Followers

vrijdag 24 juli 2015

Nederlands --SaLuSa, 24 juli 2015SaLuSa 24 Juli 2015

Zoals altijd vindt er zoveel plaats op Aarde waarvan jullie niet direct op de hoogte zijn. De uiterlijke tekenen bevinden zich om je heen en in het algemeen voelen de mensen de veranderingen die plaatsvinden. Zij mogen niet weten wat ze zijn op dit moment, maar ze voelen het subtiele verschil in de energieën om zich heen. Met hen is een gevoel van de veranderingen die neigen tot manifestatie, en voelt als zeer positief. Zaken zullen op deze manier doorgaan en blijven groeien totdat er uiteindelijk een verheffing gevoeld zal worden. Sommigen zullen zich er toch niet bewust van zijn, maar diegenen van jullie die er aan gewerkt hebben om jullie vibraties te verhogen zullen dat ongetwijfeld doen. Het kan goed zijn dat het jullie eerste positieve gevoel van de veranderingen is, en we weten dat velen zich verheven zullen voelen door wat er plaatsvindt. Ze zullen blijven doorgaan en er zal geen weg terug meer zijn naar de oude lagere vibraties.
Je kunt nauwelijks niet hebben gemerkt dat veel regimes moeite hebben met het handhaven van hun greep over het volk. Dit zal doorgaan tot de oude manieren zijn gebroken en vervolgens nieuwe kunnen worden ingevoerd. Veel zielen zijn geïncarneerd in deze tijd om die reden, en gewoon wachten op hun kans om het volk te leiden in het Nieuwe Tijdperk. Veel is al gepland en wacht om op het juiste moment ingevoerd te worden. Wees ervan verzekerd dat zodra de veranderingen serieus beginnen, zij heel snel zullen komen. Overal om je heen zijn steeds meer tekenen die duidelijk maken hoe inadequaat de oude systemen zijn en dat de afbraak van jullie economieën die niet in hun huidige vorm kunnen blijven bestaan. De oplossingen zijn gevonden en wanneer de juiste gelegenheid zich voordoet om deze in te voeren, zul je zien dat vooruitgang plotseling een grote sprong voorwaarts zal maken.
Degenen die een belang hebben bij het vasthouden aan de oude manieren zullen verandering bestrijden, maar het mag niet baten als de plannen voor veranderingen jullie ooit verder zullen leiden. Sommigen zullen zien dat het nieuwe alleen tot stand kan komen als het oude is verwijderd, en zij zullen proberen om de vooruitgang te vertragen. Ze kunnen slechts een beperkt effect hebben op de problemen in kwestie, terwijl de vorm al is bepaald. Zoveel staat in de wacht op het moment dat het kan worden ingevoerd. Omdat velen ze niet begrijpen en gestrest zullen zijn als het de oude afbreekt. Echter, wanneer ze verder vooruit kunnen zien zullen ze de betekenis van wat er plaatsvindt begrijpen. De veranderingen zullen meer bereik hebben dan je zou hebben gedacht, maar zijn nodig om jullie verheffing naar de hogere vibraties te versnellen.
Sommigen vragen zich af wat ze moeten doen tijdens de periode van de veranderingen, en wij stellen voor om zo normaal mogelijk te leven en sommige ontberingen toe te staan. Dit zal van korte duur zijn daar de ultieme reden is om te zeggen "maak je klaar" en sta toe om het nieuwe te manifesteren. Het zal een hele gebeurtenis zijn wanneer we eindelijk openlijk en veilig op aarde kunnen landen, maar die tijd is nog ver weg daar wij zeker moeten zijn dat er geen mogelijke bemoeienis zal zijn van de oude hiërarchie. Terwijl de tijd verstrijkt zal een achterban van onze vertegenwoordigers die op Aarde zijn en in de aanslag staan om hun rol te spelen bij de totstandkoming van de veranderingen. Uiteindelijk kan iedereen er tot een zekere mate in meedoen omdat er veel te doen zal zijn. Maar niet zoveel als jullie je kunnen voorstellen, omdat je de voordelen zult hebben van kennis en apparatuur die jaren vooruit zijn dan waar je nu bent op dit moment. Wij kunnen jullie helpen vele taken te verlichten die anders onmogelijk lijken.
Wij hopen dat jullie de nieuwe energieën beginnen te voelen en jullie je verwachtingen veel hoger zullen instellen. Er is veel bewust voor jullie achtergehouden dat jullie kwaliteit van het leven snel zou hebben verhoogd ten opzichte van het heden. Jullie zullen je gemakkelijk aanpassen aan de nieuwe manier van leven die aan jullie geopenbaard zal worden. Jullie weten al door middel van ideeën die gepresenteerd zijn de mogelijkheden voor verandering. In feite zal het ongetwijfeld jullie verwachtingen overtreffen, en jullie kunnen voelen dat de grootste verandering zal zijn het los maken van het letterlijk slaven zijn met weinig vrije tijd om jullie eigen bezigheden te volgen. Op een gegeven moment zal dat allemaal veranderen, maar eerst zul je het leven ervaren zonder de noodzaak voor geld zoals jullie dat nu kennen. Het is waarschijnlijk teveel gevraagd voor jullie om te begrijpen hoe je kunt overleven zonder, maar het vereist een ander begrip en aanpak in vergelijking met hoe je nu leeft. Het belangrijkste verschil is dat in ieders behoeften is voorzien en dat niemand zonder zal zijn.
Nu jullie je bewust zijn van het doel van het leven op aarde, en wat de toekomst brengt zal je meer op je gemak zijn en in staat zijn om om te gaan met de ervaringen die je hebt. Voor velen is de huidige situatie nog steeds een uitdaging en karma wordt opgeruimd, en soms zijn het onvoltooide taken die verder terug kunnen gaan dan je vorige leven. Dit zijn tijden voor het afwerken van alle oude problemen, maar zoals met alle vorige levens zullen jullie hebben ingestemd met een plan dat betrekking heeft op jullie behoeften en helpt het jullie evolutie. In werkelijkheid gebeurt er niets door toeval hoewel het er soms wel op lijkt. Jullie hebben allemaal levensplannen die zijn bedoeld om verder te gaan in jullie evolutie en dat ook doen en jullie hebben gidsen die ervoor zorgen dat jullie deze volgen. Vrije wil is iets dat meestal wordt uitgeoefend voordat je in het leven komt, hoewel het juist is om te zeggen dat het laatste woord aan jullie is.
Jullie kunnen terugkijken in de geschiedenis van de aarde wetende dat jullie allemaal een input hadden in de door jullie vele geleefde levens. Inderdaad, grotendeels heeft de mensheid de vrije hand gehad om een eigen toekomst te creëren en wat je vandaag ervaart is het resultaat. In het begin was dat het doel, jullie te laten vallen naar beneden door de verschillende dimensies, en het contact hebben verloren met jullie ware zelf en jullie je eigen wetten en regels voor het leven moesten bepalen. De uitdaging was om te zien of je de weg naar het Licht en naar God terug kon vinden. Wij vinden dat velen van jullie de taak succesvol hebben volbracht en vandaag kunnen jullie anderen helpen om ook hun weg terug naar huis te vinden. Jullie zijn gehard in het vuur van de menselijke ervaring, en zijn nu goed uitgerust om anderen, die hetzelfde pad reizen, te helpen.
Dierbaren, er zijn zoveel verschillende verklaringen naar voren gebracht om uit te leggen wat het leven inhoudt en wat het doel ervan is. Het kan verwarrend zijn, maar op een gegeven moment volg je je intuïtie en zul je er niet ver naast zitten. Houdt ook in gedachten dat jullie Gidsen jullie altijd proberen te helpen, maar dat is natuurlijk nog moeilijk als een ziel hun bestaan nog niet erkend heeft. Uiteindelijk zullen jullie de waarheid vinden, want tenslotte is dat alles wat er is.
Ik ben SaLuSa van Sirius, ik geniet van deze tijd met jullie wetende dat velen van jullie zijn ontwaakt m.b.t. de waarheid en verzekerd zijn jullie lagere dimensie te verlaten. Jullie hebben de lessen die het te bieden had geleerd en zijn nu klaar als het jullie wens is, om anderen die worstelen om de waarheid te vinden te helpen. De Galactische Federatie kijkt uit naar de dag die nadert als we elkaar kunnen ontmoeten als een, en samenwerken in het Licht.

Dank je Wel SaLuSa
Mike Quinsey
Vert. Elene

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS