Followers

Google+ Followers

zaterdag 9 maart 2013

08.03.2013

SaLuSa, 8 maart 2013


De wereld is nog steeds in een staat van verwarring, maar we zien dat alles vooruit gaat zoals het bedoeld is om de resultaten te verkrijgen die nodig zijn om jullie krachtig voort te bewegen op het pad van het Nieuwe Tijdperk. Het oude systeem en de wegen van de dualiteit worden getoond zoals ze zijn, namelijk een manier om jullie onder controle te houden. Zij moeten worden verwijderd of veranderd, als er ook maar iets overblijft om te kunnen bestaan in de hogere vibraties. Sommige van de veranderingen gebeuren op een natuurlijke manier, maar andere situaties zijn door de mens gemaakt en behoeven extra aandacht om ze af te kunnen breken. Het herstellen van jullie soevereiniteit is zo'n gebied en het heeft legale middelen nodig om de wetten te veranderen die waren geïntroduceerd om jullie rechten weg te nemen. Het zal tijd kosten en kan het beste geregeld worden nadat veranderingen van de regeringen plaats hebben gevonden. Veel draait er om deze verandering en wees ervan verzekerd dat de middelen om dit te bereiken al in stelling staan. 

Wat velen van jullie zich al realiseren is dat er na de verheffing van 21 december een opmerkelijke verandering is gekomen in de menselijke houding ten opzichte van elkaar. Ook dat het ontwaken geleid heeft tot meer verbinding met elkaar voor het beste voor iedereen. Autoriteiten zijn bezig taken over te nemen die jullie allen en jullie levensstandaard beïnvloeden. Jullie beginnen te begrijpen dat jullie gemanipuleerd zijn en misbruikt door degene met macht. Het was een opzettelijk beleid en ware het niet vanwege jullie verlichting, dan zou het geleid hebben tot jullie totale gevangenschap. Dit lijkt vergezocht, maar de Illuminati hebben al duizenden jaren naar dit doel toegewerkt.

De toekomst was voorspeld en de Lichtkrachten kregen ook een doel om te bereiken en te verzekeren dat de Illuminati nooit het hunne zouden bereiken. Nu zou je misschien zeggen dat het nooit een echte strijd was als het Licht altijd de winnaar is in zulke omstandigheden. Echter, het heeft wel veel gekost van de Mensheid en er zijn zelfs levens geofferd, en vergeet niet dat jullie allen vrijelijk jullie diensten hebben aangeboden. In de praktijk hebben deze ervaringen jullie evolutie versneld, dus wat jullie hebben gegeven van jezelf is niet voor niets geweest of zonder waarde. Integendeel, jullie waren in de diepste duisternis en nu goed op weg terug naar de levels waar alleen het Licht kan bestaan. 

Binnen de komende paar jaar zullen jullie prachtige veranderingen zien die je uiteindelijk naar het "beloofde land" zullen brengen en je zult in kristallen steden van Licht wonen, waarbij zuiverheid en schoonheid een permanente factor zullen zijn. Dat betekent dat je je door verschillende opwindende fases van verandering heen zult werken om dat level te bereiken, en in staat zult zijn om van je vertrouwen op fossiele brandstoffen te bewegen naar vrije energie. Het begint al vorm te krijgen, maar eerst dienen degenen die tegen zulke veranderingen zijn uit de weg worden gehaald om hun inmenging te stoppen.

Wanneer de zaken zover zijn dat het stadium bereikt wordt dat wij openlijk met jullie in contact kunnen treden, kunnen jullie vrienden van de Binnen Aarde jullie ook ontmoeten en een andere belangrijke periode in jullie evolutie zal dan beginnen. Jullie zullen de verloren tijd snel inhalen, en het Galactische Wezen worden die jullie al zijn en waren voordat je ermee instemde de lagere vibraties te ervaren. Met al deze veranderingen komt er een grote gelukzaligheid alleen maar om te leven, en het leven zal bevredigend zijn en veel voldoening geven. In feite zal je gauw zo gefocust zijn op je nieuwe ervaringen dat de tijd van dualiteit snel zal wegvagen naar de achtergrond. 

Dood als zodanig zal niet langer een punt zijn omdat je zult beslissen wanneer je naar een andere ervaring wilt voortgaan. Het veranderen van lichaam zal even gemakkelijk zijn als andere kleding aantrekken. Wat het punt naar voren brengt dat wanneer je creatieve krachten groeien, je jezelf kan "denken" in wat voor vorm dan ook je wilt verschijnen. Al deze voordelen zullen je zoveel meer tijd voor jezelf geven, en "werk" zoals je dat nu kent, zal niet meer iets zijn dat je moet doen om te overleven. Noch zal het zoveel tijd in beslag nemen als nu het geval is. Het zal eerder een kwestie zijn van wat je leuk vindt en je voldoening geeft. Uiteindelijk zal er geen geld meer bij betrokken zijn, aangezien men het lang zonder zal hebben kunnen stellen, en dat is hoe een maatschappij samenwerkt voor het gemeenschappelijk welbevinden. Aan al je behoeften zal worden voldaan en vele ervan kunnen door "denken" in werkelijkheid worden gebracht als en wanneer je ze nodig hebt. 

Lieve Mensen, we zijn ons ervan bewust dat sommigen van jullie zich nog steeds in de steek gelaten voelen omdat er aan de buitenkant niets gebeurd is op de 21e december, maar er heeft meer plaatsgevonden dan zichtbaar was en er was geen onderbreking in onze hulp om zaken tot een prachtig einde te brengen. In werkelijkheid gebeurt alles op precies het juiste moment, en omdat wij in het "Nu" leven delen we niet dezelfde ervaringen als jullie. Laat tijd los aangezien het niet langer betrouwbaar is en nooit constant geweest is. Go with the flow en sta toe dat dingen naar je toekomen als mogelijk en je zult ontdekken dat je veel meer op je intuïtie kan vertrouwen. Begrijp dat er een punt komt waar je zult kunnen reizen door pure gedachte, en wel direct op hetzelfde moment. Het heden, verleden en toekomst zullen alle een zijn en wanneer jullie eenmaal Galactische Wezens zijn ben je in staat buiten je eigen Universum te reizen als je dat wilt. 

Sommigen van jullie zijn zo verwikkeld in aardse zaken dat je vergeet waar je toekomst je zal brengen. We maken geen licht van jullie problemen, maar heb alsjeblieft vertrouwen dat alles ten goede komt om je de ervaring te geven die nodig is om jezelf te ontplooien. Wanneer je iets onplezierig vindt, stop dan een moment om te kijken wat de les is die er voor je in zit. Dualiteit mag dan beëindigd zijn, jullie hebben nog niet alle banden ermee verbroken. Er is ook nog karma dat nog uitgewerkt dient te worden en dat maakt allemaal deel uit van je persoonlijke reiniging. Zie het voor wat het is en laat het dan achter je. Als er andere mensen bij betrokken zijn die er naar jouw gevoel schuld aan hebben, zet je veroordeling dan alsjeblieft opzij en vergeef allen die er bij betrokken zijn. Niets gebeurt er in je leven zonder een goede reden, dus accepteer en verwelkom wat er komt met een blij hart. 

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ben verguld dat jullie doorzetten met het werk aan jullie eigen verheffing en in praktijk brengen wat je hebt geleerd. De snelheid van jullie groei in het Licht is opmerkelijk en door dit te doen helpt ieder individu aan het verheffen van andere zielen mee. Jullie zijn een collectief bewustzijn en wanneer dit de kritieke massa bereikt heeft zul je de meest wonderlijke ervaring beleven van Ascentie. Het is gaande en je hebt niets verloren door je voor te bereiden, maar in feite veel gewonnen. Hou je intentie om vervulling te bereiken krachtig en je zult er met gemak komen. 

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: Karin 
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS