Followers

zondag 19 juli 2015

Nederlands -- SaLuSa 17 July 2015SaLuSa  17 Juli 2015

Tijd gaat snel en gebeurtenissen op aarde versnellen zich en terwijl jullie een vrije wil hebben gekregen om te beslissen hoe jullie samen leven, ervaren jullie nu het gevolg van je keuzes. Het is duidelijk dat het systeem dat jullie hebben gemaakt niet kan voortduren, omdat het aan het afbrokkelen is en blijkt onvoldoende in jullie behoeften te voorzien. Inderdaad moet je vaststellen dat jullie in geleende tijd hebben geleefd en wordt het nu al steeds duidelijker dat jullie de afbraak van het Menselijke Ras niet kunnen voorkomen. Tijdperk na Tijdperk hebben jullie geprobeerd een ​​bloeiende populatie te stichten, maar tegelijkertijd hebben jullie gefaald om de armste landen mee te nemen. De problemen zijn nu zo groot dat het te laat is om het resultaat, dat is het uiteenvallen van de oude systemen, te voorkomen. Met andere woorden: als jullie de problemen die jullie hebben veroorzaakt willen overwinnen zullen jullie gedwongen worden om je gewoonten te veranderen. Het zal een pijnlijk proces zijn maar het zal leiden tot een nieuwe manier van samenleven, waarbij de trillingen zijn verhoogd tot het niveau waar negativiteit praktisch niet bestaat. Dan zullen jullie de ware weg zien van hoe harmonie en vrede kunnen voortduren en hoe mensen kunnen leven zonder angst. Wij kunnen jullie verzekeren dat het mogelijk is, en aangezien de trillingen verder versnellen, zal het niet lang duren voor jullie een ​​aantal positieve veranderingen ervaren. De Duisteren zijn niet langer in staat te bepalen hoe jullie toekomst werkt en hun plan voor de totale dominantie is nu onwerkbaar.

We vragen jullie erin te blijven geloven samen met degenen onder jullie die werken in de richting van de positieve veranderingen, wetende dat het moeilijk is ze in te voeren terwijl chaotische omstandigheden ongecontroleerd blijven. Voor zeer lange tijd zijn nieuwe innovaties, die jullie leven makkelijker maken, verhinderd om voortgang te vinden maar kunnen ze niet veel langer meer achter gehouden worden. Zodra het tijd is om nieuwe ideeën vrij te geven zal er snel vooruitgang geboekt worden en wanneer het voor ons veilig is openlijk onder jullie te verschijnen zullen we in staat zijn om meer te doen voor jullie of met jullie. Er staat veel te wachten om te worden vrijgegeven dat jullie heel snel zal opheffen en je zult beseffen dat het Nieuwe Tijdperk in volle gang is. Jullie krijgen een grote sprong voorwaarts in de technologie die veel van de problemen zal verwijderen die jullie op dit moment tegen houden. Maar door de acties van de Duisteren zou je al reeds genieten van een hogere levensstandaard maar dat zal allemaal veranderen in de nabije toekomst.

Zoals je hebt gemerkt blijven de veranderingen verder gaan en brengen alles wat nodig tot stand om jullie te verplaatsen naar het Nieuwe Tijdperk. Moeder Aarde speelt hierin een grote rol en al de tekenen zijn aanwezig die aangeven wat er plaatsvindt. De resultaten zullen heel dramatisch zijn en zeer naar jullie wens als je je realiseert dat ze voordelig zijn voor jullie. Misschien wel de meest aanvaardbare veranderingen zullen het reinigen van de landen en zeeën zijn, die zwaar zijn vervuild door het gebrek aan zorg van de Mens voor de planeet en andere levensvormen. Helaas zullen er slachtoffers zijn onder het dierenrijk, maar jullie zullen beseffen dat ze ook onderworpen zijn aan de hogere vibraties. Jullie bijbelse verhalen vertellen van de "Leeuw ligt naast het Lam", en misschien kunnen jullie nu begrijpen hoe het kan gebeuren.

Jullie lot heeft altijd deel uitgemaakt van het grotere plan en kan niet worden gewijzigd, maar jullie hebben de vrije wil gehad om het te benaderen op jullie eigen manier. Veel zal er geleerd zijn van jullie ervaringen en het menselijk ras zal daardoor des te grootser zijn. Vergeet niet dat jullie gewillig naar voren stapten om te door de verschillende Tijdperken heen te gaan om te groeien door jullie ervaringen, en als je terug kijkt zullen jullie blij zijn dat je het gedaan hebt. Jullie wisten dat ongeacht wat er zou gebeuren je nooit verlaten zou worden of achter gelaten zou worden om je eigen weg naar huis te vinden. Nu heb je je begeven op die route en vanaf hier is er maar één manier en dat is vooruit. Het was een moeilijke proef, overgegeven aan vele uitdagingen die je hebt overwonnen. Het betekent dat je niet dezelfde tijd opnieuw hoeft door te brengen in de lagere vibraties.

Vanwege het belang van deze tijd voor het Menselijk Ras, zijn jullie de focus van veel aandacht en veel "oude vrienden" wachten op jullie terugkeer naar de hogere vibraties. Deze niveaus zijn jullie meer natuurlijke huis en een deel van jullie evolutie zal doorgaan totdat je terug bent bij de Bron, wanneer je Eén zult zijn met Al Dat Is. Dus geniet van jullie ervaringen daar ze gekozen zijn omdat ze het beste passen bij jullie behoeften, zodat je voortdurend evolueert naar een staat van perfectie. Voor wie deze ideeën nieuw zouden kunnen zijn willen we vertellen dat jullie onsterfelijk zijn, dus in zekere zin maakt het niet uit wat je kiest om te ervaren. Omdat jullie door iedere dimensie bewegen word je energie verfijnd en zal het groeien tot je een groot gebied van de Ruimte omvat, en zul je uiteindelijk helemaal een Wezen van Licht  worden. Jullie hebt misschien gelezen dat jullie Goden in de maak zijn en dit is waarom je pad jullie mee terug neemt naar de Bron van Al Dat Is.

Je bent op dit moment slechts een representatief deel van je ware wezen maar nu je steeds meer aan het groeien bent beweeg je jezelf steeds meer in de vibraties van het Licht. Jullie reizen plaatsen jullie momenteel  onder de zielen van alle verschillende niveaus van de evolutie en dat is de reden waarom je geconfronteerd wordt met zoveel uitdagingen. Jullie worden aangetrokken door zielen van een soortgelijke trilling maar ten behoeve van jullie evolutie worden jullie daar geplaatst waar het jullie behoeften van dienst is. Vaak wordt een aantal levens geleefd binnen dezelfde groep zielen, waar je elkaar kunt helpen om te ervaren en te evolueren. Je zult vrijwel zeker elke keer verschillende rollen hebben en het algehele voordeel is dat je vooruitgang boekt met zielen waarmee je een connectie hebt. Dit verklaart waarom sommige groepen zo goed met elkaar kunnen, terwijl anderen geconfronteerd worden met moeilijkheden. Het komt erop neer welk type ervaringen jullie behoeften het beste zal dienen.

Als je merkt dat je in een moeilijke relatie zit met jouw familie, houdt dan in gedachten dat je daar bent geplaatst om bepaalde lessen te leren van elkaar. Jullie situatie doet zich altijd voor zodat je geestelijk kunt evolueren en het zijn de moeilijkere relaties waarin je het meeste leert en je dat het snelste doet. Dus als je het gevoel hebt dat je een moeilijke tijd op aarde hebt, verlies dan nooit uit het oog dat er niets in je leven gebeurt zonder goede reden. Inderdaad, als je groeit in bewustzijn kun je al het gevoel hebben dat je ervaringen een periode zijn om te leren. Wees ervan verzekerd dat zodra de lessen zijn geleerd het niet nodig is om er weer doorheen te gaan. Dus ga de confrontatie met de obstakels in het leven aan met de vastberadenheid om ze op de juiste manier te overwinnen met respect voor behoeften van andere zielen, zoals die van jouw zelf.

Wanneer jullie leven is voltooid en als je erop terugkijkt, wat alle zielen doen onmiddellijk na hun overgang, zullen jullie weten hoe goed je het hebt gedaan. Jullie worden niet beschuldigd als jullie eventuele tests hebben gefaald, omdat er zich voor je altijd meerdere mogelijkheden zullen voordoen. Omdat in de praktijk tijd niet bestaat, zoals jullie dat kennen, heb je alle tijd die je nodig hebt om vooruitgang te boeken op je spirituele reis. Omdat je door het leven gaat zul je bijna zeker een intuïtief gevoel krijgen van waar het om gaat en wat er nodig is van jou. Je hebt immers veel vrienden op en buiten de Aarde die hulp geven aan elkaar en de reis met je mee reizen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en sta altijd klaar om jullie mijn liefdevolle begeleiding aan te bieden.

Dank je Wel, SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vert. Elene

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS