Followers

vrijdag 7 februari 2014

07:02:2014


SaLuSa  7 Februari 2014

Er wordt nog steeds vooruitgang geboekt teneinde jullie te bevrijden van de vele voorwaarden en beperkingen die jullie door de cabal werden opgelegd. Momenteel komt het ons wel uit om bepaalde beperkingen te laten bestaan, ze stellen ons in staat het werk te doen om jullie volledig uit hun controle te bevrijden. Met onze mogelijkheid om te zien wat er gebeurt kunnen we de cabal steeds een stap voor blijven en de mate waarin ze zich aan jullie opdringen beperken. In recente tijden werden er bijvoorbeeld vele pogingen gedaan om een derde wereldoorlog te starten. Iedere keer hebben we deze pogingen geblokkeerd en dat zullen we blijven doen. Feitelijk hebben we kortgeleden nog zo gehandeld door het beginnen van geplande vijandelijkheden die tot een derde wereldoorlog zouden hebben geleid tegen te gaan. Wees ervan verzekerd dat dit absoluut niet wordt toegestaan, en deze toezegging van ons is een garantie voor uiteindelijke wereldvrede.


Gedurende een lange periode, die vele jaren behelst, waren we in staat om jullie je veilig te laten voelen vanwege de aanwezigheid van onze schepen. Nu zijn er nog weinig mensen die zich niet van ons bewust zijn en ons zien als een bedreiging voor de mensheid. Het was onze intentie om geleidelijk aan, na vele jaren, jullie vertrouwen te winnen en het beeld dat van ons werd geschetst als zijnde een bedreiging voor jullie weg te nemen. Als resultaat zijn er nu zo velen van jullie die het idee van contact met ons verwelkomen en onze geruststelling dat we in vrede komen accepteren. Zeker, we komen als jullie broeders en zusters die door de eeuwen heen met jullie verbonden zijn door een gezamenlijk belang om de Mensheid de waarheid te brengen. Tot nog toe hebben de bronnen die jullie vertrouwden de mensheid in hun eigen belang gemanipuleerd, om jullie onder controle te houden. Het droevigste aspect is dat jullie tegengehouden werden in je evolutie en begrip omtrent wie jullie zijn.

Nu zijn de omstandigheden anders, doordat jullie worden verheven door de inkomende energieën die voortdurend in trilling toenemen. Jullie absorberen meer Licht en hebben een toenemende vaardigheid om de waarheid te onderscheiden. Het betekent echter ook dat de kloof tussen jullie en degenen die weigeren na te denken groter wordt. Je hoeft je over hen geen zorgen te maken, aangezien alle zielen uiteindelijk achter de waarheid komen in de immer voortgaande reis die alle zielen maken. Jullie worden nu aangespoord om je eigen pad te volgen, om zodoende volledig voorbereid te zijn voor de verlichting die komt. Wees als altijd onderscheidend, maar sta ook open voor nieuwe informatie, aangezien de onthullingen die komen jullie ogen zullen openen voor veel dat expres van jullie werd
weggehouden.

Het weer in vele delen van de wereld veroorzaakt extremen die ervaren moeten worden, en dit is een voorbode van een meer gematigde tijd. In de toekomst zullen alle mensen meer veranderingen meemaken die tot een meer gematigd weerpatroon zullen leiden, zonder de extremen die jullie nu meemaken. Dit gebeurt nu allemaal vanwege de hogere trillingen en uiteindelijk zal er niets van de lagere overblijven. Er is veel om naar uit te kijken en waarschijnlijk het meest welkome aspect zal het ophouden van oorlog en oorlogsvoorbereidingen zijn. Jullie zullen je zonder twijfel realiseren dat er een enorm bedrag in oorlog wordt geïnvesteerd en in de zoektocht naar nieuwe en nog afschrikwekkender wapens. Geliefden, maak je geen zorgen, er komt een tijd waarin er een einde zal zijn aan alles dat verbonden is met oorlogen. Verdedingsbehoeften zijn een andere overweging en we hebben de Galactische Krachten die wet en orden zullen handhaven.

De tijd die jullie nu ervaren zal rustiger worden en jullie zullen hebben gezien dat er een nieuwe esprit is voor landen om vrede te zoeken. Het is een worsteling nu de Duistere Garde probeert haar macht te behouden, maar het zal zinloos zijn nu de trillingen doorgaan hoger te worden. Jullie zullen zien dat er een nieuwe gemoedstoestand zal ontstaan bij degenen die tot de gewapende machten behoren wanneer ze zich de zinloosheid van oorlog realiseren. De mensheid verandert haar visie en na millennia van vernietiging en het verlies van levens wordt nu vrede gezocht. Gebouwen kunnen worden herbouwd, maar het verlies van levens heeft enorme repercussies voor allen die ermee verbonden zijn. Het heeft de Mens een lange, lange tijd gekost om zich dit te realiseren en de toekomst ziet er rooskleurig uit nu vrede op Aarde het nieuwe doel wordt.

Sommigen vragen zich af waarom ze in zo’n tijd reïncarneren, omdat ze denken dat ze geen bepaald doel hebben. Geen enkele ziel is hier echter zonder reden, en wat het ook moge betekenen voor iemand persoonlijk, iedereen heeft iets te leren of bij te dragen. Jullie zijn Wezens die immens lief kunnen hebben en in staat zijn onvoorwaardelijke liefde voor alle zielen te hebben. Nadat je eenmaal zo’n niveau hebt bereikt ben je waarachtig een hogere ziel die de Eenheid van al het leven begrijpt alsmede het feit dat Jullie Allemaal Een Zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius en opnieuw blij dat ik jullie kan toespreken. Jullie stellen je nu open voor de Waarheid en zijn in staat die te begrijpen, en nog belangrijker: jullie passen hem toe op je dagelijkse ervaringen.  Voor sommigen zijn deze eindtijden hectisch en heel vermoeiend, maar het is het laatste wegwerken van gedurende vele levens opgebouwd Karma. Wees ervan verzekerd dat je niet in zo’n positie zou zijn als je niet in staat was daarmee om te gaan. Accepteer dus je ervaringen met goede moed, aangezien het je laatste strubbelingen zijn in deze dimensie.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey
 Vertaling: Rob 

2 comentários:

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS