Followers

Google+ Followers

vrijdag 22 februari 2013

22.02.2013


SaLuSa, 22 februari 2013De druk die jullie op de autoriteiten leggen,  weet hen verzekerd dat je niet zal toestaan dat het oude systeem blijft voortbestaan. Jullie roep om verandering zet je op het pad voor de introductie van de Nieuwe Tijdperk ’s voordelen die jullie tot nu toe waren onthouden. Het is bijvoorbeeld duidelijk dat er stappen genomen dienen te worden voor de introductie van vrije energie, daar over de gehele wereld escalatie van gas- en elektriciteitsprijzen  worden toegestaan, tot het punt dat mensen ze niet meer kunnen betalen. We vragen ons af hoeveel demonstraties er gaan plaatsvinden voordat het onderwerp serieus wordt overwogen. De mensen zijn erg geduldig geweest, maar er komt een punt dat ze het niet meer zullen pikken.  Dit is een gevaarlijke tijd voor de autoriteiten die hetgeen wat plaatsvindt niet mogen negeren. Opstanden zijn niet fijn en we bepleiten geen enkele vorm van geweld, maar we begrijpen wanneer je zulke actie als de enige manier ziet om aandacht te krijgen voor jullie eisen. Het betekent dat we misschien genoodzaakt zijn om ten behoeve van jullie tussen beiden te komen wanneer het uit de hand dreigt te lopen.
Gelukkig, als gevolg van de recente instromingen van energie die mensen heeft opgebeurd (lift-up),  is er een kalmerend effect die uitgestraald wordt door diegenen die het in hun wezen opgenomen hebben en in staat zijn om Liefde en Licht op de situatie te projecteren. Dat zorgt voor balans binnen de gemeenschap, en helpt meer individuen om te beseffen  dat vreedzame activiteiten nodig zijn. Men schiet er veel meer mee op om het beste in de mens naar voren te laten komen, in plaats van de confrontatie te zoeken met de gevestigde macht. Liefde is de meest krachtige macht in het Universum en we moedigen jullie aan om die te gebruiken, en overtuig de mensen om je heen door hen het juiste voorbeeld te geven. Je zult zien dat wanneer meer  mensen ontwaken ze ook een verandering in hun bewustzijnsniveau ervaren, en wordt het gemakkelijker om hen samen te brengen om voor een gezamenlijk doel  te werken. Dat is waar jullie kracht ligt en het zal positieve resultaten opleveren.
Zoals jullie merken, is het nog steeds moeilijk om vooruitgang te boeken zolang de duistere Mensen nog aan de macht zijn. Maar er is een limiet aan hoe ver zij kunnen gaan, daar zij niet meer de uitgebreide ruggensteun hebben als voorheen, om succesvol te zijn. Ze worden er één voor één uitgepikt, en het verzwakt de mogelijkheden om hun plannen door te voeren.  
Het ontbreekt hen aan coördinatie en leiderschap, iets dat eerder altijd aanwezig was om hen te ondersteunen. Het is onze hoop dat ze met hun activiteiten stoppen en zich tot het Licht keren, en een ander pad nemen dat hen uit de duisternis leidt. Vanuit ons perspectief is het nooit te laat voor een ziel om van spoor te veranderen,  zij zullen verwelkomd worden, want het is niet aan ons om over hun voorgaande levens te oordelen. Het is om deze reden dat wij jullie in het verleden gevraagd hebben om geen oordeel te hebben over enig andere ziel die nog in het duister verblijft, maar liever iemand te zijn die probeert hen op te beuren door hen van jouw Liefde te geven. Duisternis is de afwezigheid van Licht, en jullie als Lichtwerkers kunnen die situatie veranderen zonder jezelf aan een andere ziel op te dringen. 
Jullie hebben nog steeds meer dan genoeg te doen om het Nieuwe Tijdperk te realiseren, maar het wordt makkelijker daar jullie een enorme ruggensteun hebben van ons en andere bronnen.
Er is nooit een moment dat wij niet bij jullie zijn, en wij doen ons best om jullie te inspireren en aan te moedigen om altijd de beste oplossing voor alle situaties te vinden. Jullie houden het spandoek op voor een ieder die ontwaakt, en zij zullen jullie vinden wanneer ze je nodig hebben. Wij weten dat jullie hart op de juiste plaats zit en dat jullie van daaruit werken, zodat beslissingen gemaakt worden in het belang van iedereen. Wij hebben zo’n bewondering voor iedereen, en zijn blij dat jullie binnenkort  de resultaten van jullie inspanningen zullen zien. Wanhoop niet, daar jullie het moeilijke deel reeds gedaan hebben en veel verder vooruit zijn dan jullie je beseffen. Het is belangrijker dan ooit om gefocust te blijven op de uitkomst van de veranderingen, in plaats van je te concentreren op de onevenwichtigheden zelf. Zie alles op zijn plaats vallend zoals verwacht en belooft, omdat jullie zo dicht bij de laatste dagen van het oude model zijn. Het heeft weinig of geen kracht meer om in de huidige hoge niveaus van energie te verblijven, en moet uiteenvallen en terugkeren naar de lagere niveaus van vibratie.
Wanneer de bewustzijnsniveaus een bepaald punt bereiken, dwing je letterlijk de verwachte veranderingen tot manifestatie. De negativiteit die ze in plaats houden ondervinden dat hun kracht is losgeslagen, en kunnen niet langer de tijdslijn dicteren waarin ze je het liefst zouden beperken.          
Er is al meer vooruitgang geboekt dan ooit voorheen, en verwezenlijking van de beloften die aan jullie zijn gemaakt zijn zo dichtbij. Hoewel, de uiteindelijke goddelijke beslissing bij God ligt,  wat totaal succes verzekerd wanneer het eenmaal wordt gegeven. Hoe da n ook geloven wij dat binnen een paar maanden de richting waarin jullie gaan duidelijk wordt, en wij verwachten daarbij massale steun van jullie. Het zal aan jullie zijn om het goede nieuws zoals jullie het begrijpen te verspreiden, en meer zielen naar het Licht te brengen.
Wij overzien wat er op Aarde gebeurt, maar houden ons desondanks een beetje op de achtergrond opdat onze bondgenoten doorgaan om meer controle te krijgen over wat er plaatsvindt.                        
Natuurlijk begeleiden we hen, daar we een betere kijk en begrip hebben op hetgeen eventueel staat te gebeuren. Wij zijn de onzichtbare helpers die de weg plaveien voor de uiteindelijke overwinning op de duistere Mensen. Wij koesteren geen wrok of boosheid wat hen betreft, en hebben compassie voor iedere ziel die van hun Licht is weggedreven. Wij vergeten nimmer dat alles een belangrijk deel van het geheel is, en wij geven aan een ieder op hun evolutionaire pad een gelijk deel van ons Licht. Iedereen heeft hetzelfde potentieel om hun weg terug te vinden naar het Licht, en wij helpen waar we gevraagd worden voor begeleiding.
Lieve Mensen help de vrede te bewaren, en help om de balans te bewaren tussen de verschillende sekten en rassen. Soms vinden zij het moeilijk om de Eenheid te accepteren van het Menselijk Ras, en vaak zijn religieuze verschillen ingeworteld in hun geheugen vanaf hun kindertijd.                            
Accepteer liefdevol de verschillen en sta anderen toe om hun eigen pad te volgen, op voorwaarde dat ze niet een andere ziel ’s keuzevrijheid hinderen.  Angst ligt aan de wortel van de meeste problemen, en daarop wordt ingespeeld door de illuminati en hun supporters.                                                  
Vervang angst met Liefde en laat anderen toe hun dictaten te volgen totdat zij zich realiseren dat hun ervaringen zijn vervuld en niet langer nodig zijn.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en blij om de progressie te zien die gemaakt is in het brengen van vrede op Aarde, ook al erkennen wij dat vele kleine oorlogen nog steeds hun tol eisen op mensenlevens.                    
Het zal niet lang meer duren voordat vrede wordt verklaard over de gehele wereld, en wij zullen er voor zorgen dat het permanent is.


Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: André
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS