Followers

vrijdag 14 februari 2014

14.02.2014


SaLuSa, 14 februari 2014

We  begrijpen jullie onrust i.v.m. de schijnbaar trage vooruitgang die wordt geboekt met het indammen van de activiteiten van de duistere Garde. Feitelijk hebben we voorkomen dat ze rampzalige incidenten, inclusief nog een oorlog, konden veroorzaken en we zullen doorgaan hun mogelijkheden om serieuze moeilijkheden te veroorzaken te beperken. Wees ervan verzekerd dat we de zaken onder controle hebben, maar desalniettemin waar nodig een niet-ingrijpen-positie innemen. Hierbij refereren we natuurlijk aan karmische situaties waar nog lessen moeten worden geleerd. De periode waarin jullie nu terecht zijn gekomen is er echter een die grote veranderingen zal brengen die tot een uiteindelijke vrede zullen leiden. We vragen jullie derhalve positief te denken en je de liefde en vrede die neerdalen op Aarde voor te stellen.


Houd in gedachten dat we ver gevorderd zijn met onze inspanningen om de duisteren in te sluiten en geleidelijk moeten ze accepteren dat ze niet langer kunnen doen wat ze willen. Jazeker, ze vinden het moeilijk om de verandering in hun voorzienigheid tegen te gaan en ze zijn niet in staat om te handelen met de vrijheid die ze ooit hadden. Dit is deels te wijten aan het aantal mensen dat naar het Licht ontwaakt en enige binding met de activiteiten van de duistere Garde achter zich laat. Hoewel jullie je er mogelijk niet van bewust zijn is het Licht nu de dominante kracht op Aarde. Dat blijft zo en het blijft doorgaan en groeien totdat het Licht volledige zeggenschap heeft. Tegen die tijd zal er waarachtig een Nieuw Tijdperk zijn aangebroken en zullen jullie er op voorbereid zijn daaraan volledig deel te nemen.

We begeleiden en bemoedigen Lichtwerkers door te gaan met hun toewijding, in de wetenschap dat niets hun vooruitgang kan stoppen. Natuurlijk waren jullie voordat jullie op Aarde incarneerden op de hoogte van de potentie voor succes. Iedere Lichtwerker die in deze tijd gekozen was voor het werk voor het Licht zal hebben geweten dat het voor een speciale gebeurtenis was en mag zich bevoorrecht voelen. Wees ervan verzekerd dat je geselecteerd was vanwege je ervaring en mogelijkheid om van jezelf te geven wat nodig is. Tezelfdertijd wordt je evolutie bevorderd door je nieuwe ervaringen en mogelijkheden om Karma op te ruimen. Soms worden de moeilijkste uitdagingen in deze tijd door je geaccepteerd, want met vertrouwen in je eigen mogelijkheden en de hulp die je wordt gegeven weet je dat er geen reden is waarom je iets anders zou moeten ervaren dan succes.

De Aarde is een beetje een theatervoorstelling nu en vele andere beschavingen komen nader om de periode waarin jullie zitten te bekijken. De reden daarvan is dat jullie iets gaan ervaren wat hier niet tijdens een eerdere cyclus is gebeurd. Jullie gaan ascenderen met je fysieke lichaam, dat zich zal aanpassen aan de hogere energieën. Jullie ervaring zal uniek zijn en terwijl jullie ascenderen zullen jullie ontdekken dat je bewustzijnsniveau snel zal toenemen. Wanneer jullie de hogere energieën binnengaan zullen jullie vergezeld worden door Wezens die al geascendeerd zijn en deze zullen jullie helpen. Jullie gaan je bij de Geascendeerde Broederschap voegen en er zullen jullie mogelijkheden worden gegeven je eigen voorkeurpad te kiezen.

Momenteel zijn er veel vertegenwoordigers van andere planeten uit jullie Zonnestelsel, en verder weg, op Aarde. Het is zoals jullie zouden kunnen zeggen “alle hens aan dek” nu de omstandigheden vragen om de meest ervaren Wezens teneinde volledig succes te verzekeren. Jullie zullen ontdekken dat zodra je andere bestaansniveaus en andere beschavingen gaat ervaren, dat het normaal is voor hogere Wezens om degenen in de lagere niveaus te assisteren. Jullie zijn Een en er wordt altijd hulp gegeven aan degenen die jullie pad met jullie bewandelen. Feitelijk leiden alle wegen terug naar de Godheid en jullie zijn vrij te ervaren wat je kiest, hoewel op een bepaald niveau zul je graag en met plezier de Wil van God doen.

Jullie wereld ervaart nog steeds geboortepijnen omdat het oude weggevaagd moet worden om ruimte te maken voor het nieuwe, en zoals jullie ondervinden kan dat resulteren in zeer vermoeiende tijden. Deze zullen echter maar een korte tijd duren en jullie zullen ondervinden dat daarna alles rustiger wordt. Wij en Wezens van andere planeten zullen openlijk naar de Aarde komen en ons onder jullie mengen. We hebben veel te delen en te geven dat jullie Ascentie naar de hogere niveaus zal versnellen. Wees ervan verzekerd dat jullie nooit zonder hulp zitten en dat we de hele tijd actief zijn, ook al zijn jullie je niet altijd bewust van onze aanwezigheid.

We bereiden ons voor om met jullie te spreken over vele zaken die in de nabije toekomst voor jullie van belang zullen zijn. Er is veel waarvoor jullie een open mind moeten hebben, aangezien jullie gedurende een lange periode moedwillig werden misleid en verkeerd werden geïnformeerd om jullie onwetend te houden. In feite doen we nu ons best om jullie voorzichtig te laten ontwaken voor de waarheid maar voor velen zal het niet te vatten zijn en te veel om te verwerken. Alles wat we nu kunnen zeggen is dat het wijs is voor iedere ziel om open te staan voor nieuwe ideeën en niet te star te zijn in je denken.

In ben SaLuSa van Sirius en verzeker jullie van onze hulp, te allen tijde. Het zal voor velen lijken alsof jullie wereld overhoop wordt gehaald, maar dat is niet het geval en alleen het resultaat van de nodige veranderingen die geleidelijk de Aarde naar een periode van kalmte en vrede voert. Het zijn niet alleen de fysieke aspecten die erbij betrokken zijn maar ook de energieën die er voortdurend omheen bewegen.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey
 Vertaling: Rob 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS