Followers

Google+ Followers

vrijdag 1 maart 2013

01.03.2013

SaLuSa, 1 maart 2013

In vele delen van de wereld vallen de oude energieën uit elkaar en daarmee ontstaat de mogelijkheid dat ze vervangen kunnen worden door het nieuwe paradigma (model). Je zou kunnen zeggen dat het nog even afwachten is op de achtergrond, daar er veel werk is verzet, om er zeker van te zijn dat we tot overname over kunnen gaan. Het brengt een zekere mate van onzekerheid met zich mee daar je enige tijd tekenen van uit elkaar vallen zult waarnemen. De Euro is erg onstabiel en sommige andere valuta’s eveneens. Het wijst allemaal naar een grote verandering die ook de banken zal dwingen hun handelingsmethoden aan te passen. Zij hebben het aan zien komen maar hebben geprobeerd het onvermijdelijke af te wenden, maar dat zal geen nut hebben. Er is reeds overeenstemming bereikt tussen vele landen over de voorgestelde veranderingen, en het is slechts wachten op het juiste moment om verder te gaan.

Binnenkort zal Disclosure plaatsvinden, maar verwacht niet dat het in de beginfase ver reikt. Het zal tijd vergen om de geheimzinnigheid af te pellen rondom alles wat Buitenaardsen en UFO’s betreft. Hoewel, wanneer de waarheid naar buiten begint te komen, zullen de sluisdeuren open gaan wat ons en onze bondgenoten betreft. Het zal enige tijd in beslag nemen om de waarheid uit te laten komen betreffende de samenwerking tussen jullie Regeringen en de Greys, en hun gebruik van vooraanstaande technologieën die aan hun gegeven werd. Onze wens is voornamelijk dat onze aanwezigheid officieel wordt toegegeven, met de verzekering dat onze contacten ten allen tijde vreedzaam zijn geweest en met de bedoeling om de mensheid te helpen. Wij leven met het Licht en hebben de protocollen en Wetten van God nagestreefd in onze interacties met jullie.

Over enige tijd zullen jullie veel te weten komen betreffende onze betrokkenheid met jullie over de afgelopen duizenden jaren, en jullie zullen uitvinden dat we daarin jullie Beschermers zij geweest. Wij hebben jullie groei geobserveerd, en hebben jullie geholpen om hindernissen te nemen die jullie evolutie anders danig hadden kunnen vertragen. Er is natuurlijk een grens tot hoe ver we kunnen gaan, daar we ons niet willen mengen in situaties waar jullie je eigen karma oogsten. We moeten ons terughoudend opstellen, maar dat weerhoudt ons er niet van te proberen om jullie ervaringen te verzachten door jullie continu Liefde en Licht te zenden. Nu begeleiden we jullie van dichtbij door wat zich zal bewijzen als een zeer actieve tijd, waarin we worden toegestaan om nader tot jullie te komen. Jullie zien onze voertuigen veelvuldig en vaak in grote hoeveelheden terwijl we doorgaan met onze schoonmaak van jullie atmosfeer, terwijl ons oog houdend op diegenen die nog steeds voornemend zijn om rotzooi te veroorzaken.

In het verleden is er vaak gerefereerd aan het arresteren van de ringleiders van de duistere Mensen, en langzaam maar zeker is dat ook gebeurd. Jullie hebben ook gehoord van “Containment” (A: in spirituele bewaring stellen) en op deze manier hebben we hun activiteiten enorm kunnen beperken. We hebben overwogen dat massa-arrestaties mogelijk paniek zouden veroorzaken onder de mensen, daar slechts weinigen kennis zouden hebben van wat er aan de hand was. Dus hebben we gekozen voor geleidelijke veranderingen en hebben we onze vertegenwoordigers, die onze bondgenoten zijn, geplaatst op posities die meer controle geven aan diegenen van het Licht.  Hoewel, wanneer we eenmaal publiekelijk kunnen verschijnen zullen jullie versnelde veranderingen waarnemen, iets waar we ons reeds lang op hebben voorbereid. Wij verzekeren jullie dat jullie uiteindelijk van alle voordelen zullen genieten die we jullie beloofd hebben en we er alles aan zullen doen om jullie te assisteren.

Het is belangrijk dat jullie je energie geven aan alles dat puur en positief is en niet uitbreiden naar zaken die gerelateerd zijn aan de Illuminati. Hun tijd zit er nu bijna op, daar hun handelingen beknot worden, totdat zij helemaal  zijn gestopt. Zij vormen niet langer de dreiging van weleer en Lichtwezens beperken hun macht, zodat ze onder controle kunnen worden gehouden. We kunnen er nog net niet voor zorgen dat de media begint met het eerlijk en accuraat uitbrengen van verslag, maar dat zal gebeuren zodat jullie geen twijfels meer hoeven hebben over het nieuws dat jullie wordt voorgeschoteld. In veel gevallen kijken we naar jullie, opdat jullie een begin maken om zodoende toe te stemmen, dat wij ons bij jullie kunnen voegen vanwege de Wet van Aantrekking. Jullie kwamen naar de Aarde om dualiteit te ervaren en jullie ervaren nog steeds iets van zijn “neerslag”, ook al heeft het zijn cyclus afgerond. Er zijn nog niet afgeronde handelingen die de duistere energieën naar het Licht brengen om schoongemaakt te worden en dit is waar jullie van pas komen.

Met 21 dec. hadden jullie een precieze focus, maar nu dat voor bij is, is het meer open daar waar jullie vele evenementen te ervaren hebben maar niet zeker zijn wanneer deze zullen plaatsvinden. Wij zouden zeggen, focus je op jullie collectieve begrip van wat er te gebeuren staat betreffende de hogere vibraties. Jullie zullen dan doen wat er van jullie gevraagd kan worden, en zodoende de veranderingen versnellen. Met zoveel schulden in de wereld is het duidelijk dat er maar één oplossing is voor jullie problemen en dat is complete vergeving van alle schulden. Het is onderdeel van het plan dat jullie kennen als NESARA en samen met overvloed zal het snel een bloeiende  gemeenschap tot stand brengen. De echte antwoorden op jullie vragen zijn relatief eenvoudig, maar het vinden van de juiste mensen om ze te introduceren is nog niet zo eenvoudig. Jullie zullen moeten kijken/zoeken naar massieve veranderingen die de regeringsveranderingen zullen moeten begeleiden en dan zal er van alles mogelijk zijn.

Je hebt gemerkt dat de tijd doorgaat met zich te versnellen en voor dat je weet waar je bent zullen gebeurtenissen plotseling aangeven dat het tijdperk van de grote veranderingen is aangebroken. Tegen die tijd verwachten we dat wij erkend  en actief met jullie zijn, zodat we samenwerken en snel vooruitgang kunnen boeken. De vieringen zullen op het juiste moment plaatsvinden, maar wereldvrede is essentieel en alle gevaren van oorlogshandelingen moeten stoppen. We hebben de mogelijkheden en de autoriteit om dit op te leggen wanneer dit nodig mocht blijken. Belemmering of tussenkomst zal niet getolereerd worden en wanneer de schoonmaak compleet is, verwachten wij geen gerotzooi meer. Jullie zien Lieve Mensen, dat onze inmenging in jullie Ascentie niet is gestopt en alsmaar doorgaat om jullie het Gouden Tijdperk in te leiden.

Tijd heeft jullie levens gedomineerd, maar wanneer jullie je meer laten onderdompelen in de hogere vibraties zal het minder invloed op je hebben. Jullie beginnen het concept te begrijpen van helemaal in het Nu te zijn en jullie zullen heerlijk met de stroom meegaan. Wij weten dat jullie gewend zijn om te werken met het idee van  ’jullie tijd te gebruiken’, maar wanneer je dingen natuurlijk kan laten gebeuren zonder enige onbuigzame gedachte daarover, stroomt het leven veel makkelijker voor jou. Het is moeilijk voor jullie om het leven te overdenken zonder tijd zoals jullie het nu begrijpen, maar je voelt je absoluut vrij en geniet van een leven dat vreedzaam en vervullend is. Wanneer je perceptie van tijd verandert, zullen je ervaringen ook veranderen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en voel mij gezegend om deze communicatie met jullie te hebben. Ik zend het met Liefde en Licht namens de Galactische Federatie van Licht.


Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: André
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS