Followers

vrijdag 6 juni 2014

06:06:2014
SaLuSa  6 Juni 2014

Tijd zoals jullie die ervaren is een illusie, maar noodzakelijk om vooruit te komen binnen de beperkingen van de Derde Dimensie. Desalniettemin beginnen jullie te merken dat er meer mogelijkheden bestaan buiten die grenzen. Inderdaad, jullie beginnen de eerste stappen te zetten in de hogere trillingen en vooropgesteld dat jullie die van jullie verfijnen zul je op het pad ernaartoe blijven. Die vooruitgang is onvermijdelijk aangezien het tijd is om de oude trillingen achter te laten, met de zielen die daar, naar eigen keuze, in achterblijven. We hebben jullie al eerder verteld, en herhalen het nog maar eens, dat dit het einde van een cyclus is en het begin van een Nieuw Tijdperk. Op zulke tijden vinden er grote veranderingen plaats die onvermijdelijk resulteren in chaos voordat het rustig wordt, maar er vloeit uit voort dat er de blijvende vrede ontstaat die elke ziel zoekt.

Met jullie kennis en ervaring is het jullie rol om je hoofd hoog te houden en je pad met vertrouwen te bewandelen. Door je voorbeeld zul je anderen helpen die jouw sereniteit, ongeacht wat er om je heen gebeurt, zullen zien. Je zult anderen met eenzelfde trilling aantrekken en waar je ook bent zul je een kracht zijn voor het goede. Jullie Pers zal nog een poos gecontroleerd worden en zich concentreren op de extremen die plaatsvinden. Uiteindelijk zal ze echter de gebeurtenissen beschrijven die het resultaat zijn van de noodzakelijke veranderingen die de terugkeer aankondigen van een tot rust gekomen wereld die overal vrede creëert. Het is jullie lot en dat zal vervuld worden, niets zal worden toegestaan daar tussen te komen.


Diep van binnen weten jullie allemaal de waarheid omtrent jullie reis door vele levens in de lagere dimensies. Jullie hebben echter een verschillende mate van begrip of intuïtie en hoe meer je ontwaakt bent hoe meer je bewust zult zijn geworden. Maak je niet druk over degenen die blindelings vasthouden aan hun beperkte begrip, daar zij simpelweg ervaren wat ze nodig hebben. Elke ziel zal in deze tijd zijn specifieke pad volgen en net zoals ieder ander zal het zijn Gidsen hebben om er voor te zorgen dat ze hun levenscontract vervullen. Zo zal ook iedereen zich precies daar bevinden waar ze planden te zijn aan het einde van deze cyclus. Aangezien zielen van gelijke trilling de neiging hebben naar elkaar te trekken zul je ontdekken dat zich groepen met overeenkomstige interesses vormen. Dit is ook heel erg het geval waar het families betreft, die een groep van zielen zijn die vaak samen reïncarneren om hun evolutie te vervolgen.

Als je om je heen kijkt lijkt het alsof er zoveel aan de gang is dat niet geassocieerd is met het Licht, maar we kunnen jullie verzekeren dat het voortdurend aan het werk is om de trillingen te verhogen. Het wordt gestuurd en gebruikt door entiteiten die vanuit de hogere dimensies werken op een schaal die monumentaal en voorbij jullie huidige begrip is. Zeker, het is waar wanneer we zeggen dat jullie omringd zijn door zielen die werken met het Licht en dat ze uit veel verschillende niveaus komen. Ze hebben gehoor gegeven aan de roep om jullie te helpen jullie levenscontracten te vervullen. Onthoud ook dat er miljoenen zielen buitenwerelds zijn die daar zijn om het Licht te dienen, inclusief jullie eigen vloten en personeel die de hele tijd steeds dichterbij komen. Jullie en Moeder Aarde zijn allemaal zo belangrijk voor de toekomst van jullie Zonnestelsel en jullie bestemming.

De dagen van afgescheidenheid van elkaar naderen het einde en nu al is er meer onderlinge harmonie en bondgenootschap. Natuurlijk zijn sommige situaties nog ontvlambaar en geven ze reden tot zorg, maar wanneer men zich goed realiseert dat het leven simpeler en gelukkiger is door samenwerking dan zullen de zaken snel veranderen. Dus we kunnen niet ingrijpen wanneer karma wordt uitgespeeld, maar wanneer zielen zich naar het Licht keren zijn we heel blij dat we ze kunnen helpen vooruit te gaan. Hoe graag we ook zouden willen onszelf openlijker te laten zien en zelfs nog dichter bij jullie te komen, weten we dat we moeten wachten op de juiste tijd, wanneer vrede overvloedig aanwezig is.

Houd jullie gedachten gericht op de grootse toekomst die jullie wacht en laat je niet verontrusten door perioden van onrust. Alles zal eerder dan je je kunt voorstellen gaan zoals je dat graag ziet en vrede zal zich op Aarde vestigen. Nu al gaan de trillingen omhoog en zijn ze op weg naar vrede, maar het zal nodig zijn dat het meer landen omarmt dan het momenteel doet. Mensen zoeken over het algemeen een vreedzaam bestaan en behalve voor degenen die expres slechte verhoudingen kweken voor zelfgewin willen ze graag gelukkig met elkaar leven. Het is mogelijk het leven te leiden zoals je verkiest, maar het gaat te ver wanneer het in conflict komt met anderen die een andere manier hebben gekozen.

Jullie zullen hebben opgemerkt dat de activiteiten van het Duister ingeperkt zijn en dat komt door onze interventie en we hebben ervoor gezorgd dat ze niet nog een wereldoorlog of een andere grote confrontatie beginnen. We hebben hen in een aantal gevallen laten zien dat we ze niet toestaan nucleaire oorlogswapens te gebruiken en we hebben voorkomen dat ze zulke wapens konden afvuren. Ze weten dat wij daarvoor verantwoordelijk zijn en dat ze niets kunnen doen om de situatie om te keren. Ze realiseren zich eveneens dat we ze enige mate van vrije wil moeten toestaan, dat is waarom ze weigeren zich over te geven en om hun activiteiten die heel ver de ruimte in gaan te stoppen. Jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat, hoewel de Aarde kwetsbaar is voor inmenging, we niet zullen toestaan dat het Duister de vooruitgang naar het creëren van een nieuwe Aarde tegenhoudt.

De zaken snellen nog steeds verder naar vervolmaking en terwijl de veranderingen doorgaan komt het Nieuwe Tijdperk eraan om de oude manieren die niet langer jullie behoeften vervullen te vervangen. Jullie niveau van bewustzijn is voortdurend aan het stijgen en zal daarmee doorgaan totdat jullie opnieuw Galactische Wezens worden. Jullie hebben nauwelijks een idee hoe ontwikkeld jullie echt zijn en veel van wat jullie ervaren is simpelweg een kwestie van ontluikende herinneringen die lagen te sluimeren. Sommigen van jullie hebben een behoorlijk uitgebreid bewustzijns-niveau en zullen steunpilaren zijn van degenen die geroepen worden om anderen te helpen het ware pad naar volledig begrip te vinden.

Degenen onder jullie die het Wereldnieuws volgen zullen zien dat er een duidelijke verandering is bij sommige landen die historisch gezien altijd met elkaar in onmin waren. Plotseling was er een verandering en vreedzame oplossingen worden gezocht en dit is een teken van de vrede die zich op Aarde aan het vestigen is. Het beïnvloedt jullie allemaal en we hopen dat jullie vrede zullen promoten waar je ook gaat en wanneer je dit kunt doen zul je het Menselijk Ras een grote dienst bewijzen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik dank jullie voor je service aan het Licht. Er is geen betere manier om je medereizigers te helpen en onze liefde vergezelt jullie.

Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey.

 Vert. Rob 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS