Followers

zaterdag 30 augustus 2014

29.08.2014
SaLuSa,  29 augustus 2014
Hoe meer jullie leren over de Illuminati, hoe meer beangstigend ze zullen lijken als ze vooruitgang boeken, terwijl ze jullie beschaving in de Middeleeuwen houden. De vooruitgang die jullie gemaakt zouden moeten hebben werd jullie ontzegd, maar jullie zullen met grote sprongen voorwaarts gaan wanneer de Illuminati de macht ontnomen is. Echter, moeten jullie een overdreven reactie op zulk nieuws vermijden, omdat zij een pad volgen dat zal leiden tot hun ondergang. Voordat dat gebeurt, zullen diegenen die zichzelf gewijd hebben aan het Licht, steeds meer vooruitgang boeken, weg van hen. Jullie zijn voorbestemd om te ascenderen en jullie zullen hen in feite achter jullie laten als jullie naar de hogere vibraties gaan om jullie evolutie voort te zetten. Jullie zullen vooruitgaan in een enorme snelheid en tegen die tijd zullen wij ons bij jullie aangesloten hebben. Bij ons zullen jullie Galactische Wezens worden en immense hulp en bijstand ontvangen. We hebben een toekomst samen, hoewel jullie niet gebonden zijn aan een bepaald pad, Jullie zullen de keuze maken waar en wanneer, aangezien het jullie belang dient.

In essentie zijn jullie werkelijk grote Wezens in wording, maar omringd door de lagere vibraties vinden jullie het moeilijk om je los te breken om het hogere pad te volgen. Echter zullen jullie deze strijd winnen, terwijl op hetzelfde moment jullie anderen met jullie mee verheffen. De veranderingen in de vibraties worden overal gevoeld en zullen de zielen die voor een lange periode waren ingesluimerd, ontwaken. Het betekent dat met een verdere verheffing in hen, er een grote ontwakening zal zijn die de niveaus van het bewustzijn zal verhogen. Het is onderdeel van de voorbereidingen die ervoor zullen zorgen dat je goed bent voorbereid op de nieuwe opkomende trillingen. Wij staan geen bemoeienis met jullie vooruitgang toe en jullie kunnen erop vertrouwen voorwaarts te gaan, wetende dat jullie je zullen verheffen in de nabije toekomst. In dit deel van de cyclus is het ons lot om de beloften aan jullie, die eonen van tijd geleden gemaakt zijn, te begeleiden tot de volbrenging ervan. 

Jullie hebben ook de steun van de ingezetenen van de Aarde, maar voor het moment blijven zij in hun eigen niveaus van bestaan​. Zij zullen zich bij jullie aansluiten op het geschikte tijdstip aangezien hun bestemming ook verbonden is met die van jullie. Ze hebben alles te bieden omdat ze al verder zijn op het pad van de evolutie, en hebben jullie vaak geholpen terwijl jullie daarvan meestal niet bewust waren. Jullie beginnen te begrijpen dat veel zielen jullie niet alleen begeleiden op jullie reis, maar ook een actieve rol spelen om te zorgen dat jullie het veilig kunnen voltooien. Het heelal is vol met leven en zonder de beschermende barrière die jullie Aarde omhult, zouden jullie inmiddels openlijk een ontmoeting met vele andere beschavingen gehad hebben. We bewaken ook jullie Zonnestelsel om indringers en andere wezens, die nieuwsgierig zijn naar jullie bestaan, ​​buiten te houden. In feite volgen velen nog steeds jullie activiteiten aangezien jullie aanwezigheid veel aandacht trekt. Voor zover mogelijk hebben wij andere wezens bij de Aarde weggehouden, om geen bemoeienis toe te staan met jullie evolutie. Diegene die het toegestaan ​​zijn om contact met jullie te hebben, zijn karmisch betrokken bij jullie en zijn grotendeels verantwoordelijk voor het bijstaan ​​van jullie in verschillende stadia van jullie ervaring. 

Jullie vooruitgang in de afgelopen 400 jaar is opmerkelijk, en meer nog in de vorige eeuw. Jullie hebben goed gereageerd op de binnenkomende trillingen die jullie verheffen en in werkelijkheid verloopt alles naar verwachting. Er is altijd een plan geweest om ervoor te zorgen dat jullie ascenderen als jullie de oude cyclus verlaten. Jullie hebben zo'n kans verdiend, en wanneer jullie de waarheid krijgen met betrekking tot jullie leven in deze dimensie worden jullie geïnspireerd en opgetild. Er is een uitdrukking die luidt: "naar de hel en terug" en beschrijft de vele ervaringen die jullie hebben gehad. Dergelijke offers zijn niet zonder hun beloningen, aangezien jullie enorm gegroeid zijn. Jullie ervaringen zullen je zeer goed van dienst zijn als je mensen helpt die jou volgen in jouw voetsporen. Wat jullie gevoelens ook zijn op dit moment, wij kunnen jullie verzekeren dat jullie zeer tevreden zullen zijn met jullie prestaties.

Jullie media zijn nog steeds niet in staat om het echte nieuws te melden, en verwarring wordt bewust veroorzaakt om jullie te stoppen met het leren van de waarheid. Inderdaad, wat we zouden kunnen noemen "de gemiddelde mens" staat nog steeds op afstand van de waarheid over de gebeurtenissen op jullie Aarde. Er is zoveel gaande in het geheim en de zwarte operaties zijn alledaags. Ze gebeuren grotendeels buiten jullie zicht, en de Illuminati hebben enorme ondergrondse faciliteiten waar duizenden mensen hun werk uitvoeren. Zij zijn de gevangenen van hun besluit om dergelijke arbeid te verrichten, en slechts enkelen keren terug naar de oppervlakte van de Aarde. In feite zijn er steden die de arbeiders huisvesten, zodat alles wat ze nodig zouden kunnen hebben voorhanden is. Ze mogen dan wel heel goed beloond en verzorgd worden, maar het gaat ten koste van hun vrijheid. Als er mensen zijn die je kent en die plotseling zomaar verdwenen zijn, komt het waarschijnlijk dat ze voldoende gekwalificeerd waren in vaardigheden die de Illuminati nodig hadden om verder te gaan met hun programma's. 

Dierbaren, wees niet bang voor de uitkomst van de pogingen van de duisteren om jullie te controleren. Ze zullen nooit voldoende controle hebben om hun plannen voor een totale overname van de Aarde te bereiken. Al hun macht is tanende en dat zal zo blijven totdat ze weinig gezag meer over hebben om hun plannen nog voort te zetten. Het is iets dat lang geleden was voorzien en alleen maar tot op bepaalde hoogte is toegestaan ​​voor de ervaring van de betrokkenen. Zoals we vaak hebben gezegd, geen ervaring is zonder voordeel voor de betrokkenen. Op Aarde zijn de meeste situaties het gevolg van karma en in meer of mindere mate is iedereen hierbij betrokken. Vergeet echter nooit dat karma niet altijd "payback time" is en het is ook het belonen voor degenen die het verdienen. Het zou verkeerd zijn om te denken dat je niet een klopje op je schouder zou krijgen voor het goede werk in de naam van het Licht. Te allen tijde evolueren jullie door je ervaringen, dus accepteer het als zijnde in jullie belang.

Wij zijn altijd aan jullie zijde en in werkelijkheid zijn wij een team om meer Licht te brengen naar de Aarde. Ieder van jullie speelt een belangrijke rol in wat er gebeurt, zelfs als je niet weet wat er gaande is. Voordat jullie reïncarneerden kregen jullie een overzicht van wat jullie konden verwachten in jullie leven, en de mensheid zal als een collectieve eenheid vorderen als Eén. Ervaring is van groot belang en dat is de reden waarom alle levens zo belangrijk voor jullie zijn, ongeacht hoe ze zich manifesteren. 

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik wens jullie veel succes in jullie reizen en de vastberadenheid om te slagen in het bereiken van Ascentie.
Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey                                                                                Vertaling: Elene   

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS