zien dat de waarheid veel geweld is aangedaan, of zelfs herschreven opdat ze beter bij de ambities van de duistere Mensen pasten. Je vindt ze bij alle grote instellingen, en je bent je niet altijd bewust  dat zij tegen het Licht werken. Jullie moeten de waarheid leren kennen daar het je zal laten zien dat jullie ware zelven onderdrukt en geknecht zijn, om de indruk te geven dat jullie niet de kracht hebben om jullie eigen toekomst te bepalen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en wil jullie laten weten dat wij nog steeds in zeer grote mate bij jullie zijn, en wij beschermen degenen van het Licht zo goed als mogelijk. Het is misschien moeilijk te begrijpen, maar soms zal een ziel zijn leven opofferen om het doel van zijn bestaan te benadrukken. Het is het ultieme geschenk aan anderen wat gebruikelijk immens veel Licht naar de Aarde brengt. Wij houden van jullie zoals altijd.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: André
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS