Followers

vrijdag 23 mei 2014

23:05:2014


SaLuSa  23 May 2014

Aangezien wij ons bewust zijn van het grotere plaatje kunnen we jullie er van verzekeren dat goede vooruitgang wordt geboekt, geholpen door het feit dat de duistere Garde niet langer in staat is maar te doen wat ze wil. Hun plan voor totale wereldcontrole is niet langer mogelijk, toch gaan ze blindelings door zonder enige kans op succes. Onze bondgenoten gaan door met het bundelen van hun krachten en hun macht groeit sneller dan ooit tevoren. Ons deel bestaat uit het observeren wat er gebeurt zodat we er voor kunnen zorgen dat er zonder verdere verstoring vooruitgang wordt geboekt. Velen van jullie volgen intuïtief het plan voor jullie succesvolle toekomst, die uiteindelijk alle invloed en aanwezigheid die niet in overeenstemming is met het Licht zal verwijderen. De tijd, die jullie verlangen naar vrijheid van de duistere energieën zal weerspiegelen, komt. Wanneer het kritieke punt is bereikt zullen jullie ogenblikkelijk worden opgeheven naar de hogere trillingen, compleet bevrijdt van de lagere energieën. Wees dus gerust dat, ongeacht de gebeurtenissen die zich rondom jullie afspelen, in het grotere plaatje alles goed voortgaat.


Op dit moment gebeurt er veel op Aarde, en degenen op machtsposities die zich vastklampen aan de oude trillingen vinden het steeds moeilijker om hun wil aan anderen op te leggen. De mensen zijn ontwaakt m.b.t. de misleiding en de spelletjes die worden gespeeld om te voorkomen dat het Licht zich volledig manifesteert. Ze kijken door de valse beloften en pogingen om de waarheid voor ze te verbergen heen. Zulke acties zullen zinloos zijn aangezien het Licht zich stevig op Aarde heeft gevestigd en doorgaat met grote snelheid te groeien. De bedoeling is om de lagere energieën te onthullen voor wat ze zijn en de mensen worden er niet langer door voor de gek gehouden. De gebeurtenissen die plaatsvinden zijn een mengeling van de verschillende energieniveaus, maar mettertijd zullen ze worden opgeheven en de oude achter zich laten. Zeker, er zal in de toekomst geen plaats voor ze zijn en een glorierijke periode van harmonie en vreugde komt eraan.

Jullie Aarde is voor vele beschavingen die jullie vooruitgang geconcentreerd volgen het brandpunt van aandacht. De uitkomst is veel belangrijker en verreikender dan jullie je maar voor kunnen stellen en iedere ziel die het privilege heeft dat te doorleven zal rijkelijk geliefd en gezegend worden. Ieder van jullie is essentieel voor de toekomst van de beschaving en jullie ervaring zal van onschatbare waarde zijn voor anderen die ervan zullen profiteren. Wanneer eenmaal ervaring is opgedaan is er geen noodzaak voor dat elke ziel die naderhand volgt door precies dezelfde ervaringen heen gaat. Jullie zullen ontdekken dat evolutie constant is en dat degenen die voor zijn gegaan altijd degenen die volgen zullen helpen. Jullie zijn allemaal Broeders en Zusters en als Een voorbestemd om naar het Licht terug te keren.

Jullie ervaringen op Aarde kunnen van het ene naar het andere uiterste gaan, afhankelijk van hoe ver je vooruitgang naar het Licht hebt geboekt. Iedere ziel heeft een specifiek pad te gaan en zit op ander stadium van vooruitgang. Velen van jullie zijn echter gekozen om deel te nemen aan de eindtijdervaring omdat jullie daar eerder doorheen zijn gegaan en met jullie succes in staat zullen zijn anderen te helpen hetzelfde te doen. Boven jullie huidige dimensie zullen jullie ontdekken dat het normaal is dat andere zielen naar beneden reiken om degenen die volgen te helpen. Jullie zullen altijd de behoefte voelen om steeds verder te groeien totdat jullie weer zijn teruggekeerd naar de Godheid. Velen van jullie zullen gehoord hebben van “God die inademt en dan weer uitademt” en het is jullie bestemming die jullie steeds verder voortdrijft. Jullie zijn momenteel op reis terug naar de Godheid, nu jullie uit de duisternis zijn gekomen waar je afgescheidenheid van God hebt ervaren.

Het besef dat jullie allemaal Een zijn zou je moeten helpen anderen in een nieuw licht te zien, aangezien jullie allemaal onscheidbaar zijn, ongeacht de ervaringen die je gehad hebt. Nu zullen degenen onder jullie die vooruit zijn gegaan en klaar zijn om helemaal terug in het Licht te gaan ontdekken dat je de ziel van een ander kunt zien binnen de menselijke vorm. Je zult weten dat het lichaam slechts een tijdelijk huis ervoor is en dat ervaring nodig is om te evolueren. Intelligentie betekent niet noodzakelijk dat een persoon spiritueel geëvolueerd is, en inderdaad lijken sommigen die een eenvoudig leven leiden in feite zeer ontwikkeld. Laat je dus niet misleiden door uiterlijkheden en mits je intuïtief bent zul je weten wanneer je in de aanwezigheid van een geëvolueerde ziel bent. Natuurlijk zijn er in de hogere dimensies geen problemen m.b.t. onderscheiden wie geëvolueerd is, en door hun Licht zul je ze kennen.

Op Aarde zijn er steeds uitdagingen en terwijl je ze op de moeilijke manier ervaart is het tevens de snelste manier om vooruit te gaan. Onthoud dat je altijd je helpers bij je hebt en ze staan klaar om je te helpen wanneer het nodig is. Het is echter niet hun plaats om zichzelf aan je op te dringen, en je moet om hulp vragen om respons te krijgen. Het zal niet altijd precies zijn wat je wilt, en onthoud dat er altijd je levensplan is om in overweging te nemen. Je hebt zeker vrije wil, maar tegelijkertijd heb je een bepaald levensplan ondernomen dat je pad is voor welke incarnatie ook. Het is om ervoor te zorgen dat je op een geschikte manier zo snel mogelijk vooruitgang boekt. Je kunt echter altijd meer ervaringen hebben als het nodig is, en deze kunnen op elk gebied van je levensplan dat niet succesvol was betrekking hebben.

Ik ben SaLuSa van Sirius en verheugd door de toename van het Licht op Aarde. Het zal exponentieel doorgaan en nu al wordt het profijt ervan gevoeld. Hoewel er nog steeds veel werk moet worden gedaan om de vooroordelen tussen rassen te overwinnen, beginnen veel mensen de verbinding tussen elkaar te begrijpen. Wij willen dat begrip verder uitbouwen om alle vormen van intelligent leven buiten jullie planetaire systeem daarin te betrekken. Leven wemelt overal en terwijl jullie omhoog rijzen zul je andere entiteiten ontmoeten die eveneens evolueren. De waarheid omtrent jezelf werd eonen lang voor jullie verborgen gehouden, maar spoedig zullen jullie meer leren omtrent je ware zelf. Onthoud dat je niet je lichaam bent en waar de noodzaak zich voordoet kun je levens op andere planeten buiten jullie zonnestelsel ervaren. Je bent eveneens een multi-gefacetteerd Wezen (Wezen met heel veel kanten) en verscheidene aspecten van jezelf kunnen op hetzelfde moment ervaringen opdoen. We vertellen je deze dingen alleen maar om je kijk en begrip te verbreden om je voor te bereiden op de toekomst, aangezien de tijd nadert waarop jullie de waarheid omtrent jezelf moeten  weten.

Ik laat jullie achter met veel om over na te denken en ook je bewustzijn hoger te tillen aangezien jullie bijna klaar zijn om verder te gaan. We zullen natuurlijk bij de hand zijn om jullie te helpen de kennis in je op te nemen die hand in hand gaat met je zich uitbreidende bewustzijn. Ik wens jullie alle succes en zend jullie onze liefde om het pad dat voor jullie ligt te verlichten.

Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey
 Vert. Rob 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS