Followers

vrijdag 21 februari 2014

21:02.2014SaLuSa  21 Februari 2014

Jullie zijn op Aarde aanwezig in een heel belangrijke periode en als Lichtwerkers hebben velen van jullie een specifieke rol te spelen om de veranderingen te laten manifesteren. Ieder van jullie wilde vrijwillig het Licht dienen in deze belangrijke tijd; wees ervan verzekerd dat elke bijdrage essentieel is voor het geheel. Mits je op je taak gefocust blijft zul je jouw deel doen om de veranderingen te helpen brengen die essentieel zijn om het Licht te laten manifesteren. Het is een feit dat, omdat zoveel mensen op deze wijze helpen, de Duistere Garde haar strijd om de heerschappij te behouden verliest. Hoewel ze zich concentreren op het grotere plaatje hebben wij ze onder totale observatie en zijn we ons volledig bewust van hun plannen. Onze gezamenlijke inspanningen zullen uiteindelijk resulteren in een bloedloze coup die de Duistere Garde zal dwingen haar nederlaag te accepteren. Ze zal totaal overrompeld zijn door de vooruitgang die door ons is gemaakt en we weten precies wanneer we onze hand moeten uitspelen.


De situatie op Aarde vergt veel van jullie maar onthoud dat er immense veranderingen plaatsvinden. Jullie  kunnen gerust zijn dat de uitkomst bij ons bekend is en inderdaad vaak met onze hulp is opgezet. Laat je dus niet afleiden door wat er rondom jullie gebeurt, in de wetenschap dat er al een succesvolle uitkomst gepland staat. We zijn ons duidelijk bewust dat de Duistere Garde zal vechten tot het bittere einde maar we hebben de zaken onder controle en we zullen niet toestaan dat ze uit de hand lopen. Vanwege karmische redenen die zichzelf moeten uitspelen om uitstaande verantwoordelijkheden op te lossen kunnen we in sommige gevallen niet ingrijpen.

Nu de trillingen op Aarde zich beginnen te verhogen zullen sommigen van jullie ontdekken dat psychische krachten toenemen en dat jullie over het algemeen intuïtiever worden. Het zal jullie helpen te beslissen wat te doen wanneer je met een aantal keuzes wordt geconfronteerd en dan zul je in staat zijn met vertrouwen voort te gaan. Onthoud dat we altijd bij de hand zijn en nooit ver weg wanneer jullie wat hulp nodig hebben. Probeer echter nooit te anticiperen hoe of wanneer die zal worden gegeven, accepteer eenvoudig dat we zullen doen wat het beste is voor jullie. We hebben het voordeel dat we in staat zijn het grotere plaatje te zien en daarmee in overeenstemming te handelen. Soms moeten we bijvoorbeeld veranderingen in jullie leven introduceren en die op hun plek zetten kan moeilijk zijn. Mensen lijken een sterke overtuiging te hebben en verwelkomen verandering niet altijd.

De tijd versnelt nog steeds maar jullie raken daar nu aan gewend. Het betekent dat jullie beter georganiseerd zijn en er volledig gebruik van maken. In de toekomst zul je  een volkomen andere tijdbeleving hebben, waarin de dagelijkse beslommeringen die jullie nu ervaren niet langer nodig zullen zijn. In de meeste van jullie behoeften zal eenvoudig door pure gedachte worden voorzien en dat zal op hetzelfde moment gebeuren. Zelfs nu projecteren jullie krachtige gedachten die de resultaten brengen die jullie wensen, aangezien jullie meer power hebben dan jullie je momenteel realiseren. Mettertijd zullen jullie in staat zijn je gedachten te beheersen en op een zeker hoog trillingsniveau zullen niets minder dan positieve gedachten je geest binnenkomen. Nu al werken de zielen die op het pad van Licht zijn bewust of onbewust aan een toestand die alles met een negatieve aard uitsluit.

Als wat er van jullie wordt verwacht moeilijk of veeleisend klinkt, wees ervan verzekerd dat alle veranderingen zich zullen manifesteren wanneer jullie klaar zijn. Niemand zal jullie opjagen naar fasen van verheffing totdat je er klaar voor bent en er is altijd veel hulp beschikbaar. Het feit dat je hier bent, in deze belangrijke periode, is op zichzelf voldoende aanwijzing van jullie vermogen om adequate vooruitgang te boeken. Onnodig te zeggen dat elke bijdrage helpt om het Licht te manifesteren en de kennis te verspreiden die de waarheid omtrent jullie geschiedenis bekend maakt alsmede de toekomst die jullie wacht. We hebben jullie vele malen verteld dat niets dat een impact op je leven heeft bij toeval gebeurt. Alles gebeurt met een reden en is bedoeld om je vooruitgang naar het Licht te bevorderen.

We zullen nogmaals bevestigen dat President Obama een belangrijke rol speelt in het brengen van het Licht naar de Aarde, en in een blijvende positie die ervoor zal zorgen dat de waarheid naar buiten komt. Nog belangrijker is dat hij eveneens een balancerend spel speelt tussen het duister en het Licht, totdat de tijd rijp is voor de volgende grote stap die moet worden gezet. Zoals jullie je uit vorige ervaringen moeten realiseren hebben we een onuitputtelijk geduld en er word geen stap gezet voordat de uitkomst zeker is. Na zolang gewerkt te hebben aan het veranderen van het tij gaan we geen fouten maken nu de finish in zicht is. Jullie geduld raakte soms bijna op, maar we zijn bijzonder verheugd vanwege het toenemende niveau van begrip dat jullie hebben verkregen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben verheugd om jullie te vertellen dat we strakke controle hebben over de activiteiten van de Duistere Garde. Als jullie de indruk hebben dat we dat niet hebben, wees je ervan bewust dat we, door het erop te laten lijken dat we ze toestaan hun plannen voort te zetten, een val voor ze zetten. Tegen de tijd dat ze zich realiseren hoe ze zijn beetgenomen, zal het te laat zijn voor ze om zich te herstellen. Dan zullen we eindelijk het toneel voor onszelf hebben en snel doorgaan met de veranderingen waar we lang op hebben gewacht. Het zal een zeer opwindende tijd zijn met grote blijdschap en vreugde.

Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey


 Vertaling: Rob 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS