Followers

dinsdag 24 juni 2014

20.06.2014


SaLuSa  20 Juni 2014.

Ik begroet jullie weer en merk op dat zoveel meer van jullie aan het ontwaken zijn vanwege de stijgende trillingen. Zij introduceren jullie geleidelijk aan de nieuwe niveaus die gevestigd worden terwijl jullie dieper de fotonengordel binnengaan. Het resultaat is dat jullie verhoogde gewaarwordingen ervaren van wat er rondom jullie heen gaande is, en jullie beginnen de Eenheid waarin jullie bestaan te begrijpen. Verdwenen zijn de tijden dat jullie je alleen en geïsoleerd voelden, en nu kunnen jullie de hogere energieën die zeer verheffend zijn waarderen en voelen. Verder zijn jullie niveaus van bewustzijn aan het uitbreiden, en daarmee komt een groter begrip van hogere niveaus van bestaan. Jullie worden opgetild en meegedragen door de hogere trillingen, en deze zielen die op een langzamer tempo vooruit gegaan zijn vinden het moeilijk om bij te blijven. Echter, zoals wij eerder hebben laten doorschemeren, zal er een verdeling van de wegen zijn en dat zal zielen op een niveau plaatsen welke voor hen geschikt is om de doorgaande voortgang van hun evolutie mogelijk te maken.

Het feit is Dierbaren, dat waar het jullie evolutie betreft jullie niet stil kunnen staan. Er is ook een stuwende kracht binnenin jullie die onbewust expressie nastreeft, en jullie zullen altijd hogere en hogere niveaus van bewustzijn nastreven. Terwijl jullie voortgang boeken terug naar het Licht, wordt de reis een heel stuk gemakkelijker en jullie doelen worden duidelijker gedefinieerd. Bij jullie zijn andere zielen die ook hetzelfde pad volgen en jullie worden een eenheid van bewustzijn waar jullie allemaal de Ene worden, doch jullie behouden jullie eigen niveau en individualiteit. Je zult altijd aangetrokken worden tot zielen die een gelijkaardige trilling met jouw eigen trilling hebben, wat van de evolutie een zeer bevredigende prestatie maakt. Echter, in jullie huidige stadium zijn jullie nog steeds bezig, zo te zeggen, gewend te raken aan de nieuwe situatie en het pad uit te zoeken dat jullie behoeften vervult. Jullie bestemming en succes zijn verzekerd, maar jullie hebben nog steeds een lange weg te gaan op jullie spirituele reis terug naar de Godheid.

Zoals wij het zien is de huidige tijd zeer opwindend voor jullie, aangezien ten langen leste jullie uit de lagere trillingen vandaan getild worden, en de vele uitdagingen overwonnen hebben waar jullie mee geconfronteerd werden. Het is een reis geweest die jullie bij tijden erbarmelijk getest heeft, maar jullie hebben een stuwende kracht bij jullie die jullie te allen tijde voorwaarts blijft duwen. Jullie hebben nu een stadium bereikt wanneer in vergelijking het een stuk gemakkelijker zal worden om vooruitgang te boeken, en jullie zullen niet bij iedere bocht door de lagere trillingen uitgedaagd worden. Jullie zullen in feite opmerken hoezeer het leven gemakkelijker in harmonie met jullie wensen voortbeweegt en meer vervullend is. Dus jullie kunnen iedere hechting met de trillingen die niet langer meer jullie doel dienen loslaten. Van hier af aan zullen jullie sneller opstijgen en het leven zal plezierig worden, mits jullie geen vroegere linken onderhouden met situaties die bewezen hebben van een negatieve aard te zijn. Jullie vorderen naar een punt waar jullie je associaties zullen verbreken met alles minder dan het Licht, aangezien zij niet langer meer jullie werkelijke doel dienen.

Voor sommigen van jullie mogen de taken die er in het verschiet liggen beangstigend klinken, maar houd in gedachten dat er altijd hulp vlakbij is als je hulp nodig hebt. Inderdaad, er zijn onbegrensde middelen voor hulp en er is geen situatie die niet overwonnen kan worden. Jullie voortgang wordt te allen tijde gevolgd door deze zielen die in de hogere dimensies verblijven, en specifiek in deze tijd omdat jullie succes ook voor hun evolutie belangrijk is. Iedere ziel heeft talrijke helpers die ieder stadium van jullie evolutie behandelen als jullie zouden falen, de vertraging zou hun evolutie terug plaatsen, maar heb geen vrees aangezien jullie toekomstige succes verzekerd is. Maak je ook geen zorgen over andere zielen die je mag kennen, aangezien jullie allemaal jullie exacte niveau tamelijk automatisch zullen vinden, en in dit opzicht kunnen er geen vergissingen zijn.

Ieder levend ding of het nu bezield of onbezield is, gaat vooruit en ontwikkelt zich hoewel dat langzaam gebeurt, en jullie zijn wat je zou kunnen zeggen, het centrale deel dat zich zeer snel ontwikkelt. Het is waarschijnlijk een goede tijd om jullie eraan te herinneren dat jullie naar de Aarde kwamen door omlaag door de diverse niveaus heen te vallen. Dus als jullie weer opstijgen keren jullie in feite terug naar niveaus waar jullie eens in aanwezig waren voorafgaand aan dit specifieke leven. Het leven gaat helemaal over ervaringen, en wanneer je eenmaal opstijgt uit de lagere dimensies vandaan zal je meer inbreng hebben in waar jouw toekomstige incarnaties jou naartoe brengen.

Het leven is overal in het Universum overvloedig, en op de Aarde werden jullie "geïsoleerd" gehouden voor jullie bescherming om interferentie met jullie evolutie te voorkomen. Het is waar dat bepaalde ET soorten toegestaan werden om contact met jullie te maken gedurende vele eeuwen, maar hun aanwezigheid werd in de gaten gehouden en zorgvuldig gevolgd. Hen werd toegestaan om jullie toekomst door hun acties te veranderen, maar alleen om jullie ervaringen te geven die jullie evolutie geholpen hebben. Zoals jullie in de niet al te verre toekomst zullen leren, werden jullie in feite door de duisteren teruggehouden van het waarlijk evolueren. Jullie werden tegengewerkt van het verder vooruitgaan naar het daadwerkelijke Ruimte Tijdperk, door niet toegestaan te worden om van de vooruitgang te profiteren die jullie onthouden werd door diegenen die het voor zichzelf hielden. Niettemin, wanneer zij eenmaal uit de weg zijn kunnen wij jullie openlijk ontmoeten en zal jullie evolutie een reusachtige stap voorwaarts nemen.

Wij hopen dat jullie de volle implicaties van de periode waar jullie in zijn begrijpen, en als jullie terzijde kunnen staan en de gebeurtenissen voortgang kunnen laten maken zoals dat nodig is, zullen jullie er veel beter voor zijn. Vanzelfsprekend zullen sommigen van jullie onvermijdelijk in de kwesties van de dag getrokken worden, en als dat zo is, maak eenvoudig tegemoetkomingen voor wat er plaats moet vinden om jullie volledig naar het Nieuwe Tijdperk te brengen. Jullie verantwoordelijkheid in de eindtijden mag al bekend voor jullie zijn, maar zo niet, zouden jullie door het vinden van een rustige periode en naar "binnenin" jullie zelf te gaan, zoals jullie voor de meditatie doen, in staat moeten zijn om tot het besef te komen van wat het is. Zo niet, houd simpelweg een open mind en wees voorbereid op iets nieuws om jouw kant op te komen. Zeker zal er op de meeste Lichtwerkers een beroep gedaan worden om hun deel te doen om de veranderingen in het bestaan te brengen. Ieder beetje helpt om het grotere plaatje te vormen wat duidelijk zal worden in relatief korte tijd.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en geniet van deze tijden wanneer wij onze invloed kunnen gebruiken om jullie op het Nieuwe Tijdperk voor te bereiden welke jullie onlangs binnengegaan zijn. Jullie zullen profijt hebben van het ervaren van de veranderingen en in feite zijn jullie bevoorrecht om op de Aarde in zo'n tijd aanwezig te zijn. Het beste moet nog steeds komen terwijl de huidige periode ietwat vluchtig is vanwege de veranderingen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS