Followers

vrijdag 16 mei 2014

16:05:2014


SaLuSa, 16 Mei, 2014

De bewustzijnsniveaus stijgen in toenemende mate en we zien nu al de heilzame veranderingen die plaatsvinden en het zal zo doorgaan wanneer jullie de niveaus worden ingedragen die de aankomst van de hogere dimensie aanduidt. In dit stadium zal er geen terugkeer naar de oude manieren zijn, hoewel er mensen zijn die onwillig zijn om het los te laten. Alle zielen zullen echter de gelegenheid krijgen om zich te verheffen, degenen die niet klaar zijn zullen hun evolutie op een ander niveau voortzetten. Intussen helpen degenen onder jullie die zich bewust zijn van de veranderingen en ze in zich opnemen, deze te gronden op Aarde. We zullen ervoor zorgen dat jullie niet gestoord worden in je vooruitgang en we doen alles wat mogelijk is om jullie te beschermen tegen degenen die jullie daarbij zouden willen storen. Vooropgesteld dat jullie doorgaan met je vooruitgang, met een positieve benadering, zal niemand in staat zijn jullie te weerhouden van het succesvol verhogen van jullie trilling.


Wees niet onnodig bezorgd omtrent het lot van degenen die lijken te worstelen aangezien allen hulp ontvangen en op de juiste tijd een kwantumsprong voorwaarts zullen maken. Timing is essentieel voor een succesvolle vooruitgang aangezien het niet helpt om kennis toegeworpen te krijgen die voorbij het begrip van iemands ziel gaat. Alles gebeurt op de juiste tijd en lessen moeten worden geleerd voordat het volgende niveau kan worden bereikt. Vele zielen ruimen karma op en leren door ervaring hoe ze hun vibratie kunnen verhogen. Het kan gebeuren door het simpelweg hebben van goede bedoelingen en zorgen voor je medemens. Bij veel van wat je doet is het de ‘intentie’ erachter die zo belangrijk is en dat wordt geholpen door andere zielen te zien als je broeders en zusters. Help anderen waar je kunt, vaak kunnen een paar woorden al erg verheffend zijn, of wanneer de situatie erom vraagt kan een vriendelijke daad zelfs nog verheffender zijn. Doe je best maar probeer niet de moeilijkheden van de wereld tegemoet te treden, aangezien elke ziel iets te bieden heeft en jij simpelweg doet waarvan je intuïtief weet dat je er toe in staat bent. Onthoud ook dat we bij jullie zijn en ons best zullen doen om jullie intenties te begeleiden op een manier die voor alle betrokkenen het meest heilzaam is.

De tijd snelt zoals altijd verder en er gebeurt zoveel waarvan jullie je niet bewust kunnen zijn aangezien zoveel geheim wordt gehouden. Dat is van toepassing op zowel degenen die voor het Licht werken als voor het duister maar we volgen uiteraard de voortgang aan beide zijden. Het betekent dat we gebeurtenissen kunnen voorzien die bedoeld zijn om de plannen van degenen die voor vrede werken op Aarde te dwarsbomen. Daar kunnen we degenen van het Licht naar toe sturen zodat hun werk door kan gaan met weinig tot geen hinder. Het betekent dat het Licht een voordeel heeft t.o.v. de activiteiten van het duister en dat hun succes verzekerd is. Soms lijken gebeurtenissen iets anders te suggereren maar onthoud dat jullie in zeer heftige tijden leven waardoor veel karma wordt opgelost zodat jullie ‘full speed’ naar de hogere niveaus kunnen gaan.

Waar het jullie persoonlijk betreft kun je best al je eigen karma hebben opgelost. Als dat zo is zul je zien dat je leven rustig voortkabbelt en zonder incidenten terwijl je de hogere trillingen naar je toe trekt. Je vreedzame en positieve benadering van het leven zal tevens anderen helpen hun trilling te verhogen en tezamen zullen jullie je verheffen terwijl jullie de oude trillingen achter je laten. Grote veranderingen gaan nog plaatsvinden waar het jullie leiderschap betreft maar uiteindelijk zullen degenen die weigeren hun rol op te geven gedwongen worden af te treden. Vele zielen van het Licht wachten op hun kans om naar voren te treden zodat jullie gevrijwaard worden van de aandacht van het Duister. Die tijd nadert snel en er zal veel vreugde en feestelijkheid zijn wanneer dat gebeurt. Jullie hebben hard gewerkt om succes te bereiken en verdienen helemaal de beloning die jullie gaan ontvangen.

Zoals altijd houden we de Duistere Garde in de gaten en ze hebben geen schuilplaats die we niet kunnen binnendringen. We houden ook hun buitenwereldse activiteiten in de gaten en zijn ons volledig bewust van hun aanwezigheid op Mars, die ondergronds verborgen is. Wees ervan verzekerd dat we dergelijke bases niet in staat stellen de Aarde op de korrel te nemen en enigerlei wapentuig tegen jullie te gebruiken. Zoals we al eerder vertelden is oorlog geen optie, noch enigerlei poging om jullie verdediging tegen een aanval te vernietigen. Oorlog, en alles dat daarmee geassocieerd is, zal uiteindelijk achterhaald zijn en de technologieën die ermee zijn geassocieerd zullen voor vreedzame doeleinden worden gebruikt. De geldbesparing en het vreedzame gebruik van bronnen zullen voor een hogere levensstandaard en meer samenwerking tussen landen zorgen. Mensen hebben altijd open gestaan voor vriendschappelijke banden met andere naties en met de vrijheid om te reizen zullen ze multinationaal worden. Ze zullen elkaar veel te bieden hebben en gestaag zal er wereldwijd vooruitgang zijn. Terwijl de levensstandaard toeneemt zal welvaart worden gedeeld om alle mensen samen te brengen.

Jullie ervaringen zullen uiteindelijk gedeeld worden met andere groeiende beschavingen om hun evolutie te versnellen. In de hogere niveaus is het normaal voor degenen met meer ervaring of kennis om degenen die in hun voetstappen volgen te helpen. Jullie zijn tenslotte allemaal Een op zielsniveau en zullen dichter bij elkaar komen wanneer jullie omhoog gaan in de trillingsniveaus. Op Aarde heeft de Duistere Garde het idee van individuele evolutie en afscheiding hooggehouden, tot aan het punt waar jullie tegen elkaar werden opgezet, hetgeen resulteerde in een voortdurende staat van oorlog. Dat is nu echter aan het veranderen, mensen zijn zorgzamer naar elkaar en worden meer hun ‘broeder’s hoeder’. Jullie zullen zeker veel te doen hebben om Moeder Aarde te herstellen maar met onze hulp zal het sneller gebeuren dan het anders zou gaan.

Geliefden, jullie doen het zo goed m.b.t het boven de lagere trillingen uitstijgen, aangezien dat een van jullie moeilijker taken is. Zeker, veel zielen spartelen er nog in en lijken niet in staat zich te verheffen. Veel zielen, zowel op Aarde als daarbuiten, zijn echter toegewijd ze te helpen en uiteindelijk zullen alle zielen reageren op de hulp die gegeven wordt. Elke keer dat jullie liefde en compassie voor degenen die verwikkeld zijn in de lagere trillingen tentoon kunnen spreiden, helpen jullie hen meer dan je kunt weten. We zouden jullie willen aanmoedigen alle zielen die hulp nodig hebben op dezelfde manier te helpen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en begroet jullie iedere keer met veel liefde van degenen die vanaf deze niveaus werken om jullie evolutie te helpen. Dat is waarom we benadrukken hoeveel hulp we jullie geven om ervoor te zorgen dat jullie de gelegenheid om te ascenderen met succes grijpen. Dit is natuurlijk jullie kans om dat te doen nu de Zonnecyclus eindigt en jullie zouden alles moeten doen om hem te pakken. Jullie zouden intuïtief moeten weten dat jullie je er voldoende op hebben voorbereid.

Dankje SaLuSa,

Mike Quinsey

Vert. Rob0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS