Followers

vrijdag 30 mei 2014

30.05.2014


SaLuSa  30 May 2014

We observeren wat jullie de ‘hotspots’ van negatieve energie noemen die veroorzaakt worden door de confrontatie tussen groepen die verschillende doeleinden in het leven nastreven. Sommigen kiezen ervoor ze aan anderen op te dringen met als resultaat dat er onlusten plaatsvinden die vaak ernstige gevolgen hebben. Toch zijn dit meer lessen voor alle betrokkenen totdat zij zich realiseren dat verschillen moeten worden opgelost door vreedzame onderhandelingen en dat dat de enige weg voorwaarts is. De mens heeft altijd geprobeerd geschillen te regelen d.m.v. het gebruik van dreigementen of geweld om zijn gelijk te halen. De boodschap dat vreedzaam onderhandelen de enige manier is om een vreedzame oplossing te vinden begint te worden aanvaard en de mensen bereiden de weg.

Eerder vroeger dan later zullen jullie leiders zich realiseren dat er maar een weg voorwaarts is naar permanente vrede. Daarmee zullen grote veranderingen komen die jullie uit de lagere trillingen zullen leiden naar een vreedzaam tijdperk. Onze aanwezigheid helpt er voor te zorgen dat de zaken niet terugvallen in de oude patronen van confrontatie, aangezien we voorkomen dat de Duistere Garde vanuit hun huidige positie vooruitgang kan boeken. We hebben de autoriteit gekregen om in te grijpen waar het nodig is om de vooruitgang naar volledige vrede en een compleet einde aan alle oorlogachtige confrontaties te handhaven. Wees er dus van verzekerd dat, ongeacht hoe het er uitziet, een gestage vooruitgang wordt geboekt richting de doelen die zijn vastgesteld.

In het grotere plaatje houden we constant jullie weer en het effect ervan op jullie in de gaten maar bepaalde noodzakelijke veranderingen moeten worden toegestaan voortgang te vinden als onderdeel van de beweging die jullie in het Nieuwe Tijdperk zal brengen. Het grondwerk m.b.t. een aantal verschillende projecten gaat verder met de gewenste snelheid en vele  nieuwe ideeën wachten op onthulling. Een behoorlijk aantal ervan is jullie reeds bekend en het is simpelweg een kwestie van wachten op de juiste tijd om ze te introduceren. Op de een of andere manier zullen jullie uiteindelijk in staat zijn je manier van leven te veranderen om de vele aspecten die kostbaar en tijdrovend zijn te elimineren. Vrije energie zal zeer zeker een belangrijke verandering vertegenwoordigen en tevens zeer welkom zijn. Er zijn reeds een aantal methoden bekend, die elke familie kan helpen en het zal uiteindelijk gaan voorzien in al jullie behoeften, ongeacht het aantal betrokkenen.

Er komen eveneens veel veranderingen wat betreft jullie medische beroepen, aangezien jullie door het bereiken van de hogere trillingen niet langer onderworpen zullen zijn aan de ‘snij en genees’ benadering. Inderdaad, het zal onnodig worden aangezien de lichaamstrillingen uiteindelijk naar een punt zullen groeien waarop geen enkele ziekte in staat zal zijn je lichaam te betreden. In de tussentijd zullen jullie geleidelijk de manieren waarop een behandeling wordt gegeven verfijnen en de noodzaak om het operatiemes te gebruiken reduceren. Ziekten van velerlei aard woekeren op Aarde, maar deze zullen eveneens geleidelijk verdwijnen als gevolg van de toename in trilling. Je kunt dus zien dat jullie toekomst schitterend zal zijn en dat alle ongewenste aspecten van het leven zullen verdwijnen.

We weten dat sommigen van jullie zich afvragen waarom het zo lang duurde voordat dit punt in de tijd werd bereikt en dat heeft te maken met het feit dat elk Tijdperk voorbij ging zonder dat er voldoende vooruitgang werd geboekt. Jullie hebben nu echter een voldoende hoge trilling bereikt om de oude achter te laten en spoedig zullen jullie beginnen de voordelen die daarbij horen te ervaren. Er verandert zelfs nu zoveel waarvan jullie je nog niet bewust zijn, hoewel bepaalde mensen de veranderingen volgen als deel van hun werk. Jullie probleem is dat zoveel nog geheim wordt gehouden en bovendien zijn er degenen die vooruitgang tegen willen houden en proberen ‘het water te vertroebelen’.

Jullie kunnen individueel anderen door wat voor velen een moeilijke periode is heen helpen, door ze ervan te verzekeren dat alles heel spoedig zal verbeteren. Dat wat ze rondom zich ervaren zijn slechts de randverschijnselen van geweldige veranderingen die zaken permanent ten goede zullen veranderen. De oude manieren zijn niet langer geschikt voor de tijd waarin jullie leven en ze zullen simpelweg vervagen. Sommige mensen zullen bang zijn door wat ze zien maar als je de gelegenheid hebt met ze te spreken, leg dan eenvoudig uit dat het een noodzakelijke reiniging is zodat het Nieuwe Tijdperk echt van start kan gaan. Wanneer de Cabal eenmaal de macht en de invloed om jullie toekomst vorm te geven verliest zal de waarheid naar buiten komen en opmerkelijke en welkome veranderingen zullen er aan komen. Wees ervan verzekerd dat we alle middelen ter beschikking hebben om met volle snelheid los te gaan wanneer het eenmaal veilig is om dat te doen.

Helaas is de Mainstream (reguliere) Pers nog steeds onder de invloed van de Cabal, maar dat is een gebied waar we aan werken om degenen die ‘aan de touwtjes trekken’ te verwijderen. De Pers is nog niet vrij om te drukken wat ze wil maar wanneer degenen die momenteel controleren weg zijn zal de ene openbaring na de andere jullie de ogen openen m.b.t. hoe jullie expres gedurende millennia werden misleid en tegengewerkt. Probeer tussen de regels door te lezen wanneer nieuwe verhalen opdoemen, aangezien ze soms beraamd ofwel volledig nep zijn. Het ware nieuws wordt achtergehouden maar mettertijd zal dat niet langer mogelijk zijn, daar vele bronnen zich zullen openen voor de waarheid.

Jullie komen uit een Tijdperk waarin de duistere garde werd toegestaan vrije heerschappij te hebben, waarin ze de meest moeilijke uitdagingen aan het Licht presenteerde. Hoewel de uitkomst niet bekend was vanwege de vrije wil die werd gegeven, werd ervan uitgegaan dat het Licht uiteindelijk zou overwinnen. Die overwinning vond kortgeleden plaats en dat is waarom we vol vertrouwen kunnen stellen in dat jullie in een onaantastbare positie zitten. Het is simpelweg een kwestie van het accepteren van het feit dat het Licht triomferend is verschenen en jullie naar de eerste grote veranderingen zal dragen en tevens naar de nieuwe trillingsniveaus die jullie kennen als de vierde dimensie.

Ik ben SaLuSa van Sirius en kan jullie verzekeren dat alles goed vooruitgaat en in de nabije toekomst zullen jullie het pad dat zich opent naar de hogere dimensie begrijpen en zien. Help je medereizigers het Licht in actie te zien en weten dat hun toekomst daarin ligt en dat de duistere garde verzwakt en niet zal worden toegestaan zich met de vooruitgang te bemoeien. Haar dagen zijn bijna geteld en spoedig zullen er onthullingen zijn die haar ondergang zal bevestigen. Het was altijd gepland dat het Licht zou overwinnen aan het einde van het Tijdperk en alle Lichtwerkers tezamen met zielen van liefde en zorg zouden het Menselijk Ras naar het ‘beloofde land’ leiden. Laat Liefde en Licht je gids en bescherming zijn.

Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey
 Vert. Rob 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS