Followers

maandag 24 november 2014

Dutch -- SaLuSa 21 November 2014SaLuSa  21 November 2014

De tijd schrijdt voort en je bent nu in staat om je aan te passen aan het snellere tempo, en  nog steeds voer je de taken uit die je jezelf hebt opgelegd. In de toekomst zal je zien dat het nog sneller gaat en dat je met de veranderingen in de pas loopt. Alles wat er gebeurt is een onderdeel van het proces dat jullie voortstuwt het Nieuwe Tijdperk. Echter, jullie reactie is er vaak een van verwarring aangezien er zoveel gebeurt op een bepaald moment. Mits je gefocust blijft op wat je weet over het doel ervan, zul je langzaam een patroon zien ontstaan. Het zal de richting aangeven waarin jullie gaan en het neemt jullie mee langs de weg naar het Nieuwe Tijdperk. Niets kan nu de voorruitgang die wordt geboekt stoppen, en het zal succes brengen bij het jullie opheffen uit de lagere vibraties.


Terwijl de veranderingen in de seizoenen steeds duidelijker worden, zal het dus duidelijk worden voor jullie dat de extremen die je ervaart aan het afnemen zijn. In plaats daarvan zijn er nu meer aanvaardbare voorwaarden als je je veel gemakkelijker begint te verplaatsen van het ene seizoen naar het andere. Het zal resulteren in veranderingen in het planten- en dierenrijk daar zij zich ook aanpassen. Inderdaad worden dergelijke gebeurtenissen al gemeld, en het zal doorgaan totdat uiteindelijk het verschil in de seizoenen veel minder uitgesproken zal zijn. De oceanen van de wereld worden ook beïnvloed, en als ze opwarmen, zullen bepaalde soorten van het leven zich verplaatsen naar verschillende gebieden die geschikt zijn voor hen. Jullie ervaren soms bijvoorbeeld dramatische  veranderingen in de veel koudere gebieden. IJsplateaus smelten met een veel sneller tempo en het is bekend dat gedurende een tijdsperiode de zeespiegel stijgt met de daaruit voortvloeiende gevolgen. Jullie zullen echter van tevoren gewaarschuwd worden m.b.t. de mogelijke veranderingen, zodat jullie alle gelegenheid hebben om passende actie te ondernemen.

Bereid je ruim van te voren voor op de toekomst en alle gebieden van het leven kunnen de veranderingen aan. Echter, wees bereid om te accepteren dat leven niet kan blijven zoals het is, maar als de voorbereidingen van te voren goed zijn uitgevoerd kun je zeggen "dat je het kunt uitzitten". Jullie hebben het voordeel dat jullie goed geïnformeerd zijn over de aard van de veranderingen, en jullie kunnen je voorbereiden op deze tijd. Er zijn ook tal van geavanceerde uitvindingen en technologieën die nog algemeen moeten worden  vrijgegeven, en deze zullen het leven een stuk makkelijker maken. Geloof ons Dierbaren dat we niet werkeloos toezien zonder jullie te assisteren waar mogelijk, en we inspireren en begeleiden mensen, zodat hun kennis en expertise jullie kunnen helpen bij de veranderingen. Er zijn ook de uitdagingen van een aard die een directere aanpak vragen, en we kunnen jullie helpen om daarmee om te gaan. Zoals jullie je wellicht al bewust zijn, zijn de meeste van onze werkzaamheden al uitgevoerd zonder jullie medeweten, maar er zal een dag komen dat we openlijk kunnen samenwerken met jullie. Die dagen zijn niet zo ver weg als je zou denken en we kijken ernaar uit.

Jullie werden eonen van tijd geleden op Aarde geplaatst en je hebt de vrije wil gekregen om je eigen toekomst te creëren. Dit hebben jullie gedaan, en als je terug kijkt mag je tot de conclusie komen dat je nog steeds geen volledige vrede en geluk hebt gevonden. Inderdaad, je geschiedenis is bezaaid met incidenten van oorlog of oorlogsdreiging, maar tegen hoge kosten van  menselijk levens, en jullie zijn begonnen je te realiseren dat jullie in vrede samen moeten leven. Je hebt ervaren wat er gebeurt als hebzucht en gierigheid het overnemen, en het geeft je weinig troost, maar de lessen werpen geleidelijk vruchten af.  Voor die zielen die nog meer tijd nodig hebben om de juiste weg naar vreedzame co-existentie te vinden, is een nieuwe cyclus begonnen, en zij zullen elke gelegenheid hebben om zichzelf te verheffen.

Jullie hebben de illusie van het materiële leven geleefd zoals het zou zijn zonder de volledige energie van liefde om jullie te begeleiden. Toch is het Licht er nog steeds in geslaagd om door te komen om het effect van de duisternis, gecreëerd door degenen die alleen geloven in zelfverheerlijking, te verminderen. Sommige van jullie hebben een extreem hard leven gehad terwijl anderen je een glimp hebben gegeven van de vrede en het geluk dat daarbuiten ligt. Als je eenmaal hebt geproefd van het echte leven zul je met niets minder genoegen nemen, en de mogelijkheid om dit te doen is binnen handbereik. Er vinden al subtiele veranderingen plaats die de deuren zullen openen naar de toekomst die je te wachten staat. Beperktere wezens kunnen het geluk dat het brengt niet bederven, daar hun plaats in de lagere vibraties is waarmee hun leven in harmonie is.

Weten wat jullie te wachten staat in de toekomst moet jullie in staat stellen om die tegemoet te zien met kalme zekerheid, en geen angst te hebben voor de uitkomst. Wees je er eens en te meer ervan bewust dat de toekomst nu al bekend is, en jullie zullen aangenaam verrast zijn door de snelheid van de veranderingen. De Duistere Garde heeft niet langer "de macht" en ze creëren hun eigen toekomst. Hun invloed wordt steeds minder als ze niet langer de macht en de autoriteit die ze ooit hadden hanteren. Dus wees niet al te bezorgd over hun activiteiten, aangezien ze zo verstrikt zijn in hun eigen kleine wereld dat ze niet meer geloven dat ze kunnen falen. Ze komen  echter weerstand tegen en tegen de tijd dat ze beseffen wat er gebeurt zal het te laat zijn om zich te herstellen.

Dus blijf alsjeblieft op het pad dat je op niveaus van het Licht van de hogere vibraties zal brengen. Als je dat doet zul je merken dat je minder en minder afgeleid of beïnvloed wordt door wat er om je heen gebeurt. Je kunt zo te zeggen, de wereld aan je voorbij laten gaan terwijl je geniet van de rust binnen in jou die je voor jezelf hebt gecreëerd. Al je heel veel het gevoel hebt geïsoleerd te zijn van gebeurtenissen die om je heen gebeuren, kun je anderen helpen die worstelen met het leven. Het zal een test zijn van hoeveel je verworven en geleerd hebt van je tijd in de lagere vibraties, en hoe jezelf de behoeften van de dag kunt aanwenden. Soms is het enige wat nodig is om een andere ziel te helpen, een vriendelijk woord of daad die helpt om Licht in hun leven te brengen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik voel de groeiende opwinding bij het besef dat veranderingen plaatsvinden die het Nieuwe Tijdperk voor jullie tot stand zullen brengen. Eindelijk hebben jullie het einde van de cyclus bereikt en nu is het alleen het oude Tijdperk dat moet verdwijnen om ruimte te maken voor het nieuwe dat je de meest gelukkige tijden en volslagen vreugde zal brengen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Elene Rev.:Rob


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS