Followers

vrijdag 27 juni 2014

27:06:20914
SaLuSa, 27 juni 2014


De veranderingen blijven gaan zoals gepland, en zal leiden tot de verwachte wijzigingen die u vrijheid zal brengen van de activiteiten van de duisteren. Hun macht en controle draagt ​​minder gewicht en degenen die voor het Licht werken krijgen elke dag steeds meer vertrouwen. Er wordt zoveel goed werk gedaan en het blijft zich verspreiden, de duisteren hebben steeds minder invloed. Het zijn jullie, de mensen, die de verantwoordelijkheid dragen voor het verspreiden van het Licht, maar we kunnen helpen waar je al beslissingen hebt genomen om het proces van verandering te beginnen. Maak je geen zorgen als de eerste vooruitgang langzaam lijkt te gaan daar ingrijpende veranderingen niet in een handomdraai kunnen worden bereikt, en het heeft meer kans van slagen wanneer er zorg en aandacht aan wordt gegeven. Wij overzien uw werk en ten alle tijden zullen wij ons best doen om u te begeleiden en uw succes garanderen. Meer en meer zielen zijn zich bewust aan het worden van hun ware zelf en zijn op zoek naar meer macht om hun visie op permanente vrede op Aarde te bereiken. Het zal komen en het heeft al invloed op al die beslissingen die worden genomen om te voorkomen dat toekomstige oorlogen zullen plaatsvinden.

De rol van de Lichtwerker is om te inspireren en het bewust maken van mensen dat de toekomst vorm krijgt, en de stemmen die invloed hebben, zijn niet langer bereid om mee te gaan met degenen die oorlog pleiten om problemen op te lossen. Eindelijk wordt gerealiseerd dat oorlog zinloos is en dat er geen winnaars zijn, in de zin dat allen die betrokken zijn lijden en verlies lijden in welke vorm dan ook. Als je terug kijkt zal je je realiseren dat het gebruik van oorlog, om je doelen te bereiken, vaak van korte duur is, en eindelijk is er een begrip dat vreedzame onderhandelingen de enige manier is om de verschillen op te lossen. Zoals u te zijner tijd zult ontdekken, zijn oorlogen vaak verzonnen om de een tegen de ander op te zetten zonder enig voordeel als resultaat. Naarmate de tijd is verstreken worden meer en meer mensen moe omdat ze gebruikt worden om verschillen op te lossen, en zien nu dat er andere manieren zijn die veel meer aanvaardbaar zijn. U ziet momenteel het resultaat van religieuze vooroordelen die brandstof zijn voor de verschillen tussen sommige landen, en we hopen dat we de boodschap aan hen kunnen overdragen dat wij Allen Een zijn. Er is maar een God van absolute liefde voor alle zielen, ongeacht hun kleur of geloof. Toch zal er een tijd wanneer het zal worden aanvaard dat u 1 ras bent, met hetzelfde lot en eeuwig geliefd door de Ene God van allen.

De ongrijpbare vrede die je zoekt komt eerst naar de personen die de Eenheid van alle Zielen hebben aanvaard, en via hen zullen ook anderen volgen. Alle kennis draagt u binnenin en degenen onder u die zich intuïtief voelen zijn in staat om de waarde en betrouwbaarheid van elk bericht te meten. Er zullen echter nog steeds mensen zijn die volledig afhankelijk zijn van anderen om het pad met hen te lopen. Voor hun is het een onderdeel van hun nodige ervaring en naarmate ze meer inzicht in de waarheid van hun ware zelf krijgen, zullen ze het vertrouwen krijgen om hun eigen pad te gaan. Vaak zijn de veranderingen het resultaat van vele levens, waarbij ze hun eigen geloof hebben getest en verder zijn gegaan waar het licht zich bevond. Zoals nu op dit moment bent, vertegenwoordigt door de totaliteit van uw ervaringen, kunt u het niet helpen, omdat u daardoor sterk wordt beïnvloedt. Er zijn echter momenten waarop je zal incarneren met een sterkere gehechtheid aan bepaalde overtuigingen die je een specifieke ervaring zal geven die je nodig hebt. Je bent in feite veel groter dan je op dit moment weet, en terwijl je op Aarde elke rol uitspeelt die je hebt ondernomen kunnen die sterk variëren van de ene incarnatie naar de andere.

Je hebt je misschien afgevraagd waar onze overtuigingen op zijn gebaseerd, en of wij, wat jullie kennen als georganiseerde religie, hebben. Het simpele antwoord is dat we voldoende inzicht hebben in de waarheid en de Ene God, dat we leven als voorbeeld en ons realiseren dat elke andere ziel ofwel onze broeder of zuster is. Daarom is onze liefde uitgebreid tot alle zielen, en zelfs die van de duisternis worden gezien als precies hetzelfde als alle anderen. Het moet zo zijn zoals u allen afkomstig zijn uit de Bron van Al Dat Is, handel vanuit je ervaringen om zo de waarheid te brengen aan anderen. Waar je je nu in de lagere niveaus van vibratie bevindt kun je niet volledig ascenderen/transformeren en blijven in hen, dus noodgedwongen zult u alleen incarneren met een vibratie die u toelaat om te ervaren zoals gekozen. We willen u er ook op wijzen dat je daarom moet respecteren wat andere zielen hebben gekozen om te ervaren, want het is allemaal van waarde en zal anderen helpen te evolueren. Sommige zielen hebben gekozen om te dienen op aarde om anderen te helpen, terwijl de meerderheid hun eigen weg gaan om zo terug te keren naar de hogere dimensies. Er is niet zoals je zegt een "quick fix" en de enige positieve manier om te evolueren is door persoonlijke ervaring, maar u kunt ook leren van anderen die je zijn voorgegaan. 

Moeder Aarde neemt ook deel in de veranderingen, en deze worden op grote schaal voorbereidt door degenen die de oppervlakte van de Aarde zullen veranderen. Noodzakelijkerwijze zal er onvermijdelijke onrust op sommige plaatsen zijn, maar je kunt er zeker van zijn dat elke voorzichtigheid zal worden genomen om het verlies van mensenlevens te voorkomen. Sommige zijn onvermijdelijk, maar er zijn ook zielen die een verlangen om de aarde te verlaten hebben geuit. Het klinkt misschien vreemd of onwaarschijnlijk dat zielen zullen kiezen om op een zodanige wijze te vertrekken, maar vrijlating uit het fysieke lichaam is onmiddellijk. Elk letsel geassocieerd met een dergelijke ervaring is snel overwonnen en vergeten. Dood als zodanig is pijnloos, maar wordt vaak anders gedacht en dit is meestal te wijten aan een begeleidende ziekte. Inzicht in de waarheid van een dergelijke ervaring als de dood voorkomt wat anders beschouwd wordt door velen als een traumatische tijd in je leven. Wees ervan verzekerd dat zodra je over gaat uw geliefden er zullen zijn om u te begroeten en te verwelkomen. Misschien wel de meest welkome verrassing is dat je weer "heel" bent en door de kracht van het denken ook weer een jongere persoon kan worden, vol gezondheid en zonder een van de problemen die u had, gedurende uw verblijf op aarde 

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ben vandaag aangeraakt door het leven in de hogere dimensies, die ver verwijderd is van wat je hebt meegemaakt op Aarde. Kun je je een bestaan voorstellen ​​waar binnen bepaalde beperkingen die je kunt "denken" dingen in het leven kunt roepen, dus geld is niet nodig. Dat is misschien wel de belangrijkste verandering, hoewel zoals hierboven vermeld, het vooruitzicht van permanente goede gezondheid moet als muziek in de oren klinken van degenen die een leven met een slechte gezondheid hebben gehad. Je hebt zoveel om naar uit te kijken dus doe je best, terwijl je nog steeds op aarde bent. Ik verlaat u met mijn liefde en zegeningen,


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey

Vertaling: 
Elene 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS