Followers

Google+ Followers

vrijdag 15 maart 2013

15.03.2013


SaLuSa, 15 maart 2013Daar de focus voor veranderingen vaak gericht is op President Obama en de Verenigde Staten, wordt soms vergeten dat de gehele wereld hierbij betrokken is. Voor het geval je het nog niet weet, ontluiken er over de hele wereld bewegingen voor verandering, en jullie als  Menselijk collectief versnellen  de dag waarop een ieder er gewaar van wordt. Mensen laten hun rechten gelden om datgene te eisen wat zij als belangrijk zien in hun leven, door de controle weg te halen bij diegenen die alleen uit eigen belang werken. Het is succesvol maar vaak alleen ten koste van confrontaties, en voortdurende ontkenning van hun rechten door de autoriteiten en het militaire apparaat.                   

Hoewel, geen enkele oppositie zal de mensen voor langere tijd afschrikken om hun vrijheid en zelfbeschikking terug te krijgen. Jullie hebben het einde der tijden zelfgeschreven, en wij van de Galactische Federatie van Licht en alle Lichtwerkers dragen bij aan jullie realisatie van wat er van jullie verwacht wordt.
Wij weten dat de stress van het leven in deze rumoerige tijden, en de noodzaak om vertrouwen te houden veel van jullie vergt, maar zoals jullie zullen zien zal het allemaal zeer de moeite waard zijn. Jullie zijn Eén, en iedere ziel heeft een rol te spelen, ongeacht aan welke zijde hij/zij staat, en wanneer het Licht de duisternis van negativiteit doordringt zullen jullie zien dat het minder effect zal hebben. Dualiteit zoals jullie die ervaren hebben moet voor alle ‘intenties en doeleinden’ zijn cyclus afronden, en jullie moeten de rommel opruimen die het heeft achtergelaten. Het Licht dat krachtiger wordt ontwaakt steeds meer zielen, ook al zitten sommigen zeer diep verankerd in hun geloof waar zij zich vechtend aan vast houden. Uiteindelijk zullen zij een keuze moeten maken welke weg te nemen, en kunnen in de 3D frequentie  blijven wanneer dat hun uiteindelijke wens is.                                       

God stelt aan geen enkele ziel eisen dat zij binnen een bepaalde periode moet evolueren, maar biedt hen alle gelegenheid om vooruitgang te maken en om de Liefde en Licht van de Bron binnen te gaan. Zoals we jullie meerdere malen verteld hebben, heeft iedere ziel  een Godsvonk die nooit gedoofd kan worden.
Weet dat wanneer jullie je reis door de hemelen vervolgen jullie naar hogere vibratie verrijzen.                Zij zorgen ervoor dat de gevraagde veranderingen zich kunnen manifesteren die jullie in het Nieuwe Tijdperk plaatsen, ook al moet er eerst nog veel opschoning plaatsvinden. Samen met onze geavanceerde technologieën zullen wij jullie assisteren, waardoor het zeer snel zal verlopen.             

Met onze hulp en inspiratie groeien jullie eigen technologieën  zeer snel, en vele, vele vrije energie programma’s  staan gereed. De Petroleum Industrieën en degenen met investeringen daarin vechten natuurlijk om hun posities  op de markt te behouden, maar zij zijn gedoemd daar jullie met de Nieuwe Tijdperk technologieën moeten beginnen. Jullie zijn veel te lang teruggehouden, en het was nooit de bedoeling dat jullie nu nog steeds fossiele brandstoffen zouden gebruiken tijdens dit deel van jullie ontwikkeling. Er staan vele verbeteringen klaar om geïntroduceerd te worden, en wederom zeggen wij dat het een zeer drukke tijd wordt.
Je mag met recht concluderen dat er steeds meer ‘kanalen’ van ons of andere Wezens in de hogere niveaus worden geopend, en dat komt doordat jullie op gemiddeld niveau doorgaan met het verhogen van jullie bewustzijn, en zodoende zulke bronnen kunnen bereiken. Er komt een tijd dat jullie een duidelijke verbinding zullen hebben met je Hoger Zelf, maar voor nu zullen deze openingen alleen komen voor diegenen die een levenscontract hebben om deze connecties te maken.                            

Wij weten dat velen van jullie de ambitie hebben om bij te dragen aan het werk om jullie beschaving voorwaarts te duwen, maar niet iedereen is daarvoor voldoende voorbereid. Maar toch is een ieder van jullie hier in deze tijd en heeft invloed betreffende hoe de toekomst zich zal voltrekken. Sta toe om de dingen op hun eigen manier te laten ontwikkelen, en wees je eenvoudig bewust wanneer er zich een mogelijkheid aan je voordoet. Blijf gefocust op positieve dingen en weet dat je niet alleen helpt je eigen toekomst te creëren, maar ook die voor anderen.

Je werk wordt gewaardeerd en je hoeft niet langer teleurgesteld te zijn over recente gebeurtenissen die met Ascentie te maken hebben. De uitkomst kan een beetje anders zijn dan origineel gepland, maar wij passen deze altijd aan de behoeften van het huidige moment aan. Zoals altijd is ‘timing’ zeer belangrijk, en de basis van menig besluit is het doel dat zoveel mogelijk zielen uiteindelijk zullen ascenderen. Wanneer de tijd verstrijkt en de bewustzijn niveaus hoger worden, zullen de duistere Mensen steeds minder invloed hebben op wat er plaatsvindt en kunnen jullie ze overlaten aan hun zelf gecreëerde ‘ter ziele gaan’. Zij worden naar de achtergrond gedrukt en verliezen hun macht om jullie vooruitgang naar het Gouden Tijdperk tegen te houden.                                                                                   Wat jullie zullen ervaren wanneer het arriveert is niet in woorden uit te drukken, maar het is meer dan jullie je momenteel voor kunnen stellen en zal de meeste van jullie verwachtingen overtreffen.

Wanneer jullie de eerste Licht Stad in Sedona zullen aanschouwen, zal het jullie een idee geven van hoe jullie toekomstige levens eruit zal komen te zien. De gebruikte technologieën in gezondheidszorg  zoals jullie ze zouden begrijpen zijn zeer geavanceerd, en behandelen een ieder met zorg zonder bijwerkingen. Geneeswijzen maken gebruik van geluid, kleuren en crystal technologie, die erg futuristisch zijn in vergelijking met jullie huidige niveau van gezondheidszorg en behandeling, maar jullie beginnen reeds met deze mogelijkheden te onderzoeken. Jullie worden met opzet geïnspireerd door ideeën die zullen helpen voor een nieuwe aanpak voor ‘gezond zijn’, en naar verloop van tijd zullen jullie niet, en kunnen jullie niet ‘on-gezond zijn’. Een punt zal bereikt worden waar jullie niveaus van vibratie veel te hoog zijn voor enige lagere energieën  om jullie te beïnvloeden. Tegen deze tijd zullen jullie ook een totale verandering in jullie lichamen ervaren hebben, die weer hersteld is in zijn originele glorie, vrij van enige onvolkomenheid of invloed van het ouderdomsproces.                Dit zijn allemaal stappen langs het pad om een Galactisch Wezen, met vol bewustzijn te worden.

Ga alsjeblieft door met jullie toegewijde aanpak door meer en meer Licht naar Moeder Aarde te brengen, daar zij er ook aan toe is van gelijke veranderingen te genieten, om in haar originele glorie hersteld te worden. Momenteel manoeuvreert zij voorzichtig gebieden op de Aarde naar hun nieuwe posities, waarbij sommige gebieden verrijzen en anderen  dalen, maar nog niet hun uiteindelijke posities hebben bereikt. Veel van Atlantis zal verrijzen rond bestaande kustlijnen die verbonden waren met deze grote landmassa. Veel van jullie geschiedenis is omhuld met verhalen over Atlantis, en de waarheid van deze voormalige grote beschaving  zal verteld worden. Het heeft zeer lange tijd bestaan en velen van jullie hebben daar levens gehad. Sommigen van jullie herinneren zich het zinken ervan en waren aanwezig tijdens zijn laatste dagen, zo’n 10.000 jaar geleden.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en laat jullie met onze Liefde en Licht.


Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: André 
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS