Followers

zondag 15 juni 2014

13:06:2014


SaLuSa  13 Juni 2014.

We komen jullie verzekeren dat alles goed verloopt maar om veiligheidsredenen kunnen we niet altijd onthullen wat er gebeurt. Zoals we al geruime tijd hebben gedaan werken we voornamelijk op de achtergrond om onze verantwoordelijkheden te vervullen en ervoor te zorgen dat het Licht zich verspreidt zoals bedoeld. Dit betekent dat we de activiteiten van het duister van dichtbij in de gaten houden om ervoor te zorgen dat hun handelingen niet van invloed zijn op de positieve veranderingen die plaatsvinden. Op dit moment gaat jullie wereld door een testperiode van veranderingen heen die een einde zullen blijken te zijn van de dominantie van de duistere Garde. Sommige veranderingen vinden plaats op een niveau dat zichtbaar is voor jullie maar sommige vinden ook buiten jullie gezichtsveld plaats en zonder jullie kennis. Sinds onheuglijke tijden hebben we jullie op je reizen vergezeld, hoewel we ons nooit hebben bemoeid met jullie vrije wilbeslissingen. We gebruiken onze invloed echter om jullie op het Pad van Licht te houden, aangezien de eindtijden jullie van het dictaat van de duistere Garde zullen bevrijden.


Dit zijn inderdaad speciale tijden, waarin jullie het privilege hebben er deel aan te nemen en velen van jullie hebben gekozen voor een ervaring in gelijksoortige situaties. Zielen uit vele verschillende niveaus hebben zich vrijwillig opgegeven om jullie veilig door de eindtijden te helpen. Jullie zullen sommigen ervan identificeren door hun dienstbaarheid aan het Licht maar anderen zullen nog even anoniem blijven. De duistere Garde zou haar uiterste best doen om welke ziel ook te stoppen het Licht verder te dragen, hoewel we moeten zeggen dat ons is toegestaan deze zielen te beschermen. Begrijp dat waar de omstandigheden om een bepaalde uitkomst vragen, zoals om karmische redenen, we natuurlijk verplicht zijn die te respecteren.

Elk van jullie is dit leven binnengekomen met een bepaald plan dat in jullie behoeften voorziet en of je nu werkt voor het Licht of iets anders maakt geen verschil. Natuurlijk hebben Lichtwerkers meer de neiging om veel meer verantwoordelijkheid te nemen en worden ze gekozen vanwege hun ervaring. Het betekent dat ze vaak een wat eenzaam leven leiden, maar tegelijkertijd geeft het veel voldoening. Zielen die incarneren voor ontwikkeling wordt alleen zoveel gegeven als ze aankunnen en het betreft specifiek die gebieden waar ze ervaring moeten opdoen. Andere zielen die een belangrijke rol in je leven hebben worden speciaal voor je gekozen en je ontmoet ze zoals “gearrangeerd” is, hoewel het een toevallige gebeurtenis lijkt te zijn. Niets gebeurt bij toeval hoewel je vaak de overtuiging hebt dat dit het geval is. Zonder planning zou het onmogelijk zijn om ervoor te zorgen dat je juist dat ervaart wat je nodig hebt om te evolueren.

Families blijven vaak bij elkaar, door vele incarnaties heen, elke keer andere rollen spelend. Het kan verklaren waarom sommige families zo ‘close’ zijn en een zeer sterke band hebben. Wees ervan verzekerd dat wie je leven ook binnenkomt waar het een sterk en duurzaam effect heeft, het een onderdeel is van je levensplan. Wanneer je bijvoorbeeld een intieme relatie hebt met een ziel die geen onderdeel is van je levensplan, dan zal het zich niet ontwikkelen tot iets serieuzers. In zulke omstandigheden zijn er twee zielen bij betrokken en verder dan een vriendschappelijke relatie kan geen van hen dan gaan. Natuurlijk heb je tijdens de duur van je leven vele vrienden die komen en gaan maar ze hebben mogelijk geen specifieke invloed.

Geliefden, het leven is een mysterie dat veel uitleg nodig heeft als je het belang ervan wilt gaan begrijpen. Zeker, in sommige opzichten reikt het verder dan jullie huidige begrip, maar diegenen die verder zijn in hun evolutie begrijpen genoeg om in staat te zijn passende vooruitgang te boeken. Onthoud eveneens dat jullie Gidsen aanwezig zijn om jullie te beïnvloeden op een manier die jullie op het juiste spoor houdt. Je bent nooit alleen om de beproevingen van het leven onder ogen te zien maar jullie moeten je Gidsen wel om hulp vragen, aangezien het anders tegen jullie wens in zou kunnen gaan. Wanneer jullie eenmaal begrijpen waar het leven en de noodzaak van ervaring om gaat, zul je ontdekken dat het op rolletjes loopt en heel bevredigend is. Achter alle gebeurtenissen in je leven zit je levensplan en we herhalen nogmaals dat niets bij toeval gebeurt. Veel mensen zullen je leven binnenkomen om hun rol er in te spelen, vaak om je de ervaring te bezorgen die je nodig hebt om nadien verder te gaan.

Proberen de zin van alles te zien is een overweldigende taak maar je zult ontdekken dat je begrip groeit door persoonlijke ervaring. Om verschillende redenen hebben zielen hun eigen perspectief op het leven en wat ze geloven m.b.t. waar het om gaat. Als gevolg daarvan kan het zijn dat er geen overeenstemming is omtrent de redenen erachter maar dat is te verwachten in die omstandigheden. Jullie zijn allemaal op dezelfde weg, alleen op verschillende plekken daarop, hoewel dat niet altijd duidelijk kan zijn voor je. Alle wegen leiden uiteindelijk terug naar de Godheid, waardoor het onnodig is om te proberen jouw kijk of geloof op anderen op te dringen. Laat allen ervaren wat zij nodig vinden, maar probeer niet anderen over te halen een ander pad te volgen. Zielen groeien door hun persoonlijke ervaring en allemaal zullen ze op hun juiste tijd het einde van hun reis bereiken.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik hoop dat deze boodschappen jullie zullen helpen begrijpen dat de levens die je hebt ervaren bedoeld zijn om je terug te leiden naar de bestaansniveaus die jullie werkelijke thuis zijn.

Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey.

 Vert. Rob 






0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocation



AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS