Followers

maandag 2 februari 2015

Nederlands -- SaLuSa 30 Januari 2015
SaLuSa 30 Januari 2015
Niets zal de voorspellingen voor de voltooiing van deze cyclus veranderen, behalve de hoogste autoriteit. Eenmaal gemaakt zullen vele Lichtwerkers de taken krijgen om ervoor te zorgen dat alles doorgaat zoals nodig is om deze te vervullen. Je kan dus doorgaan met je leven, in de wetenschap dat er een grote finale komt met het einde van de invloed van de Duistere Garde. Het zal voor hun onmogelijk zijn om enige invloed uit te oefenen op wat er gebeurt, want hun macht zal hen ontnomen worden. Zij zullen ook van de Aarde verwijderd worden om ervoor te zorgen dat werkers van het Licht vooruit kunnen gaan met hun missies. Tot nu toe heeft de Duistere Garde zich voortdurend bemoeid met jullie evolutie, en zijn in staat geweest om de vooruitgang te blokkeren of te vertragen. Deze situatie is snel aan het veranderen en zal spoedig onder onze controle komen. Jullie zullen dan in staat zijn zonder angst door te gaan met jullie taken, en sneller vooruitgang maken dan ooit eerder. Dierbaren, wij horen verzoeken om hulp en binnenkort zullen we in staat zijn om jullie te helpen op een meer directe manier. Heb nooit angst, daar lagere energieën  een soortgelijke energie zullen aantrekken, terwijl jullie werken met de hogere energieën.


De betekenis van de komende veranderingen zijn zodanig dat ze nauwelijks in woorden zijn uit te drukken. Alles wordt tot op zekere hoogte beïnvloed, en veel van de lagere energieën worden in de loop van de tijd of veranderd of verwijderd. De aarde zal vernieuwd worden en eens te meer gezien worden als een  juweel in het firmament. Terwijl dit alles plaatsvindt zullen ook jullie worden vernieuwd aangezien je zult uitgroeien tot een volwaardig Galactisch Wezen. We vertellen jullie wat je te wachten staat, omdat de kennis jullie zal helpen zowel te begrijpen als om de verschillende fasen van de veranderingen door te komen. Jullie kunnen worden overweldigd door de gedachte aan wat de toekomst in petto heeft, maar weet dat we een meer direct contact met jullie zullen hebben. Dus er is geen noodzaak om bezorgd te zijn aangezien de toekomst alles is wat je je maar wensen kunt, het zal vrede, geluk en voorspoed brengen.


Ondertussen kun je doorgaan met je werk voor het Licht, wetende dat jullie veel ongeziene helpers om je heen hebben. Het is pas wanneer jullie je realiseren dat je niet alleen bent op jullie missie wanneer je kunt beginnen te begrijpen, waarom de dingen vaak gewoon op zijn plaats lijken te vallen wanneer je ze nodig hebt. Jullie waren op de hoogte van de regeling voordat je naar de Aarde kwam, maar na een val in de lagere vibraties zijn jullie door jullie omstandigheden vergeetachtig geworden. Echter, met de tijd hebben jullie geleidelijk aan jullie vibraties verhoogd, waarvoor jullie alle lof verdienen. Het is daarom dat wij en anderen jullie op dit moment kunnen benaderen en jullie in te lichten omtrent wat jullie te wachten staat. Je bewustzijn is gegroeid en nu kun je de waarheid van jullie plaats in de kosmos accepteren. Het spel dat werd gespeeld op Aarde zal binnenkort van koers veranderen en zal jullie optillen uit de uitdagingen van de 3e dimensie. Ze hebben goed hun doel gediend en jullie zijn voldoende gevorderd om verder naar het Licht te gaan.

Je hebt het resultaat van de Menselijke interpretatie van de betekenis en het doel van het leven ervaren en het heeft om het maar zo te zeggen, jullie om de tuin geleid. Ze zijn de oorzaak dat jullie valse geloofsovertuigingen volgen en geloven in een Schepper, die wordt gezien als evenbeeld van de Mens. Maar Jezus, de grootste Leraar in jullie tijd, maakte duidelijk dat de Schepper Alleen Liefde is, en dat er geen levend schepsel of wezen is buiten de Schepper. Het doel van iedere ziel is om te groeien en vooruit te gaan binnen het Licht, totdat jullie weer één worden met de Bron. Naarmate je verder komt gedurende jullie verschillende levenservaringen, zal je verder gaan naar het Licht. Je zult  een groter Lichtwezen met immense krachten van de schepping worden, maar veel van dit is nog ver in de toekomst. Jullie moeten echter het doel van het leven leren kennen. Niets dat je ervaart is toeval, dus overweeg zorgvuldig waarom bepaalde gebeurtenissen in je leven plaatsvinden.

Mensen worden normaal aangetrokken tot degenen die van een soortgelijke trilling zijn, maar voor de uitwerking van je karma kun je jezelf bezighouden met zielen uit alle verschillende niveaus. Dat strekt zich zelfs uit tot de vereniging van twee mensen in het huwelijk, of hun kinderen. Karmische ervaringen kunnen worden geregeld voordat je incarneert, dus je zult begrijpen dat er niets bij toeval gebeurt. Natuurlijk zijn er veel kleine ervaringen die geen echte consequenties hebben maar je weet nooit, wanneer een toevallige ontmoeting kan uitgroeien tot iets dat van groot belang is. Vanwege jullie vrije wil, kun je een kans weigeren die bedoeld is om jullie de nodige ervaringen te geven, maar als het belangrijk is voor jullie evolutie kun je er zeker van zijn dat het zich opnieuw aandient.


Sommige mensen geloven niet in God, of dat er een doel is in het leven, maar beiden zullen de uitkomst beïnvloeden van welke ervaringen zij kiezen. Je kunt God niet uit je leven bannen en het zal voorafgaand aan jullie geboorte gepland zijn, ongeacht wat je wilt geloven. Uiteraard bij terugkeer naar de hogere dimensies wordt alles onthuld wanneer jullie je leven zullen overzien. Geen leven met de kans om te leren wordt verspild, ongeacht hoe het lijkt. Inderdaad zullen jullie niet precies weten waarom een bepaalde ziel heeft gekozen om op een bepaalde manier iets te ervaren. Echter, wanneer twee of meer mensen samenkomen zullen ze op de hoogte zijn van wat hun rol is. Soms komt een ziel in het leven voor slechts een zeer korte periode, gewoon om te helpen een situatie te creëren die nodig is voor de ervaringen van anderen. Echter, wanneer je dit probeert te relateren aan baby’s kan het gewoon zijn dat de ziel heeft besloten uiteindelijk niet te incarneren. Die mogelijkheid staat open voor iedereen, maar slechts een paar veranderen van gedachten zodra de afspraken zijn gemaakt. Dus zoals je kunt zien, niet alles is zwart of wit en zielen hebben inspraak in welk type leven ze binnenkomen. Meestal, nadat het levensdoel is besloten en dit wordt gezien om de evolutie van de ziel te bevorderen, komt het zeer zelden voor dat een ziel zich zal terugtrekken. Er zijn veel niet gereïncarneerde zielen die met jullie werken om jullie succes te verzekeren.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik dien de zielen die dapper en zonder angst een Aards leven  hebben aangenomen om dienstbaar te zijn aan anderen. Echter, alle zielen hebben Gidsen en niemand, zelfs niet de Duistere Garde, is uitgesloten. Wees niet terughoudend om hulp te vragen wanneer het nodig is, maar Karma laat niet alles toe wat je vraagt, dus als je gebeden onbeantwoord lijken zal er een heel goede reden voor zijn. Ik laat jullie achter met mijn Liefde en Licht, en de beste wensen van de Galactische Federatie

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey


Vertaling: Elene 


                                                                                                                             
0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS